OSMD představilo vizi sociálního bydlení

Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD) vytvořilo zákon o sociálním bydlení. Navrhují zavést novou koncepci zajištění sociálního bydlení státem, která bude spočívat v zavedení adresných příspěvků na bydlení.

Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD) vytvořilo zákon o sociálním bydlení. Navrhují zavést novou koncepci zajištění sociálního bydlení státem, která bude spočívat v zavedení adresných příspěvků na bydlení.

Nově zavedené sociální dávky by pomohly osobám v nezaviněné nouzi překlenout dočasné finanční obtíže. „V současné době je situace v oblasti bydlení řešena zbytečně vysokými státními dotacemi do zcela neefektivních a korupčně zneužitelných projektů, které jsou v rozporu s mezinárodními standardy. Hrozí dokonce, že stát bude nucen přistoupit k odškodnění těch, kteří jsou současnou situací poškozeni,“ vysvětluje předseda OSMD Tomislav Šimeček. Miroslav Zajíček z Vysoké školy ekonomické odhaduje, že nová dávka by se týkala nanejvýš 260 tisíc tuzemských domácností. Státní rozpočet by dávka podle něj ročně zatížila maximálně šesti miliardami korun.

#####Na bydlení maximálně čtvrtina příjmů rodiny

„Materiál OSMD předpokládá nepřímo, že po dokončení deregulace pronajímatelé nadiktují všem takzvaným regulovaným nájemcům nájemné podle předaného podkladu a stát jim zaplatí za většinu těch, kteří toto nájemné nebudou schopni platit,“ řekl jeho předseda a poslanec za ČSSD Stanislav Křeček. Takový postup by podle něj neodpovídal ustanovení občanského zákoníku.

#####MMR: Jde o nekoncepční návrh

Ministerstvo pro místní rozvoj považuje zákon o sociálním bydlení, který připravilo OSMD, za nesystémový a jeho prezentaci za populistickou. Návrh zákona je prý jednostranně zaměřený a neřeší problematiku sociálního bydlení komplexně. MMR se na jeho přípravě nepodílelo ani se zástupci MMR nebyl tento zákon nijak koordinován. Podpora podle uvedeného návrhu zákona navíc zakládá nebezpečí rozporu s evropskými pravidly povolené veřejné podpory, které umožňují poskytovat podporu občanům, nikoli přímo pronajímateli – podnikateli, což narušuje trh. „Podpora bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel musí být vnímaná v širších kontextech. Nutností je zajistit dostatečný počet bytů s takovou výší nájemného, jakou budou tito občané schopni zaplatit,“ uvedla vrchní ředitelka sekce bytové politiky MMR Milena Brožová.