Největší vltavský ostrov architekti propojili s pevninou. Lávka po 100 letech nahrazuje přívoz

Lužec nad Vltavou je obec nedaleko Mělníka v malebné lužní krajině řeky Vltavy.

Lužec nad Vltavou je obec nedaleko Mělníka v malebné lužní krajině řeky Vltavy. Zdroj: BoysPlayNice

Od roku 1907, kdy byl vybudován laterální kanál mezi obcemi Hořín a Vraňany je jedinou obcí v České republice, která leží celým svým územím na ostrově.
Ten je zároveň největším ostrovem na řece Vltavě.
Nová lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu na dálkové cyklotrase EuroVelo 7/Vltavské stezce CT 7 a propojce Labské stezky s Prahou.
Nahradila zároveň přívoz mezi Lužcem n. V. a vesnicí Bukol.
Lávka je dlouhá 130 metrů.
15
Fotogalerie

Více než 130 metrů dlouhá, téměř čtyři metry široká a v nejvyšším bodě 40 metrů vysoká je lávka, která s pevninou propojila Lužec nad Vltavou, obec stojící na největším vltavském ostrově. Lávka určená primárně pro pěší a cyklisty nahradila přívoz.

 

 

Lužec nad Vltavou je obec nedaleko Mělníka v malebné lužní krajině řeky Vltavy. Od roku 1907, kdy byl vybudován laterální kanál mezi Hořínem a Vraňany, je Lužec jedinou obcí v Česku, která leží celým svým územím na ostrově. Ten je zároveň největším ostrovem na řece Vltavě.

Nová lávka, kterou navrhli Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek, je určená především pro pěší a cyklisty. Použít ji ale mohou i vozy integrovaného záchranného systému. Cesta z jednoho břehu na druhý se jim díky tomu zkrátí o téměř 17 kilometrů.

Lávka je dlouhá 130 metrů. Zavěšena je na ocelovém nosném pylonu, který dosahuje výšky 40 metrů. Díky nové lávce a realizované cyklostezce došlo k výraznému zlepšení napojení Labské cyklostezky na Prahu u Mělníka. Na lávku v hodnotě kolem 60 milionů korun přispěl Státní fond dopravní infrastruktury SFDI, Středočeský kraj a samotná obec.

Prohlédněte si fotogalerii: