Krumlov nejsou jen malebné uličky uvnitř města. Řadu lákadel skýtá i procházka po jeho okolí | E15.cz

Krumlov nejsou jen malebné uličky uvnitř města. Řadu lákadel skýtá i procházka po jeho okolí

Jan Hocek

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Ačkoliv většina turistů centrum „proletí“ za pár hodin, pro aktivního člověka nebude stačit ani týdenní pobyt na prozkoumání všech zákoutí, která kraj kolem Českého Krumlova ukrývá.

Architektonický skvost byl v roce 1992 zapsán na seznam UNESCO, což přineslo Českému Krumlovu další mezinárodní věhlas. Návštěvníky fascinuje především rozlehlý zámek s mohutnou věží a plášťovým mostem, který je po Pražském hradu druhým největším zámeckým areálem v České republice. Unikátní atmosféru souznění baroka s gotikou podtrhuje řeka Vltava, která se starým městem proplétá v několika mohutných meandrech. Nad tím vším leží rozlehlé zámecké zahrady nebo kaple Panny Marie Bolestné na Křížové hoře. 

Pohledů na Český Krumlov se člověk nemůže nabažit, fotografové oceňují světelnou hru při svítání, západy slunce i noční atmosféru nasvícených památek. Jeden z nejhezčích výhledů na město leží mezi Kaplickou ulicí a autobusovým nádražím, známé pohledy na krumlovské věže a střechy se otevírají z parčíku v Horní ulici, opačnou perspektivu pak nabízejí vyhlídky z plášťového mostu. 

Zatímco křivolaké uličky s domky ze 16. století za normálních okolností plní zdánlivě nikdy nevysychající řeka turistů, nyní, v době koronavirové krize, centrum zcela osiřelo. Klasická procházka starým městem i skrze zámek tak nyní nabízí ojedinělý zážitek bez kulisy turistů, pulzujících barů nebo davů vodáků splouvajících krumlovské jezy. Skoro by se chtělo říct, že nyní Český Krumlov vypadá jako v pohádce Anděl Páně 2, která se zde natáčela.

Nejhezčí řeka pro vodáky

Nejenom městští turisté směřují do Českého Krumlova, město je také cílem mnoha vodáků, kteří v létě splouvají řeku Vltavu. Klasický vodácký výlet zabere dva až čtyři dny a dříve či později pádlery prověří čtyři krumlovské jezy. Ten pod zámkem sice po rekonstrukci zkrotl, takže dnes se tu již tolik lodí nezvrhne, a turisté tak přišli o povyražení při sledování plavajících posádek.

Klasické vodácké putová - ní začíná ve Vyšším Brodě, odkud se splouvá přes Rožm - berk do Českého Krumlova a dále vodáci pokračují do Zlaté Koruny, kolem zří - ceniny Dívčí Kámen do Bor - šova. Výhodou Vltavy je její celoroční splavnost zajištěná vydatnými šumavskými prameništi a akumulací vody ve vodní nádrži Lipno.

Oblíbenost Vltavy bohužel vedla v poslední době k masové podobě letního splouvání, které už málokdy má s klasickým vodáctvím cokoli společného. Běžné jsou plovoucí bary, přepl - něné kempy nebo fronty na jezech. Ideální doba pro vodácké putování nastává na jaře, kdy si lze za vyšší vody užívat rychlé proudící vody i nádherné šumavské přírody.

Zlatá Koruna a Dívčí Kámen

Vodáci i ostatní výletníci by neměli vynechat dvě zajíma - vosti ležící u břehů Vltavy nedaleko pod Českým Krum - lovem – klášter Zlatá Koruna a zříceninu Dívčí Kámen.

Klášter cisterciáků ve Zlaté Koruně byl založen Přemy - slem Otakarem II. Původně pod názvem Svatá Koruna. Díky poloze v hlubokém údolí Vltavy a své izolaci si klášter uchoval svou původ - ní atmosféru. Dnes je poklá - dán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektu - ry ve střední Evropě.

Ze Zlaté Koruny vede červená turistická značka podél levého břehu Vltavy, po pár stech metrech z lesní cesty přejde v úzkou asfaltku a strmým stoupáním se vyhoupne na louky u Ple - šovic. Zdejší zajímavostí je model jihočeské vesničky, který na své zahradě u cesty postavil pan Jiří Bauer.

O kus dále se nad řekou tyčí jedna z nejhezčích zřícenin jižních Čech Dívčí Kámen. Původně rožmber - ský hrad byl opuštěn před 500 lety a dnes je jednou z nejrozsáhlejších a nejlépe dochovaných středověkých památek v České republi - ce. Mystiku tomuto místu dodává jeho poloha na skále, obtočené téměř ze všech stran Křemžským potokem. Hrad je celoročně přístupný od svítání do soumraku. 

Severně od Českého Krum - lova se nad údolím Vltavy vypíná mohutný lesnatý masiv Kleti s naší nejstarší kamennou rozhlednou. Chráněná krajinná oblast Blanský les patří k nejmlad - ším v České republice, oblast šumavského podhůří kolem hory Kleť byla prohlášena CHKO v roce 1989.

Zvlněná krajina smíšených lesů a s mnoha malebnými vesničkami nabízí bezpo - čet cest a vedlejších silnic vhodných pro putování pěšky nebo na kole. Vyšlapat na Kleť z Českého Krumlova sice dá zabrat i trénovaným výletníkům, výhled z roz - hledny ale stojí za vynalože - né úsilí. 

Tipy na výlet: 11 českých rozhleden >>>

Nejstarší kamenná roz - hledna v České republice stojí na vrcholu Kleti od roku 1825. Takzvanou Josefovu věž nechal postavit kníže Josef Schwarzenberg a z je - jích ochozů již téměř 200 let mohou poutníci obdivovat nádherné výhledy na jiho - českou krajinu a za dobré vi - ditelnosti i na vrcholky Alp. Za pozornost tu navíc stojí nejvýše položené sluneční hodiny, expozice přírody uvnitř Tereziny chaty a nej – výše položená hvězdárna v České republice.

Autor: Jan Hocek

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video