Lidé preferují vlastní bydlení

Dostupnost tržního nájemního bydlení se bude v dlouhodobém trendu dále zvyšovat. Naopak současná stagnace či dokonce pokles cen bytů nemusí znamenat, že vlastní bydlení bude dostupnější pro větší část společnosti. Přesto bude u většiny obyvatel nadále dominovat snaha pořídit si vlastní bydlení.

[file:3162:small:left]

Myslí si to pracovník Sociologického ústavu AV ČR Martin Lux, který se výzkumem bydlení dlouhodobě zabývá.

„Naše výzkumy ukazují, že ve výsledku chtějí téměř všichni žít ve vlastním, takže v dlouhodobějším výhledu bude zřejmě pokračovat trend zvyšování dostupnosti nájemního bydlení a investoři budou muset o solidní nájemníky tvrdě bojovat,“ uvedl. Ceny některých bytů můžou podle Luxe klesnout až o čtvrtinu, v některých segmentech se však nemusí změnit vůbec. Pokles cen bytů poprvé od roku 2005 již potvrdil i ČSÚ. Nabídkové ceny bytů v Česku klesly za první letošní tři měsíce ve srovnání s posledním čtvrtletím 2008 téměř o tři procenta.

Je také otázkou, zda pokles cen bytů bude mít skutečně za následek lepší finanční dostupnost vlastnického bydlení. Ta je totiž dána nejen cenou bytu, ale také dostupností hypotečních úvěrů a jejich úročením. Sociologický ústav AV ČR se věnuje výzkumu regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení v Česku systematicky od roku 2000. Z regionálního hlediska se kvůli vyšším nárůstům cen dostávali po roce 2000 hůře k vlastnímu bydlení především lidé v Praze a v Jihomoravském kraji.