Lidem z praxe občas chybí vyšší počítačová gramotnost | E15.cz

Lidem z praxe občas chybí vyšší počítačová gramotnost

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Jednou z největších překážek většímu rozvoji používání moderních technologií v oblasti facility managementu je chybějící vyšší úroveň počítačové gramotnosti. „Zdá se mi, že uložením souboru na plochu to u mnohých lidí končí a sami se nijak zvlášť nesnaží pochopit další a další funkce a nástroje, které dnešní aplikace poskytují,“ říká člen představenstva IFMA CZ a zároveň výkonný ředitel společnosti pit Software Jan Talášek.

Jste čerstvým členem nového představenstva IFMA CZ. Co vás vedlo k rozhodnutí kandidovat?

Jsem členem české pobočky IFMA s jednoroční přestávkou sedm let. Pro nás mimopražské jsou aktivity asociace zajímavé z různých důvodů, zejména jde o další příležitost, jak se potkávat s lidmi obdobných zájmů, a nezastírám, že i z pohledu komerčního. Účastním se řadu let takřka všech významných akcí, jako jsou konference a souběžné akce Týdne FM, exkurze do zajímavých objektů, pravidelné Snídaně IFMA atd. Nabídka na členství v novém představenstvu proto byla přirozená, zejména pro záměry IFMA CZ v mimopražských regionech, a pokud právě pro tyto aktivity mohu něco udělat, pak nebyl důvod příliš váhat.

Takže máte na starost činnosti mimo Prahu?

Ano, přesně tak. Jsem rodilý Moravan a stále na Moravě žiji a pracuji, takže Morava a aktivity na Moravě jsou mi nejbližší, ale samozřejmě budou mé aktivity směrovány i na české regiony. Řada jiných profesních sdružení a asociací realizuje své činnosti mimo Prahu a nevidím důvod, proč by tomu tak nemohlo být v naší asociaci. Například studenti a studentské práce – již dnes je na vybraných vysokých školách facility management aktivní svou výukou i mimo Prahu. Vidím proto v budoucnu řadu dalších akcí i na Moravě, zejména exkurze do zajímavých objektů, které vznikly v posledních letech, odborné semináře či podobná setkávání odborníků z různých oborů a odvětví. A v neposlední řadě si umím jasně představit i vznik „moravské sekce“ IFMA CZ.

Když už mluvíte o studentech, tak i letos bude udělována cena FM Awards za studentskou práci. Co byste vzkázal studentům?

Aby byli kreativnější, aktivnější a nebáli se lidí z praxe. Pod kreativitou vidím vlastní výběr nápadů a námětů pro závěrečné práce. To ale často může přijít až ve spojení s praxí, zde vidím velký prostor pro aktivitu již v době studia, ne až vzniknou potřeby k závěrečné práci. Ostych a určitá bázlivost brání řadě mladých lidí zaklepat na kdejaké dveře a nabídnout spolupráci či nějakou podporu praxi. Ne vždy to musí být placená brigáda. Tohle všechno otevírá studentům dveře do světa praxe a přirozeného vstupu do budoucího zaměstnání.

Vy sám přednášíte na vysokých školách i dalších vzdělávacích institucích. Jaká je podle vás kvalita dnešních studentů vstupujících do oboru facility managementu?

To bohužel neumím zcela objektivně posoudit. Ještě před pár měsíci jsme spolupracovali s některými studenty VŠB-TU Ostrava a nebyl žádný problém s jejich uplatněním v praxi. V rámci naší spolupráce si vedli velmi dobře, a pokud bych jim měl co vytknout, byly by to obecné nedostatky dané malou praxí a přirozeně i „mládím“. Na druhou stranu nejen u absolventů škol, ale především u studentů v odborných kurzech, tedy lidí z praxe, postrádám vyšší úroveň počítačové gramotnosti. Zdá se mi, že uložením souboru na plochu to u mnohých lidí končí a sami se nijak zvlášť nesnaží pochopit další a další funkce a nástroje, které dnešní aplikace poskytují.

V této oblasti je vliv škol obrovský a potom ten generační vliv je vidět jako hodně velký. Pro práci v jakémkoli CAFM systému je přitom nezbytně nutná znalost práce na PC a nestačí tedy uchovávat data v papírové podobě. Pro správné a efektivní vedení služeb facility managementu se informace stávají nezbytnými! Pro rychle dostupné informace jsou to tedy správná data, která je nutné správně uložit a efektivně s nimi nakládat. Pokud se tento pohled nezmění, management společnosti pak nemůže plnohodnotně a ekonomicky hodnotit aktuální situaci či stav svého FM.

Jste nejen členem úzkého vedení IFMA CZ, ale ve své praxi i výkonným ředitelem softwarové společnosti pit Software. Můžete nám prozradit, co nového připravujete pro tento rok?

Tak naše záměry a strategické kroky asi prozrazovat nebudu. Nicméně v loňském roce jsme vybudovali malou mobilní učebnu, díky které jsme schopni naše produkty učit kdekoli u našich zákazníků. Praxe je totiž taková, že počítačové učebny v objektech zákazníka nejsou a běžní uživatelé pracují pouze na stolních počítačích. My dnes však můžeme přijet a v každé zasedačce asociovat síťové prostředí zákazníka a efektivněji zaškolit jeho pracovníky. V systému pit-FM se naši zákazníci mohou těšit na nové funkce, před uvedením na trh máme novou verzi webového portálu a zvažujeme lokalizaci dalšího produktu z dodavatelské dílny německého partnera pit-cup, GmbH. Novinky však máme i v oblasti CAD programů. Během velmi krátké doby uvedeme na trh pit-CAD v nové verzi 2012, který je integrován a plně funkční s projekčním programem BricsCAD. Především projektanti dílčích profesí pro oblast TZB, zejména vzduchotechniky, klimatizace a vytápění, mohou získat velmi zajímavé oborové řešení pro BricsCAD aplikaci.

Když jste vzpomněl váš CAFM systém – je vůbec ještě možné dnes získat nové zákazníky?

Jasně že ano! A řekl bych, že trh je pořád hodně nenasycen systémy pro správu a provoz budov především. Velký potenciál je nejen ve správě budov, ale i dalších oblastech facility činností. Tohle všechno velmi silně souvisí s efektivitou a systémy pro facility management jsou na rozdíl od jiných přece jenom náročnější na pořízení prvotních dat a přirozeně jsou to poměrně složité systémy. Je všeobecně známo, že řada uživatelů IS pro facility procesy jak našeho systému, tak bezesporu i konkurenčních systémů, nedosahuje ani po několika letech očekávané efektivity a návratnost se nedostavuje.

Jak tedy mohou softwarové nástroje prospět facility managementu?

Vidím dvě cesty. První je jednoznačně existence základních popisných a grafických dat a dat normativní základny ve zvoleném softwarovém nástroji. Těžko se například získávají informace z procesů, když chybějí základní objekty – je to stejné, jako byste chtěli v účetním systému fakturovat, a chyběl vám číselník odběratelů. Je nezbytné se v prvé řadě zabývat základními daty a jejich správným uložením. Druhou cestou je efektivnější práce s uživateli. Mnohde je systém „vnucen“ násilím z pozice nadřízených pracovníků a naopak jinde chybí právě podpora managementu těm pracovníkům, kteří si chtějí práci usnadnit, ale zůstávají ve svém „nadšení“ pro vhodný počítačový program osamoceni. Přirozeně je také důvodem obecně malá počítačová gramotnost, ale o tom jsem už hovořil.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video