Lidé zůstali bez světla i tepla. | E15.cz

Lidé zůstali bez světla i tepla.

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Invalida bez elektřiny, manželé bez plynu. Podle kontrolorů je odebírali neoprávněně. Liana Melecká

Stačila porušená plomba a členové dvou rodin byli označeni za zloděje. V srpnu kontroloři ČEZ Měření odmontovali invalidnímu důchodci Oldřichu Jedličkovi ze Suchých Lazců elektroměr. Důvod? Porušená plomba a vrypy na přístroji. Za neoprávněný odběr po něm ČEZ požaduje 280 tisíc korun. „Nikdo z rodiny nic s elektroměrem nedělal, tak proč bych měl platit za něco, co jsem nevzal. Budu se bránit u soudu,“ zlobil se invalida, který tak nemohl používat speciální výtah.
Podobně dopadla i rodina Křesťanových z Kravař. Kontroloři stejné firmy jim v únoru odmontovali plynoměr. Zpět ho dostali až po zaplacení faktury a vyúčtování. „Plynoměr montoval pracovník plynáren a nikdo do něj nezasahoval. Po celou dobu se stejné číslo plynoměru objevovalo i na fakturách, které jsme řádně platili,” popisovala Eva Křesťanová. Právník Jan Rytíř tvrdí, že jde o porušení Listiny práv a svobod. „Kontrolor má právo rozhodnout, že jde o neoprávněný odběr, ale než někoho odpojí, měl by mít dotyčný šanci obvinění napadnout, odvolat se,“ řekl Rytíř.

Invalidu snášeli poschodech

Invalidu s nevyléčitelným onemocněním kyčelních kloubů a nepohyblivými koleny Oldřicha Jedličku musela více jak dva měsíce snášet ze schodů jeho dcera a manželka trpící onkologickým onemocněním. Nemohli používat pračku ani ledničku.
„V noci jsme seděli při svíčkách jako ve středověku. Vnučka se mě ptala, co má říct ve škole, že nemáme světlo,“ popisoval Jedlička. Mluvčí ČEZ Alice Lutišanová tvrdí, že cejchovní plomby na elektroměru Oldřicha Jedličky byly 6. srpna, kdy Jedličku kontroloři navštívili, poškozené. „Na číselníku elektroměru byla vidět neoprávněná manipulace na ozubení jednotlivých číslic. Patrné bylo i poškození od přetáčení číselníku. Že někdo s elektroměrem manipuloval, je vidět i na šroubech krytu číselníku elektroměru,“ řekla Lutišanová. Ke stejnému závěru podle tvrzení ČEZ došel také soudní znalec. Podle ředitele odboru Státní energetické inspekce Josefa Petržílky postupovali kontroloři správně. „Prozkoumali jsme předložené doklady a zjistili jsme, že došlo k neoprávněnému odběru. Přerušení dodávky u pana Jedličky odpovídá energetickému zákonu,“ řekl Petržílka.
Jedlička ale tvrdí, že plomby byly v okamžiku, kdy kontroloři elektroměr odváželi, neporušené, dokázat to ale nemůže. „Říkali to i tři policisté, kteří tenkrát přijeli. Jenže jsem byl tak rozčílený, že jsem si nenapsal ani jména,“ říká Jedlička.

Zaplať a zapojíme

Podle energetického zákona může firma ČEZ zapojit člověka až tehdy, když zaplatí náhradu škody za neoprávněný odběr. V případě Jedličky ji ČEZ vyčíslil na 280 tisíc korun. „Škodu počítáme podle platné vyhlášky, protože v případě zásahu do měřidla již spotřebu elektřiny nelze zpětně změřit,“ vysvětlovala Lutišanová.
Invalida požádal o pomoc právníka z občanského sdružení PPP – právní poradenství, Jana Rytíře, který podobné případy řeší už třetí rok. „Věc šetří ombudsman, vyšetřovat ji začala i Evropská komise, jediný, kdo ale něco udělal, byl předseda Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt,“ vypočítával Rytíř. Regulační úřad (ERÚ) vstoupil do jednání s firmou ČEZ. „Podařilo se nám, výjimečně, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu Oldřicha Jedličky, dohodnout, že ho připojí dříve a škodu budou vymáhat soudně,“ uvedl Antonín Panák, vedoucí právního oddělení ERÚ. Zda skutečně jde o neoprávněný odběr, nyní šetří opavská policie. Vyslýchají všechny, kteří mohli škodu způsobit, i ty, kteří mohou svědčit v Jedličkův prospěch. Vyžádali si i posudek soudního znalce. „Do ukončení případu nemůžeme nic bližšího sdělit,“ řekl mluvčí opavské policie René Černohorský. U výslechu byla nedávno i rodina. „Ptali se nás, jestli si dvanáctiletá vnučka nehrála s elektroměrem,“ divila se Ludmila Jedličková.

Rodina byla bez topení

Do domu Křesťanových přijelo pro plynoměr hned několik mužů v černých uniformách z ČEZ Měření. Ke kontrolám mají pověření od společnosti SMP Net (Severomoravské plynárny). „Máte poškozenou plombu, jde o neoprávněný odběr,“ řekli majiteli a odmontovali plynoměr.
„Jednali s námi jako s nějakými zločinci. Montérovi plynáren nedovolili, aby namontoval náhradní plynoměr a manžel jim v šoku při světle baterky podepsal protokol,“ popisovala Eva Křesťanová. Od 17. února rodina zůstala bez topení, teplé vody a bez možnosti si uvařit.
Křesťanovi se obrátili na policii, která ale zjistila, že kontroloři postupovali podle energetického zákona. „Znalec v oblasti kriminalistické mechanoskopie potvrdil násilnou manipulaci s číselníkem a falsifikát úřední značky,“ řekl tiskový mluvčí plynáren Jan Hofmann.

Plomba byla v pořádku?

Mojmír Blažejovský z metrologického střediska ve Skutči, kde plynoměr zkoumali, ovšem zjistil, že plomba byla neporušená. Neplatný pro český trh byl ale otisk úřední značky. Avšak jak se na plombu dostal, nikdo neví. „Podle neporušeného stavu měřidla jsme usoudili, že viditelně nikdo s měřidlem neoprávněně nemanipuloval,“ řekl Blažejovský. Křesťanovi žádali plynárny, aby jim protokoly znalců poslali. „Napsali nám, že na to nemáme právo. Nový nám namontovali až v červnu, po zaplacení faktury za neoprávněný odběr a vyúčtování,“ řekla Křesťanová. Protože věděla, že předchozí plynoměr byl z roku 1995, žádala nový přístroj. „Ten, co nám chtěli namontovat, byl z roku 1992. Odmítla jsem ho. Montér přinesl z auta nový,“ řekla Křesťanová. Minulý týden přišli kontroloři do domu jejich syna. „Pořád jsem myslela, že nás kontrolovali náhodou. Teď věřím, že je to práce nějakého udavače,“ zlobila se Křesťanová.

Rady co dělat při návštěvě kontrolorů:

1. Podle energetického zákona musí každý majitel bytu nebo domu udržovat elektroměr a plynoměr ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám. Musí také hlásit závady na měřicích zařízeních a porušení plomb. Jen tak předejde nařčení z neoprávněného odběru.

2.Šetřením neoprávněných odběrů elektřiny a plynu jsou pověřeni pracovníci společnosti ČEZ Měření. Jde o odborné pracovníky s mnohaletými zkušenostmi, kteří jsou vybaveni speciální měřicí technikou.

3.Majitel bytu a domu může vyžadovat průkazy kontrolorů a napsat si jména. Kontroloři mohou pouze ke skříňce elektroměru nebo plynoměru.

4. Majitel bytu a domu může zakázat jakékoli nahrávání své domácnosti a osob, má právo neodpovídat na dotazy kontrolorů.

5. Majitel bytu a domu nemusí nic podepisovat ani jezdit na žádné navrhované schůzky. „Schůzky mnohdy sjednané v nočních hodinách v Jablonci nikdy nevedly k obnovení dodávky elektřiny. Případné přiznání ani uzavřená dohoda zatím nikdy nevedla ke stanovení nižší náhrady, než stanovuje vyhláška,“ řekl právník Jan Rytíř.

6. Je dobré si zajistit co nejvíce svědků, aby mohli svědčit u soudu.

7. Majitel bytu a domu by se měl zaměřit na to, co kontroloři tvrdí. „Třeba mikroprach v rozvaděči, poškozená plomba nebo vrypy v číselnících. U případného soudního procesu je důležité dokázat, kdy tyto závady vznikly,“ radil Rytíř.

8.Při jakémkoliv podezření volat policii a požadovat sepsání protokolu a fotografické dokumentace.

9. Najít si právníka.

Rozhovor: Jan Rytíř: Nikdo nesmí být mučen a ponižován Liana Melecká
Opava

Jan Rytíř je předsedou představenstva a právníkem občanského sdružení PPP – právní poradenství a pomoc. Poskytuje bezplatné sociální a právní poradenství a ochranu dodržování lidských práv. Tři roky zastupuje lidi, kterým ČEZ Měření odmontovala měřiče z důvodu podezření na neoprávněný odběr.

Kolik takových případů letos řešíte? Řeším 141 případů a konzultuji s poškozenými dalších asi dvacet až padesát případů. Proti porušování základních lidských práv společností ČEZ Distribuce a ČEZ Měření bojuji denně již třetím rokem.

Mohou kontroloři odpojit dům či byt od elektřiny nebo plynu, aniž by dokázali, že neoprávněně odebíral elektřinu? Bohužel ano, podle energetického zákona, který platí od 4. července letošního roku, mohou. Do té doby byl takový postup nezákonný.

Jak jste postupovali konkrétně v případu invalidy Oldřicha Jedličky, který elektřinu potřebuje k provozu výtahu? Podal jsem u trestní oznámení na ublížení na zdraví. Nikdo přece nesmí být mučen ani nesmí být podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Jestli není mučení to, že pan Jedlička trpí při každém pohybu, když má odumřelé hlavice obou kyčelních kloubů, postižené kolenní klouby a bércové vředy, že jeho matka po zákroku kontrolorů dostala mozkovou příhodu, pak by se měly přepsat učebnice trestního práva.

Odpojení od elektřiny nebo plynu může rodinu poškodit i jinak. Ano. Pokud odpojí na vesnici rodinný dům od elektřiny po efektním zásahu dvanáctičlenného komanda, nepomůže těmto lidem ani to, že ho později očistí soud.

Co když se chce někdo druhému pomstít? Šroubovákem mu utrhne plombu a pak ho nahlásí na ČEZ? To se klidně může stát. Elektroměr nesmí být uvnitř objektu, nesmí být uzamčený, člověk ho nevlastní, přesto za něj má plnou odpovědnost. Žijeme přitom ve 21. století a existují digitální elektroměry, u kterých je zneužití vyloučeno.

Elektroměr musejí mít lidé v pořádku Opava | Šetřením neoprávněných odběrů elektřiny ve skupině ČEZ jsou pověření pracovníci společnosti ČEZ Měření z odboru Netechnických ztrát z Jablonce nad Nisou. „Jde o pracovníky s vysokou odborností, mnohaletými zkušenostmi, kteří jsou vybaveni speciální měřicí technikou. Vždy postupují podle energetického zákona,“ říká tisková mluvčí energetické firmy ČEZ Alice Lutišanová. Ve smlouvě o dodávce elektřiny, kterou každý zákazník při uzavírání smlouvy s firmou ČEZ podepisuje, je řada povinností pro dodavatele, ale také pro každého majitele bytu nebo domu. „Každý člověk musí udržovat elektroměr i plynoměr ve stavu, který odpovídá předpisům a technickým normám. Podle energetického zákona má také povinnost hlásit všechny závady na měřidlech i plombách,“ řekla Lutišanová a doplnila, že jen tak mohou lidé předejít neoprávněnému odběru. Pokud kontroloři firmy ČEZ Měření získají podezření na neoprávněný odběr, elektroměr či plynoměr speciálně zajistí a předají znalci se specializací na kriminalistickou techniku, mechanoskopie a elektrotechniku, který vyhotoví posudek. Pokud zjistí, že jde o neoprávněný odběr, přivolají před demontáží elektroměru Policii ČR.
„V případě zásahu do elektroměru je jeho měření neplatné. Proto ho musíme odpojit. Pokud jde o neoprávněný odběr elektřiny, obnovíme dodávku až po úhradě náhrady škody,“ řekla Lutišanová. Výši škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny vypočítají pracovníci ČEZ podle specializované vyhlášky. Spotřebu totiž nelze zpětně zjistit. „Lidé, kteří neoprávněně odebírali elektřinu, si mohou domluvit schůzku a dohodnout si výši úhrady,“ řekla Lutišanová.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.