Majitelé domů připravili návrh zákona o sociálním bydlení

Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD) připravilo návrh zákona o sociálním bydlení. Návrh obsahuje novou koncepci zajištění sociálního bydlení státem. Spočívá v zavedení adresných příspěvků na bydlení ve formě sociálních dávek. Zákon má pomoci řešit situaci po ukončení deregulace nájemného.

Miroslav Zajíček z Vysoké školy ekonomické odhaduje, že nová dávka by se týkala nejvíce 260.000 tuzemských domácností. Státní rozpočet by dávka podle něj ročně zatížila maximálně šesti miliardami korun. Nové dávky mají pomoci osobám v nezaviněné nouzi překlenout dočasně finanční obtíže. Dávka má pokrývat náklady na nájemné do výše skutečně placeného nájmu, nejvýše ale do úrovně průměrného místně obvyklého tržního nájemného v příslušné obci. „Jedná se tedy nikoli o pohodlnou sociální síť, ale o sociální trampolínu, která má příjemce dávky vracet rychle do normálního života,“ řekl předseda OSMD Tomislav Šimeček.

S návrhem majitelů domů není příliš spokojené Sdružení nájemníků ČR. „Materiál OSMD předpokládá nepřímo, že po dokončení deregulace pronajímatelé nadiktují všem takzvaným regulovaným nájemcům nájemné podle předaného podkladu a stát jim zaplatí za většinu těch, kteří toto nájemné nebudou schopni platit,“ řekl jeho předseda a poslanec za ČSSD Stanislav Křeček. Takový postup by podle něj neodpovídal ustanovení občanského zákoníku. Návrh OSMD počítá s tím, že všichni v nezaviněné nouzi budou na základě žádosti zajištění adresnou, dočasnou a pravidelně přezkoumávanou státní dávkou tak, aby nemuseli na přiměřený bytový standard v místě bydliště a zaměstnání vydávat víc než 25 procent příjmů domácnosti. „Přiměřený bytový standard bude prakticky stejný, jako hranice nadměrnosti používaná komunisty a umožňující až vystěhování z takového bytu,“