Ministr: Nikoho jsem nepřemlouval

Co stojí za tím, že se děkanem právnické fakulty nestal Karel Eliáš?

Třem stům čtyřiceti studentům ukončil studium na právnické fakultě v Plzni zastupující děkan Karel Eliáš. To se stalo v září tohoto roku. Důvodem byly vážné studijní nedostatky. O měsíc později ho toto rozhodnutí stálo post děkana. „Mezi vyloučenými studenty bylo i dost takových, kteří mají mocné a bohaté rodiče,“ říká zdroj, který dobře zná poměry na fakultě, ale nepřeje si být jmenovaný. Karla Eliáše pověřil vedením fakulty rektor Průša potom, co jeho předchůdce Jiří Pospíšil odešel na ministerstvo spravedlnosti. Eliáš se měl stát děkanem při řádných volbách, ale překvapivě neuspěl.

„Už před volbou jsem ale dostal echo, že Eliáš nemá šanci,“ uvádí Jan Kocina, renomovaný plzeňský právník a zdejší vyučující. Pospíšil je zároveň i místopředsedou ODS a právě on měl nerozhodnutou část senátorů, kteří děkana vybírají, obvolávat a přemlouvat, aby zvolili Květoslava Růžičku. To se nakonec povedlo.

„Požádali ho o to jeho straničtí kolegové,“ tvrdí tajný zdroj. Pospíšil takové obvinění rozhodně popírá. „Přísahám na svůj život, že s třemi čtvrtinami senátorů jsem vůbec nemluvil,“ tvrdí. Vrátí se zpátky? S novým děkanem Květoslavem Růžičkou mají vyloučení studenti hned vyhlídky na lepší časy. Předpokládá, že řadě z nich bude umožněno dále studovat.

„Kolektivně posoudíme každý jednotlivý případ,“ dává hříšníkům naději děkan. „Zajímavosti“ lze najít i v Růžičkově volebním programu. Často v něm naráží na svůj plzeňský patriotismus. Nezmiňuje, že svoje vědecké práce, zatím vydával pod hlavičkou Univerzity Karlovy. A ta za jeho publikace také inkasovala peníze od ministerstva školství. Plzeň ostrouhala. To ale chce teď změnit.´

„V nejbližší době snížím pracovní úvazek v Praze. Bude-li to nutné, budu trávit na fakultě i pět dnů v týdnu. Zájmy studentů, učitelů a zaměstnanců dávám nyní na první místo,“ uvedl pro Sedmičku. Upozorňuje na to, že fakultu spoluzakládal. Na nic takového si ale nevzpomíná první děkan právnické fakulty Vladimír Balaš. „Na fakultu přišel až necelý rok po jejím založení,“ je přesvědčený. Růžička také v programu vypichuje to, že chce „dále zkvalitnit výuku a připravit návrh na akreditaci doktorského studia v několika oborech.“