Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce | E15.cz

Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Daňová poradna

Podle smlouvy o výstavbě uhradí stavebník, který buduje vestavbu - bytovou jednotku - smlouvou vymezené výdaje na údržbu, opravy a technické zhodnocení společných prostor bytového domu. Vlastníky všech jednotek v domě jsou fyzické osoby. Tento stavebník vlastně hradí výdaje za ostatní vlastníky jednotek. Má to nějaké daňové dopady na majitele jednotek?

Pokud jsou byty převedeny do vlastnictví fyzických osob, je možné aplikovat osvobození podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. zg) zákona o daních z příjmů, pokud se vlastníci jednotek ve smlouvě o výstavbě písemně dohodnou o úhradě uvedených nákladů a výdajů jinak než podle výše spoluvlastnických podílů na společných částech domu. U vlastníků jednotlivých jednotek se sice bude jednat o nepeněžní příjem, ale jedná se o příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob. Vlastníkům jednotek nevzniká povinnost uvádět tento příjem v daňovém přiznání.

Na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě jsem obdržel zálohu na prodej nemovitosti. Nemovitost vlastním od roku 2004, příjem jsem obdržel v roce 2008. Kupní smlouvu hodlám uzavřít v roce 2009 po pěti letech od nabytí nemovitosti. Je příjem v podobě zálohy na kupní cenu zdanitelným, nebo osvobozeným příjmem?

V dotazovaném případě není příjem v podobě zálohy na kupní cenu osvobozen, protože plyne ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která byla uzavřena do pěti let od nabytí nemovitosti. Další příjmy - například doplatek kupní ceny, který obdrží prodávající v roce 2009, bude nutné posoudit podle smlouvy. Pokud doplatek bude hrazen v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou po pěti letech od nabytí nemovitosti, bude se jednat o příjem osvobozený od daně podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.

Jako novou aktivitu chceme vybudovat a provozovat golfové hřiště. Jaké sazby daně z přidané hodnoty se uplatní u poskytování služeb spojených s aktivitami členů klubu, půjčováním potřeb apod.?

Na takto obecně položenou otázku nelze dát jednoznačnou odpověď. Například podle přílohy č. 2 zákona o DPH jsou sportovní činnosti uvedené v SKP 92.6 (konkrétně 92.61) zařazeny ve snížené sazbě DPH. Sem bude patřit například činnost trenérů. Ale naopak půjčování a prodej golfových potřeb, popřípadě pronájem areálu jinému plátci daně pro jeho podnikatelské aktivity, bude podléhat základní sazbě daně.

V rámci developerského projektu výstavby několika bytových domů je stanovena podmínka vybudovat mostek přes přilehlou říčku. Jak se zaúčtuje a daňově posoudí tento mostek?

Mostek, který budete muset postavit a který převedete do vlastnictví obce, bude posuzován jako vyvolaná investice, která vstoupí do ocenění vámi budovaných staveb. Vhodným kritériem cenu mostku rozpočítáte do jednotlivých majetků, které budete prodávat.

Naše firma provádí rekonstrukci jedné budovy, ve které pronajímáme jinému plátci daně prostory pro kanceláře. Nájem v této budově zdaňujeme 19% sazbou daně. Současně máme jiné aktivity v jiném regionu - pronájmy prodejních stánků. Stánky pronajímáme bez DPH, protože nájemci jsou neplátci daně. Můžeme si v plné míře odečíst DPH z rekonstrukce?

Pokud předpokládáte, že i nadále budete nájem v této budově zdaňovat, máte nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu v plné výši. Pravděpodobně budete krátit nárok na odpočet daně koeficientem pouze u režijních vstupů (nákup pohonných hmot, kancelářských potřeb, některých služeb apod.).

Platíme společenství vlastníků jednotek měsíčně platby do „fondu oprav“. Mohu v přiznání uplatnit tyto částky jako snížení základu daně?

Jedná-li se o jakési spoření na budoucí výdaje na údržbu a opravy, pak tyto částky základ daně nesnižují. Do základu daně se zahrnou až realizované výdaje na údržbu a opravy.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video