Novela OZ upraví užívání firemních prostor | E15.cz

Novela OZ upraví užívání firemních prostor

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Chystanou novelou obchodního zákoníku má dojít k významným změnám, které mohou mít praktický dopad na běžné fungování obchodních společností. Novela má zejména výslovně uložit podnikateli povinnost mít právní důvod (zejména vlastnické právo nebo nájemní vztah) k užívání prostor, ve kterých má podle obchodního rejstříku umístěno sídlo, po celou dobu, kdy jsou tyto prostory v obchodním rejstříku zapsány jako jeho sídlo.

Chystanou novelou obchodního zákoníku má dojít k významným změnám, které mohou mít praktický dopad na běžné fungování obchodních společností. Novela má zejména výslovně uložit podnikateli povinnost mít právní důvod (zejména vlastnické právo nebo nájemní vztah) k užívání prostor, ve kterých má podle obchodního rejstříku umístěno sídlo, po celou dobu, kdy jsou tyto prostory v obchodním rejstříku zapsány jako jeho sídlo.

V současné době zákon podnikateli ukládá povinnost mít právní důvod k prostorám sídla v době zápisu sídla do obchodního rejstříku. Již ale neupravuje, co se stane v případě, kdy právo k těmto prostorám podnikateli následně zanikne. Soudy dosud nemají jednotný názor na řešení této otázky. Novela proto jednoznačně stanoví, že podnikatel musí mít právní důvod k užívání prostor nejen v době zápisu sídla, ale i po celou dobu, kdy jsou tyto prostory jako jeho sídlo zapsané v obchodním rejstříku. Podle novely by tedy v případě, kdy právo podnikatele k užívání těchto prostor zanikne, podnikatel musel buď toto právo obnovit, nebo registrované sídlo přemístit do jiných prostor, ke kterým právní důvod užívání bude mít. Pokud se soud dozví (například od vlastníka prostor), že podnikatel právní důvod k užívání sídla nemá, měl by podnikatele vyzvat, aby právní důvod užívání doložil, popřípadě přemístil své sídlo do prostor, ke kterým právní důvod užívání má. Pokud podnikatel takové kroky neučiní, může soud rozhodnout o zrušení podnikatele právnické osoby a nařízení likvidace.

#####Podnikatel musí prokázat právní důvod

Podobná úprava má platit i ve vztahu k podnikateli fyzické osobě a jeho místu podnikání. Sankcí za porušení povinnosti mít právní titul k užívání místa podnikání evidovaného v obchodním nebo živnostenském rejstříku po celou dobu evidence má být zrušení živnostenského oprávnění živnostenským úřadem. K prokázání právního důvodu užívání bude i nadále stačit prohlášení vlastníka prostor, které ale nově nebude moci být starší než tři měsíce a podpis vlastníka bude muset být úředně ověřen. Podnikatel nebude muset prokazovat právní důvod užívání prostor, pokud bude zapsaný v katastru nemovitostí jako jejich vlastník. Novela dále stanoví, že v obchodním rejstříku nebudou zveřejňována rodná čísla. Do obchodního rejstříku sice budou i nadále zapisována, nebudou však uváděna na výpisech z obchodního rejstříku. Tam mají být nahrazena datem narození. Rodná čísla však bude možné zjistit z dokumentů, které budou uloženy do sbírky listin, pokud v nich rodné číslo bude uvedeno. Bude pouze na podnikatelích, zda tyto dokumenty uloží do sbírky listin s rodnými čísly, nebo bez nich.

#####Zjednoduší se likvidace firem

Novela dále zjednoduší likvidaci společností, o jejichž zrušení rozhodl soud (týká se zejména prázdných společností). Řeší i některé další sporné otázky, kterými se zabýval Nejvyšší soud. Například má být zrušen požadavek znaleckého ocenění ručitelského závazku mezi propojenými osobami podle § 196a obchodního zákoníku. Jednoznačně má být také upraven okamžik zániku funkce člena statutárního orgánu společnosti s jediným společníkem v případě odstoupení člena orgánu z funkce. V souladu s názorem Nejvyššího soudu má být výslovně stanoveno, že v tomto případě funkce člena statutárního orgánu zaniká uplynutím lhůty dvou měsíců ode dne doručení odstoupení jedinému společníkovi.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video