Česká inteligence příliš jednoznačným okem Pavla Kosatíka | E15.cz

Česká inteligence příliš jednoznačným okem Pavla Kosatíka

Pavel Kosatík: Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora
Pavel Kosatík: Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora
• 
ZDROJ: MF

Jan Bělíček

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Novinář a spisovatel Pavel Kosatík proslul v českém prostředí jako nejznámější autor non-fiction literatury. Kosatík se zaměřuje především na osobnosti, jež významným způsobem zatřásly českým kulturně-politickým prostředím a mají nárok na označení elita národa.

Nakladatelství Mladá fronta právě vydává pod názvem Česká inteligence soubor esejů o význačných osobnostech českých dějin, které stály u zrodu samostatné Československé republiky nebo se zásadním způsobem podílely na intelektuálním životě českého národa 20. století.

Knihou Česká inteligence Kosatík navazuje na dvě předchozí knihy České snění a Čeští demokraté, v nichž se pokusil vytvořit podhoubí důležité pro pochopení české reality dneška. Právě pohled, jenž současnost vidí a často i vykládá s tváří obrácenou k minulosti, je pro Kosatíkův styl příznačný. Pokud jeho pozici chceme pojmenovat, můžeme jej nazvat tradicionalistou a liberálem. Svoboda myšlení v jeho případě často naráží na mantinely vytčené liberálně demokratickým světonázorem.

Již z tohoto důvodu může čtenář usuzovat, že soubor Česká inteligence rozhodně nechce být objektivní, ale spíše didaktickou publikací. Prototypem ideálního českého intelektuála je pro autora myslitel humanisticky a liberálně založený, nejlépe věřící, jenž však svou prací nechce ovlivňovat chod společnosti pouze teoreticky, ale vždy se snaží o aktivizaci veřejného mínění. Proti takové představě není v podstatě co namítat. Jenomže snaha očernit, zdiskreditovat za každou cenu intelektuály, kteří projevili radikální politické názory především levicového typu, působí často až směšně. Tak se dozvídáme, kterak politické a estetické zvraty v životě spisovatele S. K. Neumanna vyplývaly z jeho nestálého charakteru. Stejně tak myšlení Karla Teigeho, nejvýznamnějšího českého teoretika umění 20. století, vidí Kosatík jako „křiklounské“.

V pozitivním světle je zde naopak vyobrazen šlechtic Karel VI. Schwarzenberg, kunsthistorik Václav Černý, liberální novinář Ferdinand Peroutka nebo literární historik Arne Novák. Z výše řečeného je dobře patrné, jakým směrem se uvažování Pavla Kosatíka ubírá. Má jasně vyhraněné pozice, ze kterých neslevuje. Velmi čtivým jazykem napsané medailony osobností české minulosti tedy spojuje sveřepý a neotřesitelný pohled na svět. S vědomím toho je třeba také k textům přistupovat. Ne každý se s ním ale musí ztotožnit.

O autorovi| Autor je spolupracovníkem redakce

Pavel Kosatík: Česká inteligence: Od Jaroslava Golla po Magora

Nakladatelství: Mladá fronta, 2011
Hodnocení: 60 %

Autor: Jan Bělíček

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video