Největší bytové družstvo slaví kulaté narozeniny

Stavební bytové družstvo Pokrok, největší z republikových bytových družstev, slaví v letošním roce 50 let své existence. Družstvo v současnosti spravuje přes 20 tisíc bytů zejména v Praze a hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.

„SBD Pokrok je stabilní subjekt s aktivy v hodnotě přes dvě miliardy a vlastním kapitálem v hodnotě 1,3 miliardy korun,“ uvádí předseda představenstva SBD Pokrok Oldřich Sova. SBD Pokrok má 87 zaměstnanců a spravuje přes 250 bytových objektů v osmi pražských částech. Objekty ve správě tohoto družstva jsou zejména na velkých pražských sídlištích, jako jsou Řepy, Jižní Město, Stodůlky, Lužiny nebo Modřany. Pro zvýšení komfortu a obslužnosti zákazníků má družstvo v jednotlivých městských částech svá oblastní pracoviště, která provádějí technickou správu bytů. Družstvo působí ale i mimo Prahu, například v Jílovém u Prahy nebo Šestajovicích. „Díky vyrovnanému hospodaření a kvalitním službám se nám daří získávat nové zákazníky. Od roku 2006 do konce roku 2008 jsme do správy získali přes tisíc bytových jednotek, což představuje zhruba dvacet objektů,“ dodává Sova.

#####Většina bytů míří do osobního vlastnictví

V současnosti je z celkového počtu dvaceti tisíc bytů ve správě družstva převedeno do osobního vlastnictví přibližně patnáct tisíc bytových jednotek, tedy přibližně 75 procent. S postupující privatizací bytů při překročení zákonem stanoveného počtu bytů ve vlastnictví jednotlivých fyzických osob vznikají z dříve „klasicky“ družstevních domů nové právní subjekty, tzv. společenství vlastníků. Většina těchto společenství i po svém právním osamostatnění zůstává ve správě SBD Pokrok. Toto družstvo se také soustředilo na výstavbu družstevního bydlení. V současnosti rozvíjí vlastní developerský projekt v Modřanech. K úspěšné bilanci družstva přispívá i podnikání v oblasti facility managementu. SBD Pokrok je zakládajícím členem Družstevního marketingového sdružení Česká republika.