Na podzim ožije první oblouk Negrelliho viaduktu. Bude v něm informační centrum

Provoz pilotního oblouku v Negrelliho viaduktu bude spuštěn na podzim.

Provoz pilotního oblouku v Negrelliho viaduktu bude spuštěn na podzim. Zdroj: CCEA MOBA

V pilotním oblouku bude informační centrum, které projekt představí veřejnosti.
Provoz pilotního oblouku v Negrelliho viaduktu bude spuštěn na podzim.
Provoz pilotního oblouku v Negrelliho viaduktu bude spuštěn na podzim.
Provoz pilotního oblouku v Negrelliho viaduktu bude spuštěn na podzim.
5
Fotogalerie

Oblouky nejstaršího pražského železničního mostu se brzy zapojí do života Pražanů. Opravený Negrelliho viadukt promění první ze svých oblouků v informační centrum, které navíc seznámí veřejnost s celým projektem vestaveb do 45 oblouků. Projekt pilotního oblouku je blízko stavebnímu povolení a testovací projekt bude spuštěn na podzim.

„Původně jsme mysleli, že na to postačí ohlášení. Bohužel nám to nebylo umožněno, takže jsme museli postoupit celý proces žádosti o stavební povolení, který provázely různé potíže. Nakonec to trvalo déle než rok, ale teď už stavebnímu povolení na pilotní oblouk nestojí v cestě žádná překážka,“ okomentovala architektka Yvette Vašourková z CCEA MOBA, který projekt oživení oblouků inicioval.

Zkušební provoz by měl být spuštěn na podzim i proto, aby se stihla zimní sezona a bylo možné konstrukci vestaveb vyzkoušet i v mrazu. „Původně plánovaný říjen asi nestihneme, takže doufáme, že se stihne listopad. Některé části už jsou vyrobené, takže by to TSK, které má realizaci projektu na starosti, spolu se Strabagem, který tu zakázku vysoutěžil, měly stihnout,“ doufá Vašourková.

Zprovoznění pilotního oblouku by mělo urychlit i proces schválení ostatních oblouků. Pro ty bude třeba znovu žádat o stavební povolení. „Tentokrát ale doufáme, že už to bude jednodušší,“ věří autorka návrhu. Dodává, že největší problém byl kvůli atypičnosti projektu, navzdory desítkám příkladů ze zahraničí. Oblouky viaduktů využívají například v Berlíně, Paříži nebo ve Vídni.

Projekt se připravuje od roku 2012. Rozmanitost využití mají zajistit tři provozní modely. První počítá s komerčním pronájmem zhruba osmnácti oblouků za předem stanovené nájemné, kdy se bude soutěžit typ provozu a program podniku. Nájemní smlouva má být uzavřena na pět let a následně může být prodlužována ve dvouletých intervalech.

Stejný počet oblouků by měl být pronajat za nižší cenu pro takzvané kreativní využití. Nájem bude trvat tři roky rovněž s možností prodloužení. Zbylé oblouky budou vyhrazeny různým startupům, které dostanou smlouvu na jeden rok.

Potenciál oblouků již CCEA MOBA vyzkoušela v rámci dočasného projektu Léto pod viaduktem, v rámci kterého vzniklo několik rekreačních sportovišť, denní bistro se zahrádkou a půjčovnou sportovního náčiní. Zároveň byl naplánován kulturní program. „Díky nové aktivní náplni se zvýšila kontrola místa i jeho bezpečí,“ okomentovala architektka.

Na podzim roku 2016 se odehrálo Sympozium viadukt, na kterém byl veřejnosti projekt představen. Zároveň byly prezentovány transformace a provozy zahraničních viaduktů. 

Video placeholde
Projekt zásadní modernizace Masarykova nádraží, druhého nejfrekventovanějšího dopravního uzlu v Praze, získal pravomocné územní rozhodnutí. Samotná přestavba by měla začít v roce 2023 a v jejím rámci se rozšíří počet kolejí ze sedmi na devět a vybuduje se nový vestibul. • Správa železnic