Otazníky mezi paragrafy | E15.cz

Otazníky mezi paragrafy

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V současnosti řeším se svým manželem rozvod. Co mi však dělá starosti, je vyřešení hypotéky, kterou máme na byt, ve kterém doteď společně bydlíme. Manžel mi tvrdí, že hypotéku musíme doplatit společně, i když v něm bude bydlet jen jeden z nás, ale to se mi zdá nespravedlivé. Je možné nějaké řešení, aby hypotéku platil jen ten, který bude nadále byt užívat?

#####Na dotazy odpovídá JUDr. Richard Gürlich, Ph. D. právní poradce

?

Pro vyřešení vaší nastalé situace je důležité, zda rozvod probíhá jako nesporný ve smyslu § 24a zákona č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, nebo jestli se s manželem nejste schopna domluvit, a proto probíhá rozvod jako sporný dle § 24 téhož zákona. Základní podmínkou ukončení manželství tzv. nespornou cestou je totiž předložení dohody o vypořádání společného jmění manželů (dále jen SJM) k rukám soudu. V této dohodě mimo jiné musíte určit, jak bude vypořádána vaše společná hypotéka a obecně závazky vůči třetím stranám vzniklé za trvání manželství. Pokud se jedná o rozvod tzv. sporný, kde není domluva na vypořádání SJM uzavřena, zde je situace vždy složitější a obvykle v konečných důsledcích nevýhodnější pro oba z manželů, proto se vždy preferuje domluva.

#####Dohoda předem je nejlepší řešení

Pokud se dohodnete, musí se v dohodě určit, kdo bude nadále předmětnou nemovitost obývat, a od toho se bude odvíjet i výše finančního vyrovnání vůči druhému z manželů a ostatní aspekty vyrovnání. Nejsnadnější řešení je refinancování hypotéky, kdy bude uzavřena nová smlouva jen s jedním z manželů, který se stane zároveň i jediným vlastníkem předmětné nemovitosti. Druhý manžel se vypořádá finančně v dohodě o vyrovnání SJM. Často jsme svědky situace, kdy druhý z manželů, který dle dohody o vypořádání SJM již nemá povinnost platit nadále splátky, si myslí, že na základě toho nemá žádnou odpovědnost za platební morálku svého bývalého manžela. To je ovšem častý a hluboký omyl. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů je dvoustranný právní úkon uzavřený mezi nimi s tím, že ať již je majetek na jejím základě rozdělen jakkoli, nemůže taková dohoda za žádných okolností omezovat věřitelská práva třetích osob, ve vašem případě banky, která poskytla hypotéku.

Často se bohužel stává, že pokud manžel, který se zavázal ke splacení hypotéky, platit přestane, věřitel začne jednotlivé splátky vymáhat po obou rozvedených manželích bez rozdílu. Z tohoto důvodu je nutné, aby druhý z manželů požádal banku o vyjmutí ze smlouvy. To v žádném případě neznamená, že mu banka vyhovět musí, protože pro ni je pochopitelně vždy výhodnější mít dva dlužníky než jednoho, bude tedy vždy záležet na ochotě banky. Tato situace nicméně opravdu není výjimečná a většina bank po domluvě nakonec k vyjmutí ze smlouvy přistoupí, i když to ne vždy musí být zcela bezplatně. Poslední možností je prodej nemovitosti. Výtěžek se rozdělí v rámci vypořádání SJM, pravděpodobně tak, aby manžel, který bude nemovitost doplácet, dostal přiměřeně větší podíl. Zde bych doplnil, že budete nepochybně potřebovat souhlas banky s tímto prodejem tak, jak je jistě uvedeno ve vaší smlouvě o hypotečním úvěru.

#####V případě nedohody rozhodne soud

Pokud se manželé dohodnout nedokážou, ať již z jakýchkoli důvodů, pak je soud může rozvést i bez dohody o vypořádání SJM. Následně mají manželé lhůtu tří let od právní moci rozhodnutí o rozvodu na vyrovnání společného jmění. Dokud tedy není vyrovnání uzavřeno, jsou vůči hypotéce zavázáni společně a nerozdílně, a je proto v zájmu obou, aby byla hypotéka řádně a včas splácena bez ohledu na to, že nemovitost už obývá třeba jen jeden z nich. Pokud ani jeden z manželů nepodá k soudu návrh na vypořádání společného jmění včas, pak se stávají podílovými spoluvlastníky dané nemovitosti a jsou z hypotéky opět zavázáni společně a nerozdílně. Ve výjimečných případech může dokonce soud přistoupit k soudnímu prodeji nemovitosti, což je obvykle méně výhodné než prodej na volném trhu.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video