Modernizovat výtah postupně se nevyplatí | e15.cz

Modernizovat výtah postupně se nevyplatí

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Ačkoli už minimálně dva roky měly být všechny české výtahy v souladu s evropskými normami, zkušenosti společnosti VVS-české výtahy hovoří o tom, že tomu tak zdaleka není.

[file:10658:small:right]

Výkonný ředitel této firmy Miroslav Vokurka ml. ale varuje před zbytečným otálením. „Pokud provozovatel výtahu neodstraní ty nejnebezpečnější nedostatky, velice riskuje,“ říká. Za případné úrazy je totiž následně plně odpovědný.

Jaké jsou dnes hlavní trendy ve vybavení výtahů, co musí dnes výtahy obsahovat?

Všechny výtahy musí být především v souladu s evropskými normami, které jsme převzali po vstupu do Evropské unie v roce 2004. Jedním z největších nedostatků výtahů u nás byly a někde stále ještě jsou chybějící vnitřní kabinové dveře, které mohou zabránit řadě úrazů. Každý výtah u nás musí podle zákona projít inspekční prohlídkou, která posoudí daný výtah podle platných norem a stanoví úrovně jednotlivých rizik. Vysoká rizika by se měla odstranit nejpozději do pěti let, ta nejlehčí pak nejpozději do 15 let. Normy stanoví například to, že se nesmí provozovat výtah bez vnitřních kabinových dveří, až na určité výjimky se nesmí provozovat výtah v drátěné šachtě, výtahové systémy musí splňovat protipožární předpisy a ve výtahu musí být oboustranný hlasový komunikátor. Inspekční prohlídka je základem každé modernizace výtahu.

Jak často se musí takové inspekční prohlídky dělat?

Pokud jde o výtah vyrobený po roce 1999, musí být první inspekční prohlídka po šesti letech provozu, u novějších výtahů je to po devíti letech. Pokud tedy zmodernizujete dnes výtah, po prvních třech letech následuje odborná zkouška a po dalších devíti letech inspekční prohlídka. My jako inspekční orgán můžeme upozornit na případná rizika, tím ale naše pravomoci končí. Pokud se zákazník o své zařízení nestará tak, jak by měl, za veškeré úrazy, které kvůli nebezpečnému výtahu vzniknou, nese plnou odpovědnost. Podle občanského zákoníku za provoz výtahu odpovídá jeho provozovatel.

Jaké jsou nejčastější nedostatky starších výtahů, pomineme-li chybějící vnitřní dveře?

Jaký je rozdíl mezi odbornou zkouškou a inspekční prohlídkou?

Odborná zkouška neboli revize obsahuje mimo jiné zatěžkávací zkoušku výtahu. Inspekční prohlídka je pouze vizuální kontrola na základě platných norem a předpisů, které se neustále mění. Každý výtah má ještě pravidelný dozor, který se provádí jednou za 14 dní. Dozorcem může být například i naší firmou odborně vyškolený obyvatel daného domu starší 18 let. Tento dozorce výtahů je potom způsobilý například i k vyprošťování osob z výtahu. Pokud to tedy shrnu, každých 14 dnů provoz výtahu zkontroluje pověřený dozorce, jednou za tři měsíce se provede odborná prohlídka pracovníkem servisní firmy, jednou za tři roky odborná zkouška a jednou za devět let inspekční prohlídka.

Pokud inspekční zpráva konstatuje zjištěná rizika, provozovatel výtahu musí najít odbornou firmu, která je odstraní. Jaká jsou základní kritéria pro hledání vhodné firmy?

Zadání musí vycházet z inspekční zprávy, kde jsou všechna rizika jasně pojmenovaná. Mluvit o modernizacích výtahů je příliš obecné, spíše by se mělo mluvit o odstraňování rizik. Můžete oslovit řadu firem, uděláte si výběrové řízení a rozhodujete se, koho vyberete. Zadání výběrového řízení by mělo být jednotné, pak záleží na konkrétní, pro většinu klientů zejména cenové nabídce. Ovšem pozor, tady je nutné říci, že rekonstrukce výtahu by se rozhodně neměla řídit pouze výší nabídnuté ceny. Především si provozovatel výtahu musí jasně říci, co vlastně chce.

Častou chybou například je, že se modernizace výtahu provádí postupně. Pak se stane, že dáme do výtahu novou kabinu a výtah je poruchový, protože nedokáže správně komunikovat se starými šachetními dveřmi. Doporučujeme udělat vždy vše najednou, protože jedině tak se zajistí bezporuchový provoz výtahu. Pokud na to provozovatel nemá dostatek finančních prostředků, sjednává se běžně financování prostřednictvím bankovních úvěrů anebo dílčích splátek rozložených v čase.

Na co si dát při výběru vhodné firmy ještě pozor?

Například na to, zda servis zmodernizovaného výtahu může dělat jiná firma než ta, která modernizaci provedla. My to říkáme, jsou firmy, které to předem neříkají. Stávají se případy, že si zákazník koupí za méně peněz výtah některé z výtahářských firem, platí u ní během prvních několika let, kdy je výtah v záruce, velmi nízké servisní poplatky, a pak se tyto poplatky výrazně zvýší. Přitom přejít k jiné firmě nemůžete, protože například řídící jednotka je blokovaná.

Pokud si vyberu firmu, která provede modernizaci výtahu, co mě čeká jako majitele domu?

Je-li to standardní modernizace a nemění se stavební části výtahové šachty a nijak se nenaruší konstrukce domu, není nutné ani stavební řízení. Je to něco jako výměna oken. My jsme schopni zajistit na klíč kompletní výměnu výtahu – demontáž původního výtahu, vyčištění výtahové šachty, odstranění sutin a odpadů a instalaci nového zařízení. Odstávka výtahu se pohybuje od tří do šesti týdnů. Termín dodání jsou standardně tři měsíce.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery