Otazníky mezi paragrafy | E15.cz

Otazníky mezi paragrafy

Jsem spoluvlastníkem 1/4 rodinného domu, druhý spoluvlastník vlastní také 1/4 a třetí 1/2. Já, společně s druhým vlastníkem, bychom chtěli tento dům prodat. Bohužel v současné době ale není možné se s třetím spoluvlastníkem, který vlastní právě 1/2, dohodnout. Lze nějakým způsobem dům prodat či se našich spoluvlastnických podílů ,,zbavit‘‘, pokud třetí spoluvlastník s prodejem nesouhlasí?

#####Na dotazy odpovídá JUDr. Richard Gűrlich, Ph. D právní poradce

Jsem spoluvlastníkem 1/4 rodinného domu, druhý spoluvlastník vlastní také 1/4 a třetí 1/2. Já, společně s druhým vlastníkem, bychom chtěli tento dům prodat. Bohužel v současné době ale není možné se s třetím spoluvlastníkem, který vlastní právě 1/2, dohodnout. Lze nějakým způsobem dům prodat či se našich spoluvlastnických podílů ,,zbavit‘‘, pokud třetí spoluvlastník s prodejem nesouhlasí?

Ve vašem případě, kdy pravděpodobně není možná dohoda všech spoluvlastníků o zrušení spoluvlastnictví, ať už prodejem domu a rozdělení kupní ceny dle spoluvlastnických podílů, či taková, že si třetí spoluvlastník tento rodinný dům ponechá a vás vyplatí, dává vám zákon možnost prodat pouze svůj podíl, jelikož každý spoluvlastník může disponovat se svým spoluvlastnickým podílem. Je nutno zmínit, že v tomto případě má zbývající spoluvlastník předkupní právo k vašemu spoluvlastnickému podílu, nejde-li o převod podílu osobě blízké.

Další možností je obrátit se na soud s žádostí o zrušení spoluvlastnictví, přičemž záleží na soudu, jak spoluvlastnictví vypořádá. Co se týče samotného vypořádání soudem, ten má v zásadě několik možností, jak toto vypořádat. Soud společnou věc buď rozdělí, je-li to možné, nebo společnou věc přikáže do vlastnictví jednomu ze spoluvlastníků, popř. některým z nich, přičemž ostatním náleží finanční náhrada, nebo soud nařídí prodej společné věci s tím, že výtěžek rozdělí mezi bývalé spoluvlastníky. Soud je zásadně povinen spoluvlastnictví zrušit a vypořádat, s výjimkou situace, kdy věc nelze rozdělit a je-li zde důvod hoden zvláštního zřetele.

Státní občan Japonska žije trvale několik let v České republice a má zájem o koupi nemovitosti. Trvalý pobyt v České republice ale zatím bohužel nemá. Může tento cizinec koupit nemovitost v České republice, případně musí splnit nějaké speciální podmínky?

Problematika nabývání nemovitostí na území České republiky cizinci je upravená v devizovém zákoně, kdy tento rozlišuje mezi občany států Evropské unie a občany třetích států. Dle právní úpravy aplikovatelné do 1. května 2009 mohli občané třetích států nabývat nemovitosti pouze způsoby vyjmenovanými v devizovém zákoně, kdy koupě nemovitosti jako taková mezi tyto způsoby nebyla zahrnuta. I přesto, že novela devizového zákona, která by umožňovala občanům třetích států nemovitosti na území České republiky nabývat bez jakéhokoli omezení, dosud nebyla schválena, může v současnosti již tuzemské nemovitosti, s výjimkou zemědělské půdy a lesů, nabývat jakákoli fyzická či právnická osoba z jakékoli země světa.

Dne 1. května 2009 totiž skončilo České republice pětileté přechodné období vyjednané k článku 63 Smlouvy o Evropské unii, podle něhož jsou zakázána všechna omezení pohybu kapitálu a plateb, a to jak mezi členskými státy, tak i vůči třetím zemím mimo Evropskou unii, po které si mohla zachovat určitá omezení v oblasti nabývání objektů určených k bydlení vůči zahraničním osobám. Ustanovení devizového zákona, které omezovalo cizince v nabývání nemovitosti na území České republiky proto fakticky dne 1. května 2009 ztratilo svoji účinnost. V současné době zůstává regulována především zemědělská půda. Záleží tedy na tom, jaký druh nemovitosti má váš kamarád zájem koupit.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!