Mart vytvořil program na výpočet tlumičů hluku v potrubích | E15.cz

Mart vytvořil program na výpočet tlumičů hluku v potrubích

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Přední výrobce vzduchotechnického potrubí Mart s.r.o. vytvořil ve spolupráci s Ústavem technických zařízení budov VUT v Brně sofistikované řešení pro projektanty, odbornou i laickou veřejnost – software na měření útlumů tlumičů hluku MartAkustik. Slouží pro komplexní návrh tlumičů hluku osazovaných do potrubních rozvodů vzduchotechnických systémů a výpočet hodnoty součtové hladiny akustického tlaku. Hodnoty jsou přitom porovnávány s hygienickými limity a nařízením vlády, uvedla společnost.

Základem programu je matematicko-fyzikální výpočet útlumu hluku pro konkrétní typ a geometrii tlumiče. Při výpočtu jsou využívány výrobcem Mart s.r.o. používané pohltivé materiály s konkrétními fyzikálními vlastnostmi. Validace výpočtů byla experimentálně ověřována na měřící trati sestavené pro tento speciální účel v laboratoři VUT. Po výpočtu útlumu hluku tlumiče je program schopen určit další technické vlastnosti navrženého tlumiče, jako jsou vlastní hluk tlumiče, rychlosti vzduchu proudění ve volném a celkovém průřezu a jeho celková tlaková ztráta. Výsledky výpočtů jsou zobrazeny graficky formou grafů a pomocí přehledné tabulky.

Druhou částí programu je výpočet součtové hladiny akustického tlaku ve vybrané vzdálenosti od zdroje. Podle parametrů uvedených v zadání je možné určit součtovou hladinu v uzavřeném i volném prostoru. Tato část reaguje na hodnoty uvedené v nařízení vlády č.272/2011 Sb. Toto nařízení je zákonným předpisem, který udává kritéria pro hodnocení vnitřního chráněného prostoru po stránce akustického mikroklimatu. Nařízení se nevztahuje na hluk z užívání bytu a hluk způsobený projevy lidí a zvířat.

Třetí částí programu je uživatelsky přínosná funkce - automatické generování kódu kompletní objednávky tlumiče hluku (typ tlumiče, geometrie tlumiče, počet buněk, počet kulis apod.). Tento kód je tvořen podle výrobních pravidel výrobce tlumičů hluku společnosti Mart s.r.o. Kód umožňuje rychlou orientaci při zpracování cenových nabídek nejen do projektů systémů vzduchotechniky, ale taktéž pro konkrétní odběratele výrobků, což usnadňuje orientaci v zadávací dokumentaci.

„Spolupráci s VUT v Brně si velmi vážíme. Tímto softwarem však naše silná koalice nekončí, naopak se bude rozšiřovat. Máme v plánu udělat sérii odborných školení a mnoho dalších zajímavých projektů,“ poodkrývá další projekty vedoucí obchodního oddělení společnosti Mart s.r.o. Ondřej Mach.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video