Laguna z Kunovic je odčerpaná | E15.cz

Laguna z Kunovic je odčerpaná

Hasiči z mnoha míst Moravy měli plné ruce práce s likvidací rozlité řeky Olšavy.

Pátek 4. června

9:15 Kunovická část zvaná Karmak je po nočním čerpání zbavená vody. Většina sklepů je také suchá. Starosta Uherského Hradiště Libor Karásek zrušil stálé hlídky na hrázích Moravy a nařídil pravidelné kontroly. Hasiči také skončili s pytlováním. V této době má město k dispozici 1000 pytlů s pískem. Od 2. června použili hasiči 8 000 pytlů především v Kunovicích.

7:34 Řeka Morava krátce po páté hodině ráno opět klesla na druhý stupeň povodňové aktivity. Před sedmou hodinou ráno bylo ve Spytihněvi 590 centimetrů vody.

7:25 Velkokapacitní čerpadla pracovala v zaplavených oblastech celou noc. Řada dobrovolných jednotek přerušila své čerpání a v noci si mohla odpočinout. Dnes ráno znovu hasiči vyjíždí do postižených oblastí, kde pokračuje čerpání, ale také úklid a další pomoc. Část sil směřuje také do Uherského Ostrohu, kde zvednutá hladina řeky Moravy hrozila zaplavením domů.

7:05 Kolem půlnoci dorazil do postižených Kunovic konvoj posilové jednotky profesionálních hasičů z Jihočeského kraje. S čerpadlem začali pomáhat snižovat hladinu laguny vody, která zaplavila desítky domů. V samotných Kunovicích to bylo asi čtyřicet domů, v nedalekých Sadech dalších asi deset rodinných domů.

Čtvrtek 3. června

21:00 V korytě Moravy ve Spytihněvi je 627 centimetrů vody. Hlídky policie stále kontrolují hráze Moravy i Olšavy v Kunovicích. Díky čerpání se viditelně snížila hladina lagun, které včera zatopily desítky domů především v okolí Olšavy.

16:38 Obyvatele postižené povodní teď navštěvuje policejní psycholožka a pracovníci humanitární organizace Adra a charity Olomouc. Pracovník radnice zase zjišťuje, kdo má zájem o 30 000 korun, které jako nevratnou půjčku poskytne ministerstvo pro místní rozvoj. Hlásit se mohou i ti, kdo potřebují vysoušeče vlhkosti.

16:30 Do Kunovic míří hasiči s čerpadly z Vsetína, Břeclavi a Ostravy. Pomoci by měli při odčerpávání laguny mezi korytem Olšavy a hlavní silnicí 1/50 i vody v desítkách zaplavených domů poblíž řeky. 13:55 Do zaplavenÉ části Kunovic se sjely desítky hasičských aut z celé Moravy, aby pomohly odčerpat vodu z velké laguny, která se vytvořila v obytné části poblíž řeky Olšavy. Hasiči mají k dispozici patnáct čerpadel, jedno velkokapacitní však vypovědělo službu.

12:34 V obci Topolná začali hasiči preventivně dávat pytle s pískem na přeliv Bulavy, aby nedocházelo k dalšímu zatopení pozemků na okraji obce. Vodohospodáři současně předpokládají další rozlévání řeky do Kněžpolského lesa. Morava na svém horním toku totiž stále stoupá a dá se očekávat zvýšení hladiny i v okolí Uherského Hradiště.

9:48 Podle Povodí Moravy se v Kunovicích včera neprotrhla hráz. Tvrdí to alespoň ve své zprávě tisková mluvčí Eva Grodová. „Zprávy o protržení hráze v Kunovicích nejsou pravdivé. Zvýšené průtoky na řece Olšavě způsobily přelití upraveného břehu koryta toku na levobřežní straně do záplavového území. Vzhledem ke zvýšeným průtokům došlo v místě přelití upraveného břehu vodního toku k zaplavení přilehlého záplavového území,“ píše Grodová.

9:10 Krizový štáb v Uherském Hradišti očekává, že Morava bude kulminovat pozdě odpoledne. Výšku hladiny ale vzhledem k nerovnoměrnému zaplavenému území lze jen těžko odhadnout. Hasiči stále odčerpávají vodu ze zaplavených sklepů v Kunovicích.

7:40 Řeka Olšava se přes noc vrátila do svého běžného stavu a v Uherském Brodě je v korytu 264 centimetrů vody. Morava je stále na třetím stupni povodňové aktivity, ale po centimetru pomalu klesá. V této chvíli ukazuje 646 centimetrů.

Středa 2. června

23:10 Po jednání krizového štábu v Uherském Hradišti a stále trvajícímu třetímu stupni povodňové aktivity na Moravě ruší hradišťská nemocnice plánované operace až do odvolání. V korytě řeky Moravy je aktuálně 658 centimetrů vody a pomalu klesá. Odborníci předpokládají, že v noci nebudou vodní toky znovu stoupat. Krizový štáb se sejde podle aktuální situace.

23: 00 Asi čtyřicet domů v Kunovicích je pod vodou, v dalších desítkách domů voda zaplavila sklepy a zahrady. Část obyvatel na noc opustila své domovy. Na sjízdnou cestu je převáželi hasiči pomocí člunů. Kolem domů je na mnoha místec až metr vody.

17:15 V Uherském Hradišti se schází krizový štáb. Řeka Olšava klesá, v Uherském Brodě dosahuje na 428 centimetrů.

16:18 Olšava v Kunovicíc kulminuje a pomalu klesá. Obyvatelé stále plní pytle s pískem, aby zabránili vylití řeky do domů.

16:12 Morava ve Spytihněvi stále stoupá. V korytě je 668 centimetrů vody. „Spoléhám na to, že povodí se postupně vyprázdní od malých toků, které začínají klesat, a že se tak stane do doby, než sem přiteče Bečva,“ konstatuje meteorolog a člen uherskohradišťského krizového štábu Jiří Barouš. Hráz Moravy nepřetržitě hlídají strážníci i policisté.

16:10 Olšava v Uherském Brodě je na druhém stupni povodňové aktivity. V městské části Havřice ale podemlela část břehu.

16:07 Hráz nad Kunovicemi se protrhla a voda zaplavila celou ulici Olšavní. Podle místostarostky Ivany Majíčkové jsou zatopeny všechny sklepy a některé domy. Hasiči spolu s obyvateli Kunovic teď staví novou hráz z pytlů s pískem. Místostarostka žádá o pomoc s plněním pytlů pískem.

Přeplněná Olšava už se na některých místech vylila do zahrádek a zatopila některé silnice. „Na zahradách stojí až půl metru vody, některé silnice jsou neprůjezdné,“ hlásí z místa zpravodajka Sedmičky.

Ačkoliv v Kunovicích přestává pršet, podle očekávání hydrometeorologů by hladina řeky mohla ještě o deset centimetrů stoupnout.

Stalo se během dne:

Po nočních vytrvalých deštích bylo v sedm hodin ráno v korytě 550 centimetrů vody, o tři hodiny později už Morava přesáhla šest metrů a krizový štáb vyhlásil třetí stupeň povodňové aktivity.

Situace je kritická zejména na řece Olšavě v Uherském Brodě. Dopoledne vyhlásil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák stav nebezpečí, který platí až do 13. června.

Podle meteorologa a člena krizového štábu Jiřího Barouše se zvedají také toky menších řek a říček v regionu. „Jsou to řeky, které rychle reagují na přívalové deště. Čekáme, že do několika hodin postupně přestane pršet a tyto toky opět rychle zareagují,“ prohlásil Barouš.

Podle zprávy krizového štábu Uherskému Hradišti bezprostřední ohrožení v této chvíli nehrozí. Radnice přesto nabádá obyvatele z níže položených míst k zabezpečení domu, sklepů a zvířat. „Zvýšené srážky spojené s povrchovým odtokem mohou způsobovat lokální záplavy, zejména v povodí malých toků. K ohrožení může také dojít vzestupem podzemní vody do sklepů nebo níže položených míst,“ informovala tisková mluvčí radnice Petra Zemčíková.

Odčerpávání vody ze sklepů řeší hasiči průběžně. Vzhledem k plošnému rozsahu není možné vyřešit všechny problémy současně. Proto radnice žádá občany o trpělivost.

Třetí stupeň povodňové aktivity trvá v Uherském Brodě, ohrožené jsou i obce v sousedství. Radnice v Uherském Hradišti poslala do Brodu 500 pytlů s pískem. Voda, která stéká z polí a luk a vylévá se z menších říček komplikuje dopravu především v okolí Uherského Brodu. Policisté proto nabádají řidiče k velké opatrnosti.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!