Mše v Přerově a v Hranicích

Přinášíme přehled mší v Přerově a v Hranicích.

KOSTEL SVATÉHO VAVŘINCE
Přerov
24.12. Vánoční mše zvláště pro děti (15.00)
24.12. Vánoční mše svatá (22.00)
25.12. Mše svatá (9.00)
25.12. Mše svatá pro rodiny (10.30)
25.12. Mše svatá (18.30)
26.12. Mše svatá (9.00)
26.12. Mše svatá pro rodiny (10.30)
26.12. Mše svatá (18.30)
31.12. Mše svatá (8.00)
31.12. Mše svatá (17.00)
1.1. Mše svatá (9.00)
1.1. Mše svatá pro rodiny (10.30)
1.1. Mše svatá (18.30)

KOSTEL SVATÉ MÁŘÍ MAGDALÉNY
Přerov, Předmostí
24.12. Vánoční mše svatá (21.00)
25.12. Mše svatá (8.45)
26.12. Mše svatá (8.45)
31.12. Mše svatá (15.00)
1.1. Mše svatá (8.45)

KOSTEL SVATÉHO MICHALA
Přerov, Šířava
25.12. Mše svatá (7.30)
26.12. Mše svatá (7.30)
1.1. Mše svatá (7.30)

KOSTEL STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE
Hranice
24.12. Mše svatá (15.00)
24.12. Vánoční mše svatá (22.00)
25.12. Mše svatá (8.30)
25.12. Mše svatá (10.00)
26.12. Mše svatá (8.30)
26.12. Mše svatá (10.00)
26.12. Mše svatá (18.00)
31.12. Mše svatá (16.30)
1.1. Mše svatá (8.30)
1.1. Mše svatá (10.00)
1.1. Mše svatá (18.30)

DOMOV SENIORŮ
Hranice
25.12. Mše svatá (18.00)