Kvalitní svodidla zajistí bezpečnější silnice | E15.cz

Kvalitní svodidla zajistí bezpečnější silnice

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Bezpečnost na silnicích je stále více ve středu pozornosti nás všech. Téměř 75 tisíc nehod, při nichž za jediný rok zemře na 800 osob, hovoří za vše. Přitom v některých případech by stačilo málo k tomu, aby následky nehody nebyly tak tragické.

Například instalace kvalitních svodidel kolem silnic a dálnic, které mnohdy chybějí, a to i na velmi nebezpečných místech. Význam svodidel je především při zmírňování rizik dopravních nehod. Ne všechna ale poskytují stejnou míru bezpečnosti. Podle schopnosti zadržet vozidlo jsou rozdělena do čtyř kategorií - tedy ne každý systém nabízí stejnou bezpečnost. Požadavky na svodidla stanovuje ČSN 1317, která rozděluje jednotlivá svodidla podle schopnosti zadržet vozidla do devíti úrovní. Společnost CS-BETON se zabývá vývojem a výrobou svodidel pouze nejvyšších tříd, tedy těch, které jsou určeny pro nejnáročnější podmínky s nejpřísnějšími požadavky.

#####Přísná kritéria pro bezpečnost svodidel

Na nejvyšší stupeň zadržení H4b je třeba, aby svodidlo splnilo bariérovou zkouškou -testy TB11 a TB81. První z nich představuje náraz osobního vozu o hmotnosti 900 kg rychlostí 100 km/h pod úhlem 20°; při druhém z nich musí svodidlo zadržet nákladní vůz o hmotnosti 38 tun, který do něj narazí rychlostí 65 km/h pod úhlem 20°. Při nárazu se vozidlo nesmí dostat za svodidlo ani se od něj odrazit. Důležitou vlastností svodidel je ponárazová strukturální soudržnost. Evropská harmonizovaná norma vyžaduje splnění přísných kritérií. Patří mezi ně např. podmínka, aby kusy odletujícího betonu do prostoru měly hmotnost maximálně 1,5 kilogramu.

#####Betonová svodidla jsou velmi účinná

Výroba kvalitních svodidel vyžaduje dlouhý technický vývoj. Betonová svodidla jsou moderní a vysoce účinný prostředek pro zachycení a usměrnění dráhy vozidel, který při nárazu tvoří bezpečnostní zónu. Silniční systém betonových svodidel vytvářejí jednotlivé železobetonové prvky spojené do staticky únosné řetězovky. Využitím třecí síly a působením vlastní deformace snižují svodidla míru přetížení v havarujícím vozidle. Ke spojení svodidel se používá kloubový šroubovací spoj zachovávající plnou statickou funkci a zajišťující jejich jednoduché rozebrání. Kloubový spoj je patentově chráněný způsob spojení jednotlivých prvků svodidel. Umožňuje postavit řadu svodidel, třeba i do oblouku, přičemž jednotlivé díly svodidel nejsou spojeny napevno.

#####Speciální technologie zajišťuje vyšší bezpečnost

Při nárazu jsou nejen ocelová výztuž, ale i betonový materiál svodidla vystaveny extrémní zátěži, kterou běžný beton není schopen vydržet. Společnost CS-BETON proto vyvinula speciální vnitřní výztuž umělohmotnými vlákny, která jsou rovnoměrně rozptýlena do celé hmoty betonu. Tato výztuž zásadně zlepšuje vlastnosti betonu při namáhání způsobeném nárazem vozidla. Betonové svodidlo si zachovává celistvost a do prostoru neodletují úlomky. Kvalitu materiálu společnost pečlivě sleduje. Klíčovou záležitostí je ověření parametrů funkce svodidel Technickým a zkušebním ústavem stavebním. Teprve atest garantuje splnění všech parametrů.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video