Odvodnění stavby průmyslových areálů | E15.cz

Odvodnění stavby průmyslových areálů

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Odvodnění stavby průmyslového areálu, eventuálně dalších zpevněných ploch (parkovací či skladovací plochy, které ke stavbě přísluší), je jedním z úkolů, které je třeba řešit již v rámci projektové přípravy, a návrh tohoto řešení je podle novely vodního zákona i podmínkou pro získání stavebního povolení.

Odvodnění stavby průmyslového areálu, eventuálně dalších zpevněných ploch (parkovací či skladovací plochy, které ke stavbě přísluší), je jedním z úkolů, které je třeba řešit již v rámci projektové přípravy, a návrh tohoto řešení je podle novely vodního zákona i podmínkou pro získání stavebního povolení.

V dalších právních předpisech z poslední doby je pak uvedeno, že odvádění srážkových vod musí být řešeno přednostně zasakováním. Pokud to není možné, lze využít zadržování a regulované odvádění srážkových vod oddílnou kanalizací. Není-li možné aplikovat ani toto řešení, je dovoleno regulované vypouštění do jednotné kanalizace. Provozovatelé kanalizací však také stále častěji omezují či zcela zakazují vypouštění dešťových vod do jednotné splaškové kanalizace, a to hlavně z důvodu její nedostatečné kapacity.

Takto vzniklou situaci lze řešit dvěma způsoby. Tam, kde to umožňují hydrogeologické podmínky (propustnost půdy, výška hladiny podzemních vody atd.), lze dešťovou vodu likvidovat pomocí vsakování. Druhým způsobem je akumulace srážkových vod s následným využitím v objektu, například na splachování toalet, úklid, údržbu zeleně či po patřičné úpravě jako vodu technologickou. To umožňuje uspořit vysoké procento nákladů na vodu. Motivací pro instalaci vsakovací či akumulační nádrže bývá také často úspora nákladů na poplatcích za odvod srážkových vod do kanalizace nebo zařazení mezi protipovodňová opatření.

V praxi se podle velikosti a charakteru objektu využívají různá vsakovací zařízení a nádrže, do nichž jsou zaústěny jednotlivé odvodňovací větve (počet záleží na velikosti odvodňované plochy). U průmyslových objektů bývají často upřednostňovány plastové bloky či tunely oproti betonovým nádržím vzhledem k cenové dostupnosti a snadnější instalaci. Důležitým prvkem jsou také filtrační zařízení umístěná na nátoku, která slouží k čištění dešťových vod od mechanických nečistot. Systém pro akumulaci a využívání vody je tvořen nátokem s filtračními prvky, akumulační nádrží, čerpací technikou a bezpečnostním přepadem do vsaku či do kanalizace.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video