(Ne)zapomenutý slovníček socialistických bizarností | e15.cz

(Ne)zapomenutý slovníček socialistických bizarností

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Pojmy, které znal před dvaceti lety každý, dnešním dvacetiletým už nic neříkají.

Tuzex, interrupční komise, devizový příslib nebo Mamulovy soboty. Socialistické pojmy, které zmizely v propadlišti dějin. Starší je pamatují, mladí nevěřícně kroutí hlavou.

Tuzex, bony a devizák

Tuzex - byl na dnešním náměstí Msgre. Šrámka. Byla to prodejna zahraničního a luxusního zboží, kde se mohlo nakupovat jen za bony. Bony byly poukázky, které dostali občané Československé socialistické republiky při výměně za valuty. Zpětně byly nesměnitelné a platily jen na území republiky. Načerno se daly koupit u veksláků pohybujících se většinou v okolí Tuzexu.
Interrupční komise – její členové rozhodovali, zda ženě povolí nebo zakážou podstoupit interrupci. Běžným doprovodným jevem bývala často falešná prohlášení a korupce. Před komise chodili profesionální „tatínkové“, kteří si nechali zaplatit za prohlášení, že těhotenství je důsledkem mimomanželského styku.
Devizový příslib - písemné povolení k cestě do nesocialistických zemí. Zároveň jediná oficiální možnost, jak vyměnit omezené množství korun za cizí měnu. Žádost se musela opatřit kolkem a několik týdnů se čekalo na vyřízení. Teoreticky o něj mohl zažádat každý, ale nespolehlivým osobám se zásadně nepřiděloval. A bez devizového příslibu se vycestovat nedalo.
Výjezdní doložka - bylo vlastní povolení k vycestování. Kdo chtěl odjet do nesocialistické ciziny, musel o požádat o její udělení na Oddělení pasů a víz Sboru národní bezpečnosti. Žádost musel doporučit ještě zaměstnavatel, škola, u mužů pak vojenská správa a také národní výbor.
„Pro zaměstnavatele jsem musel vyplnit podrobnou žádost, kde jsem musel napsat kam jedu a proč tam jedu. Taky jsem musel napsat, zda se hodlám s někým v zahraničí sejít,“ vzpomíná na svou žádost o výjezdní doložku do Itálie v roce 1983 učitel Jaroslav Koliba.

Mamulovy soboty a rudé hvězdy

Mamulovy soboty – mimořádné pracovní soboty, pořádané na popud komunistického funkcionáře a politika Miroslava Mamuly. Od roku 1970 byl krajským tajemníkem KSČ v Ostravě. Kromě pracovních sobot neoficiálně proslul těžkým alkoholismem.
Brigáda socialistické práce – ve zkratce BSP, lidově někdy přezdívaná BrSocPrc. Forma soutěžení a socialistické pracovní iniciativy, která se inspirovala Brigádou komunistické práce v bývalém SSSR. Hnutí BSP plnilo „náročné úkoly při výstavbě, upevňovalo socialistické výrobní vztahy a zvyšovalo kulturní úroveň pracujících“. O titul BSP soutěžili dělníci i úředníci a na základě tzv. hodnocení pak kolektiv získal bronzový, stříbrný nebo zlatý odznak.
Stachanovci – stachanovské hnutí, pojmenované podle ukrajinského horníka Alexeje Grigorjeviče Stachanova, který v roce 1935 vytvořil několik absolutních rekordů v překonávání plánů. Členové hnutí usilovali o dosažení mimořádných pracovních výkonů a v honbě za mimořádnými výkony často nedodržovali bezpečnostní předpisy. Jako stachanovec se neformálně označoval mimořádný pracovník - úderník. Snad nejznámějším ostravským stachanovcem byl horník Lumír Sakmar, známý po celém ostravsko-karvinském revíru. Od roku 1971 do ledna 1990 byl poslancem Federálního shromáždění ČSSR.
Zářící rudá hvězda – nad šachtami a fabrikami zářila jako znamení toho, že v tu chvíli se zde plní plán. „…Aby nad všemi závody, šachtami, ve městech i na vesnicích se rozzářily jasné rudé hvězdy splněných závazků a naše vlast rozkvetla novými květy splněných úkolů. Tím zkřížíme zločinné plány a úmysly těch, kteří místo tvůrčí práce chtějí připravovat novou světovou válku,“ pronesl ve svém vánočním projevu v roce 1952 prezident Antonín Zápotocký.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery