Navržená opatření nepovedou k rozvoji nájemního bydlení | E15.cz

Navržená opatření nepovedou k rozvoji nájemního bydlení

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Mluví-li koncepce o podpoře nájemního bydlení, měla by v první řadě respektovat jeden ze závěrů konference European Network on Housing Research konané ve dnech 5. až 8. 7. 2011 v Toulouse, že hlavní příčinou úpadku nájemního bydlení je nezajímavě nízký výnos investic do nájemního bydlení jako poměr mezi čistým výnosem (nikoli nájemným) a tržní cenou pronajímané nemovitosti.

Mluví-li koncepce o podpoře nájemního bydlení, měla by v první řadě respektovat jeden ze závěrů konference European Network on Housing Research konané ve dnech 5. až 8. 7. 2011 v Toulouse, že hlavní příčinou úpadku nájemního bydlení je nezajímavě nízký výnos investic do nájemního bydlení jako poměr mezi čistým výnosem (nikoli nájemným) a tržní cenou pronajímané nemovitosti.

V případě, že výnos poroste nad úroveň výnosů z obdobných investic, je možno mluvit o růstu atraktivity nájemního bydlení, a tedy následně i o možném růstu nájemního bydlení a jeho podílu na trhu. Bude-li naopak výnos klesat, význam a atraktivita nájemního bydlení bude také klesat. Analýza vývoje výnosu z pronájmu bytů v letech 2011 až 2020 v koncepci chybí. Stát by se v bydlení měl starat pouze o ochranu funkčního trhu s byty a o jeho sociální dimenzi.

V právní oblasti vyžaduje fungující trh s byty:

* Posílení vymahatelnosti práva včetně zrychlení soudních řízení.
* Změny zákonů podporujících smluvní svobodu.
* Úpravu daňových zákonů zejména tak, aby byly domy odpisovány z reálných cen.
* Omezení daní, které bydlení zdražují -DPH, majetkové, příjmové.

V sociální oblasti by měla koncepce bydlení zajistit přijetí:

* Solidního zákona o sociálním bydlení formou adresných dávek s celkovými náklady asi 5 až 8 miliard Kč ročně. Ten v koncepci zcela chybí a přitom by ze státního rozpočtu ušetřil 10 až 15 miliard Kč navrhovaných v koncepci a vyřešil by lépe většinu stávajících problémů na trhu s byty. Ten by měl zajistit, aby všichni v nezaviněné nouzi (v souladu s Listinou základních práv a svobod), zejména senioři a ostatní sociálně znevýhodnění, měli zajištěný dostatek prostředků na bydlení za obvyklé ceny, které zabezpečují trvalý převis nabídky nad poptávkou ve všech lokalitách i velikostních kategoriích.

V oblasti předpisů by měla koncepce bydlení ochránit bydlení a občany před dobyvateli veřejné renty, kteří chtějí prostřednictvím nových zákonů, technických předpisů, vyhlášek, povinných certifikací a revizí dosahovat nepřiměřených zisků za své nepotřebné produkty (viz biopaliva, fotovoltaika atd.).

Uspořit z veřejných rozpočtů na zkvalitnění sociální bytové politiky, navrhujeme zrušit:

* státní příspěvek na stavební spoření,
* Státní fond rozvoje bydlení,
* veškeré zbývající dotace, záruky typu PANEL a podobně,
* ukončit privatizaci obecních a státních bytů za zlomky tržních cen.

Celkově lze konstatovat, že navržená bytová koncepce připomíná „fíkový list“ pro zbytečné utracení 17 až 20 miliard korun ročně do předem připravených kapes lobbistů z bank, stavebních firem a developerů, družstev a vlastníků bytových jednotek. Její realizace naopak povede ke zdražení bydlení pro všechny.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video