Křížek: Češi už techniku nakoupili, teď se jí učí používat | E15.cz

Křížek: Češi už techniku nakoupili, teď se jí učí používat

Křížek: Češi už techniku nakoupili, teď se jí učí používat
Zdeněk Křížek, partner pro oblast ICT ve společnosti Deloitte
• 
ZDROJ: Deloitte

Marek Schwarzmann

České domácnosti se v letošním roce začnou učit, jak využívat technologicky nová zařízení, které v poslední době pořídily. Objeví se větší počet mobilních aplikací pro starší ročníky a firmy se začnou více zajímat o online konference, kurzy a školení. Tak zkráceně zní technologická predikce pro letošní rok Zdeňka Křížka, partnera pro ICT z poradenské společnosti Deloitte.

E15.cz: Který z technologických a inovačních trendů se v Česku v letošním roce bude nejvíce projevovat?

Osobně mě nejvíce zaujala potřeba řešení technologického fenoménu absence mobilních aplikací pro uživatele ve věkové kategorii 55+. Mnozí programátoři si to již uvědomili, v Česku máme obecně velmi dobré vývojáře aplikací, a ti se nyní zaměří na tento segment. Budeme schopni dodat zdroje a mozky k vývoji aplikací, které by tuto věkovou skupinu zaujaly.

Očekávám rovněž boom v nositelných technologiích – obzvláště podle mě bude přibývat lidí, kteří nosí nejrůznější elektronické náramky, které jim měří biologické funkce. Ale rozhodně bych si v Česku „nevsadil“ například na chytré brýle.

Rozhodně budeme „držet krok“ se světovým vývojem co se týče chytrých mobilních telefonů - dojde k silnému nástupu phabletů. Absolutní počet uživatelů těchto „menších tabletů/chytrých telefonů v absolutních číslech překoná počet uživatelů „klasických“ tabletů.

E15.cz: Bude se zvyšovat, stejně jako v minulých letech, počet domácností, které jsou on-line?

V tomto ohledu jsou domácnosti v podstatě připraveny. Mají nakoupena nejrůznější zařízení, která jim umožňují získávat data a komunikovat s okolím.

E15.cz: Registrujete nějaké silné trendy v oblasti komunikace?

Poroste role instant messagingu. Společnosti stále více používají tento způsob komunikace. Fenomén rychlé komunikace v kombinaci s trendy on-line tréninku a školení začíná v České republice být velice aktuální. Firmy se rovněž začínají orientovat na mobilní komunikaci, kde se může projevit zvýšená poptávka po odolnějších zařízeních. Doposud to firmy řešily spíše příspěvky na provoz osobních telefonů zaměstnanců. Podle mého názoru je pravděpodobné, že se budou snažit využívat stávající platformy a zařízení.

E15.cz: Ve světové předpovědi očekáváte, že dojde ke zvýšení výnosů z poplatků za licence ke zprostředkování hudební produkce, a to až přes jednu miliardu dolarů. Jak moc se na tomto trendu bude podílet český hudební průmysl? Učí se už Češi platit za autorský obsah?

V tomto ohledu nejde ani tak o technologické možnosti, ale o celkovou změnu v kultuře české společnosti. Znám stále více a více lidí, kteří dříve stahovali obsah z internetu a neplatili za něj, ale nyní začínají dobrovolně platit. Začíná převládat myšlenka „Když se mi umělec líbí, tak proč bych ho pár korunami nepodpořil?“, nebo „Když je tu možnost zaplatit desítky či stovku korun za oblíbený obsah a mít jistotu, že poputují autorovi, proč toho nevyužít?“.

Není to jen o přítomnosti sankcí pro případ nelegálního chování se, ale také širšími možnostmi, jak si obsah rozumě pořídit. Osobně si myslím, že lidé začínají vnímat, že ta platba za obsah je de-facto „pro dobrou věc“. Zvykají si rovněž, že obsah nemusí fyzicky vlastnit, ale mít k němu přístup on-line. Kombinace těchto přístupů povede k vzestupu placení za elektronická média.

E15.cz: Kam se v Česku bude ubírat trend on-line domácností a zábavy?

Mnoho lidí teprve nyní proniká do možností, které jim nabízí jejich nedávno nakoupené moderní spotřebiče určené k domácí zábavě. Cloudová úložiště, vlastní NAS servery jsou příkladem. Lidé mají takováto zařízení, ale setkávají se místy s problémy s konektivitou – koncové připojení je prostřednictvím sdíleného ADSL anebo Wi-Fi, které má své technické limity. Právě tyto drobnosti je potřeba doladit.

Lidé víc a víc používají propojení na sociální sítě, smazávají se postupně hranice mezi světem virtuálním a materiálním. Minimálně městská populace je na fenomén virtuálních sítí připravena. Otázkou zůstává, jak moc jsou připraveny mimoměstské domácnosti. Plné využití potenciálu jimi nakoupených spotřebičů je kvůli výše zmíněným „zádrhelům“ teprve čeká.

11 NEJ spotřební elektroniky, které ukázal CES 2014

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!