Mlžící Květa | e15.cz

Mlžící Květa

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
O plzeňských právech

Ví ra v právní stát,
právo, spravedlnost u
nás všeobecně povážlivě
klesá, naše radary už
menš í prohřešky prot i
duchu těchto pojmů
ani nevnímaj í . Do nebe
volaj í c í skandál na
pl zeňských právech, vlastně symbolu těchto
ideálů, však šokoval
naprostou většinu jinak
okoralých občanů. A
důvěrník Květa al ias
Květos lav Růž i čka, děkan
právni cké fakul ty, j e
typickým pokračovatelem
agónie této inst i tuce.
Mí sto bibl i ckého ano,
ano, ne, ne š í ř í s lávu
nových př í zvi sek jako
nevím, nepamatuj i se
aneb mlžit, lhát a zase
ml ž i t . Když je nejhůř,
zabí rá dal š í osvědčená
takt ika. Mí sto obrany
zvolit útok. Je hrozné,
když se č lověk na takovém
místě nedokáže postavit
k problému čelem. J e
t rapné pos louchat tak
chat rné argumenty. Ještě
hor š í však je, že tato
takt ika je tak roz š í řená,
a naví c př ináš í lhářům a
ml ž i čům podobného typu
ovoce.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video