Nákupní centra v roce 2010: silní neztrácejí, slabí v ohrožení | E15.cz

Nákupní centra v roce 2010: silní neztrácejí, slabí v ohrožení

Roky 2009 a 2010 znamenaly pro český trh nákupních center poměrně významný mezník. Po několika letech extenzivní výstavby nákupních center se expanze výrazně zpomalila, v některých oblastech dokonce zastavila. Příčina tohoto stavu se obvykle dává primárně do souvislosti s celosvětovou makroekonomickou krizí.

Přinejmenším stejně důležitou příčinou je ale rostoucí míra saturace trhu, projevující se ve stále větším počtu měst. Někde již zaznamenáváme zřetelný převis nabídky nad poptávkou a z toho vyplývají i problémy některých center. Nebýt ekonomické krize, útlum výstavby nákupních center by byl pozvolnější a neznamenal by pro některé zainteresované subjekty tak bolestný propad. Trh se konsoliduje, akcelerovaná výstavba nákupních center v té podobě, jakou jsme mohli sledovat v letech 2005 až 2008, se tak již opakovat nebude. Neznamená to ovšem konec rozvoje, jen počátek období, ve kterém uspějí jen ty skutečně kvalitní nové projekty.

#####Nabídka maloobchodních ploch stále roste

Jak je to vůbec s rozsahem nabídky v tomto tržním segmentu? Po otevření nákupního centra Galerie Harfa je v České republice v provozu již 44 nákupních center s více než 20 tisíci metry čtverečními hrubých využitelných ploch, 30 českých a moravských nákupních center disponuje více než 80 nájemci. Pokud zahrneme i menší centra, retail parky a hypermarkety s malými shopping mally, pak se počet těchto projektů vyšplhá až na číslo 310. Všechna nákupní centra a retail parky v České republice obsahovaly na počátku tohoto roku podle výzkumu společnosti INCOMA GfK více než 8,7 tisíce jednotek, z toho téměř sedm tisíc maloobchodních prodejen. V průběhu posledních pěti let vzrostl počet provozoven v nákupních centrech a retail parcích více než dvojnásobně. Nákupní centra se v tomto období výrazně měnila i kvalitativně, o čemž svědčí například nárůst počtu provozoven zábavních aktivit o více než 200 procent v uplynulém pětiletém období.

#####Někde už nabídka výrazně převyšuje poptávku

Klíčovou roli na trhu nákupních center samozřejmě hrají velká města. Mezi deseti největšími nákupními centry v České republice z hlediska počtu jednotek se šest nachází v Praze, dvě v Brně a po jednom v Ostravě a Liberci. V některých městech, jako je například Liberec, již nabídka nákupních center překročila hranici 1,4 metru čtverečního využitelné plochy na jednoho obyvatele, což je hodnota, která ve spojení s dalšími obchodními aktivitami výrazně překračuje možnosti poptávky nejen samotného města, ale i jeho spádového území. České domácnosti v obtížném období pečlivěji zvažují své výdaje a mění své nákupní zvyklosti, což se projevuje především odložením nákupu některých zbytných položek, volbou levnějších alternativ, hledáním levnějších prodejních míst a také zvýšeným podílem nákupů zboží ve slevě.

To vše má samozřejmě vliv na obrat obchodníků v nákupních centrech. K nejpostiženějším kategoriím patří elektro, zařízení domácnosti a také móda. Přitom právě tento segment byl v minulých letech hlavním generátorem růstu nákupních center. Doba, která nastala, klade na všechny účastníky trhu nákupních center velký tlak. Dopady v nějaké formě pociťují developeři, investoři, správci, provozovatelé, nájemci a nakonec i zákazníci. Právě v tomto momentu se nicméně ukazuje rozdílná úroveň kvality a životaschopnosti jednotlivých projektů.

#####Silné koncepty bojují s krizí úspěšněji

[file:7992:small:right]

S nastalou situací se samozřejmě lépe vyrovnávají silná centra, centra s jasnou vizí a silnými nájemci. Naopak řada center strádá - zejména ta, která nejsou v optimální lokalitě, která vstoupila do již relativně saturovaného místního trhu či která nedokázala předložit obyvatelům spádového území dostatečně atraktivní koncept včetně silného tenant mixu, která neinvestují do marketingu či jejich investice není správně cílená. Nůžky se loni otevřely více než kdykoli v minulosti. To pochopitelně velmi silně vnímají i nájemci. V řadě center usilují vzhledem k slabým výsledkům o renegociaci smluv a nájemní slevy. Zatímco v některých centrech obě strany dokážou najít konsenzus k nalezení nejvhodnější formy spolupráce, jinde je vztah spíše konfrontační, což ovšem vede k dalšímu oslabení pozice centra.

V řadě případů je řešením změna - ať již se jedná o výměnu některých nájemců, změnu marketingové strategie, remodeling, či o zásadnější repositioning centra. Právě vhodná volba pozice centra a důsledná realizace opatření, která ji umožní dosáhnout či obhájit, může být cestou jak zvládnout složité období. Většinu výše uvedených předpokladů představují vnitřní faktory, které lze za chodu centra modifikovat a pozitivně ovlivňovat, na druhé straně ale i takové, které za chodu centra změnit nelze, řeč je především o výběru lokality centra. Vhodný výběr místa je pro každé budoucí nákupní centrum jedním ze základních předpokladů úspěchu a na rozdíl od některých vnitřních faktorů jej lze ovlivnit pouze jednou, a to v samém zárodku projektu. Proto je třeba právě výběru lokality věnovat velkou pozornost jako jednomu ze základních pilířů každého projektu.

#####Případná další centra se musí lépe připravit

Přes poměrně silnou saturovanost trhu a stále doznívající účinky makroekonomické krize neznamená současný stav, že možnosti trhu nákupních center jsou vyčerpány. První náznaky oživení recese jsou již zde a s nimi i další expanzní plány. V žádném případě však již nelze předpokládat masivní výstavbu nových projektů. V další fázi expanze bude nutno zvažovat každý krok, od výběru lokality přes analýzu potenciálu až po realizaci vnitřních dispozic a hledání vhodných nájemců.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!