Nová Envelopa: kancelářský a komerční komplex v Olomouci | E15.cz

Nová Envelopa: kancelářský a komerční komplex v Olomouci

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Na jaře příštího roku začne v Olomouci vznikat kancelářský a komerční komplex Nová Envelopa. Kromě toho, že nabídne vysoce kvalitní a současně ekonomické kancelářské prostory kategorie A, půjde o výrazný architektonický zásah do urbanismu města.

Nová Envelopa tvořená dvěma šestipodlažními budovami bude stát na strategické křižovatce příjezdu do centra Olomouce z rychlostní silnice R35 (ulice Wittgensteinova) a hlavní třídy městského okruhu (třída Kosmonautů) a realizace projektu začne na jaře 2012 s plánovaným dokončením na jaře 2013.

Komplex bude vedle obou budov zahrnovat vnitřní prostorné atrium se zelení, reprezentativní recepce a vlastní kryté parkoviště. K hlavním výhodám projektu patří výborná dopravní dostupnost, poloha v centru města, možnost flexibilního uspořádání kanceláří a moderní osobitá architektura. Kvalita projektu, jeho poloha a rovněž variabilita kancelářských prostor nabídne možnost moderního pracovního prostředí jak pro velké, tak i pro menší společnosti.

Objekt zároveň koresponduje s urbanistickou koncepcí města Olomouce, která počítá s dotvořením třídy Kosmonautů jako městské třídy a urbanistického řešení nároží. „Konkrétní podoba Nové Envelopy reaguje na požadavky vytvoření městského komerčního parteru orientovaného do třídy Kosmonautů, výškového řešení nepřevyšujícího přírodovědeckou fakultu na třídě 17. listopadu, a řešení veškerého parkování pod objektem, řešení veřejného prostranství ulic se vzrostlou zelení a v neposlední řadě kvalitní architektury,“ říká k začlenění nového projektu do městské aglomerace Radek Dosoudil, vedoucí odboru koncepce a rozvoje olomoucké radnice.

#####Velkorysá architektura i lidské měřítko

Kromě technických parametrů patří k charakteristice Nové Envelopy osobitá architektura, kterou vytvořilo Studio acht pod vedením architekta Václava Hlaváčka, který se mimo jiné podílel i na vytvoření podoby administrativního centra Spielberk Office Centre v Brně.

[file:12307:small:right]

„Návrh Nové Envelopy půdorysným nasazením reaguje na elegantní oblouk bývalých kasáren a optickým otevřením k centru města umocňuje efektní průhled ulicí Wittgensteinovou k historickému panoramatu města. Ostrým úhlem hlavního objektu je dosaženo lehkosti i dominance zároveň,“ říká ke koncepci projektu Václav Hlaváček. Napětí mezi velkorysostí a lidským měřítkem je podle něj základním tématem výtvarného návrhu a zajímavé výsledky tohoto vztahu jsou zřejmé zejména v kombinaci pocitu navození městského bulváru a vytvoření příjemného městského prostoru v hrdle křižovatky i v oblasti vnitřního atria. Přes veškerou dominanci rohového objektu ale není překročeno klasické tektonické schéma podél třídy Kosmonautů. Tedy zvýšené přízemí uvozující 1. patro, klidná tři typická podlaží a uskočené poslední patro.

Sadové úpravy upoutají i svým vstupem do vnitřního prostoru, který se funkčně i svojí velkorysostí blíží měřítku malého náměstí. I tyto prostory s intimnější atmosférou jsou přístupny veřejnosti. „Dostupnost objektu pro chodce i auta zároveň je podstatou jeho městské polyfunkčnosti ve službách. Novým a překvapujícím počinem je realizace velkoplošné fresky, která jasně a jednoznačně, s vysokou výtvarnou hodnotou, naplňuje nadčasové poslání streetartu. To platí i o návrhu předem typograficky určených ploch pro reklamu podél bulváru ul. Kosmonautů,“ říká architekt Václav Hlaváček.

#####Město jako polyfunkční organismus

Během přípravy projektu vzneslo výhrady Hnutí Duha, které nesouhlasí s tím, že se zastaví další zelená plocha v centru města. Tyto výhrady ale olomoucký magistrát odmítá. „Koncepce počítá s dotvořením městské třídy a ne s plochou zeleně, která v tomto místě nemá městotvorný charakter. Smysl má vytvářet ucelené parkové plochy ve vhodných lokalitách. To souvisí i s koncepcí nového územního plánu vytvořit kompaktní město prostřednictvím využití proluk a brownfields, tedy zastavovat území směrem zevnitř ven a omezit tlaky na zábory zemědělské půdy, samozřejmě s ochranou stávající zeleně a návrhem nových parkových ploch. Díky podobným stavbám se navíc daří podporovat a rozvíjet podnikání ve městě, proto není důvod, proč by radnice neměla projekty tohoto typu podporovat,“ vysvětluje postoj magistrátu vedoucí odboru koncepce a rozvoje Radek Dosoudil.

Město by se podle něj mělo dotvářet jako polyfunkční organismus s živým městským parterem, zvláště v centru a při městských třídách. Proto bylo jedním z požadavků řešení městského komerčního parteru přístupného z třídy Kosmonautů. I z hlediska zátěže hlukem je v lokalitě vhodné umístění administrativního objektu, jakým Nová Envelopa je.

#####Velkorysé flexibilní řešení

Pokud jde o technické parametry, otevřená dispozice objektů Nové Envelopy umožní flexibilní uspořádání kanceláří v každém podlaží podle požadavků nájemců. Tento prvek ještě zefektivní zdvojené podlahy včetně podlahových krabic pro kabeláž. Kanceláře v posledních podlažích budou mít také venkovní terasy. Prostory kanceláří počítají v objektech jak s klimatizací, tak i s otevíratelnými okny. V rámci servisu bude firmám sloužit centrální reprezentativní recepce, nepřetržitá bezpečnostní služba v celém objektu, vstupní kartový systém a budou mít k dispozici nejmodernější vysokokapacitní telekomunikační připojení. Celková pronajímatelná plocha v obou objektech Nové Envelopy bude v případě kanceláří 12 525 m2 (budova A 6450 m2, budova B 5415 m2), pro obchodní plochy se počítá s 660 m2.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video