Kroměříž získala od státu pozemky v centru města

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedl městu Kroměříž pozemky pod komunikacemi v katastrálním území Kroměříž. Účetní hodnota předaného majetku byla téměř 539 tisíc korun. Uvedl to mluvčí úřadu Robert Hurt.

Pozemky leží blízko centra Kroměříže na ulici 1. máje a náměstí Míru. Jejich část se nachází před budovou, v níž dříve sídlil kroměřížský Okresní národní výbor. Na pozemcích stojí památník Pomocných technických praporů – Vojenských táborů nucených prací s plastikou vytvořenou sochařkou Otilií Demelovou-Šuterovou. Památník je ve vlastnictví města Kroměříže.