Moderní medicína využívá virtuální avatary k léčení autistů či schizofreniků

virtuální realita

virtuální realita Zdroj: AVRAR

virtuální realita
2
Fotogalerie

Virtuální realita už není jen o herním průmyslu, využití nachází i v diagnostických nebo terapeutických metodách výzkumu a klinické praxe. Díky moderním technologiím je možné vytvořit virtuální osoby, takzvané avatary. Na nich mohou různě postižení pacienti trénovat sociální interakci.

Technologie tak pomáhají při diagnóze autistů, schizofreniků či osob s Alzheimerovou demencí, které dokáže virtuální a rozšířená realita lépe připravit na kontakt s druhými lidmi.

Jednou z možností terapeutického využití virtuální reality jsou úlohy, během kterých je pacient vystaven obávané situaci. „Například pacient s agorafobií (strach z otevřených prostranství) si projde hrou, v níž bude vystaven obávaným sociálním situacím: prostředí výtahu, kavárny, podchodu a velkého náměstí,“ říká doktorka Iva Fajnerová z Národního ústavu duševního zdraví.

„Z interakce testované osoby s těmi virtuálními odhalíme, zda je pacient schopen udržet oční kontakt a jaké jsou jeho požadavky na mezilidský prostor. Během návštěvy virtuální kavárny tak můžeme jednoduše identifikovat například autistické nebo paranoidní příznaky,“ doplňuje Fajnerová s tím, že se objevují i hry simulující veřejné přednášení před znuděným či smějícím se publikem.

„Pro duševní zdraví člověka je klíčovým prvkem kvalita sociálních vztahů. I přes rychlý pokrok virtuální reality je nesmírně náročné modelovat realistické chování člověka. Věrohodnost virtuálních postav je závislá na detailním zpracování pohybů, gest a mimiky a také imitaci složitého sociálního chování,“ vysvětluje Martin Kotek, prezident Asociace virtuální a rozšířené reality.

Problematika virtuální reality využívající sociální prvky zazní i na letošním Czech VR Festu, který probíhá od desátého do dvanáctého května. V rámci diskuzního panelu organizovaného Laboratoří evoluční sexuologie a psychopatologie budou probírány možnosti aplikace virtuální reality v sexuologickém výzkumu a terapii, ale i pozitiva a negativa virtuální sexuality z pohledu odborníků na sexualitu a partnerské vztahy.