Operační program Podnikání a inovace mohou firmy čerpat do roku 2013 | E15.cz

Operační program Podnikání a inovace mohou firmy čerpat do roku 2013

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Zbývá v něm 23 miliard z původních 90 miliard korun.

#####CzechInvest a finanční podpora z EU

Malé a střední podniky mohou stále ještě využít dotace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) Evropské unie. Titulů je řada, detailní přehled aktuálně otevřených výzev lze nalézt na webu CzechInvestu www.czechinvest.org. Právě Agentura pro podporu podnikání a investic má evropské dotace na starosti a lidé se na ni mohou zdarma obrátit nejen v případě, že si nejsou jisti, zda postupují správně. Jak říká generální ředitel CzechInvestu Miroslav Křížek: „Pokud má projekt smysl a podnikatelé věnují žádosti alespoň trochu času, šance na to, že získají dotaci z OPPI, jsou velké. Nejdůležitější je, aby firmy měly hned od začátku dostatek informací. K tomu CzechInvest nabízí řadu podpůrných nástrojů.“

#####Co je třeba splnit

Kromě obecně platných podmínek jednotlivých výzev z OPPI, jako například: projekt se musí realizovat na území ČR mimo Prahu, jeho zaměření musí být převážně na zpracovatelský průmysl či doba udržitelnosti projektu musí být tři až pět let podle velikosti podniku aj., má každý program ještě specifické podmínky. Jedná se třeba o zaměření projektu na podporované aktivity daného programu nebo právní formu žadatele podporovanou v daném programu. Každý program má také určenou maximální výši dotace či jsou vymezeny závazné ukazatele, které musí žadatel splnit. Jedná se například o počet nově vytvořených pracovních míst u programu ICT a strategické služby, minimální výši investice u programu Potenciál, počet navštívených veletrhů u programu Marketing či úsporu energie u programu Eko-energie apod. Obecně samozřejmě platí, že čím je lépe promyšlený a zpracovaný projekt, tím má větší šance na úspěch. „Připravenost podnikatelů na žádání o dotace se stále zvyšuje. Rovněž stoupá počet kvalitních projektů. Snižuje se chybovost a firmy si lépe vedou i při samotném čerpání dotací. Je to dobře, protože účelem evropských fondů je podpora těch nejlepších projektů,“ nastiňuje Křížek.

#####Jak dlouho trvá vyřízení žádosti

Lhůty pro přiznání dotace z OPPI se liší podle jednotlivých programů. Pokud je jich hodně, může se schválení prodloužit – žádosti totiž musí projít hodnocením externího hodnotitele a hodnotitelskou komisí. Obvykle se celková lhůta pohybuje kolem 90 pracovních dní. „Celý systém žádání dlouhodobě zjednodušujeme a lhůty pro hodnocení a kontrolu žádostí zkracujeme,“ uvádí Miroslav Křížek. A doplňuje, že pomohla také elektronizace dokumentů a kroků během předkládání žádosti o dotaci.

#####Na co si dát pozor

V některých případech jsou podnikatelé překvapeni z pravidel platných pro čerpání dotací z OPPI. Ta jsou závazná a bez jejich splnění není možné dotace získat. Speciálně v Realitu přinášíme pět bodů vedoucích k úspěchu:

• Je nutné vyhlásit výběrové řízení

Veškeré zakázky nad 500 tisíc korun bez DPH podléhají výběrovému řízení. Pokud ho firma nevyhlásí, je to chyba a na výdaje spojené s touto zakázkou není možné získat dotaci. Zadávání zakázek se přitom musí řídit závaznými pravidly pro výběr dodavatelů.

• Dotace se vyplácí zpětně po ukončení projektu a splnění závazných ukazatelů

Nejprve si podnikatel musí projekt zafinancovat z vlastních zdrojů či s pomocí půjčky. Až po ukončení projektu, splnění závazných ukazatelů a dalších náležitostí se žadateli na základě žádosti o platbu dotace zpětně proplatí.

• Podporovány jsou převážně projekty z oblasti zpracovatelského průmyslu

Firmy často předpokládají, že jakýkoli jejich podnikatelský záměr zaměřený například na služby může být podpořen z OPPI. To ale není pravda. Primárně jsou podporovány aktivity směřující do zpracovatelského průmyslu, technologických center, strategických služeb či výzkumu a vývoje.

• Poradenské služby CzechInvestu jsou zdarma

Podnikatelé mohou získat v rámci OPPI mnoho poradenských služeb bezplatně. K dispozici jim je každý všední den od 9 do 13 hodin Zelená informační linka, kterou provozuje Agentura pro podporu podnikání a investic, konzultaci si mohou domluvit v kterékoli regionální kanceláři CzechInvestu. Navštívit mohou i odborné semináře, které pořádá centrála CzechInvestu či regionální kanceláře v krajích během celého roku.

• O dotaci lze žádat rovněž elektronicky

#####Aktuální situace

V současné době je velký zájem o programy Rozvoj, ICT v podnicích, Nemovitosti či Eko-energie. Podnikatelé se však průběžně zajímají o většinu programů, každý je totiž zaměřen jinak a podporuje odlišnou oblast podnikatelské činnosti. Do začátku dubna bylo podpořeno 6870 projektů s příslibem dotace v celkové částce 57,2 mld. Kč. Do roku 2013 přitom Operační program Podnikání a inovace mezi podniky rozdělí 3,6 miliardy eur, tedy na 90 miliard korun.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video