Otevřený dopis pozůstalých po manželích Malhockých | E15.cz

Otevřený dopis pozůstalých po manželích Malhockých

Mikuláš Malhocký

Otevřený dopis ministru vnitra ČR, ministru spravedlnosti ČR, Inspekci Ministerstva vnitra ČR a policejnímu prezidentovi Policie ČR.

Vážení,

jako pozůstalí, přátelé a kolegové pana Pavla Malhockého a jeho manželky Jany Vás tímto žádáme o důkladné prošetření postupu Policie ČR v případě vraždy, spáchané na manželích dne 11. února 2010 v Českých Budějovicích. Žádáme především o prošetření okolností, za kterých k této tragické události došlo, a to nejen bezprostředně před vraždou, ale i v delším časovém úseku, kdy pan Pavel Malhocký opakovaně žádal Policii ČR o pomoc a ochranu.

Jak je patrné i ze záznamů policie, cítil se být delší dobu odůvodněně ohrožen na životě ze strany nevlastního syna. Byl několikrát z jeho strany napaden, a to i fyzicky, bylo mu vyhrožováno zastřelením, byla v případě rodiny narušována domovní svoboda atd. Většina toho je popsána v policejních protokolech, případně záznamech volání na tísňovou linku, kam se v takových případech pan Malhocký s důvěrou obracel se žádostí o pomoc a ochranu.

Jak vyplývá z neoficiálních informací a sporadických vyjádření zástupců Policie ČR a jak je na veřejnosti celá věc chápána, byla Policií ČR věc vždy odložena s tím, že „nelze nic dělat“, dokud dotyčný skutečně nespáchá trestný čin. Tedy s brutální strohostí, v kontextu celé tragédie, přeloženo: „Nemůžeme vás před vrahem ochránit, dokud vás opravdu nezavraždí“. Jakkoliv to vyznívá v této situaci cynicky, ujišťujeme Vás, že nejen my, ale i velká část veřejnosti, konání Policie ČR v tomto případě vnímá právě tímto způsobem.

My, pozůstalí, přátelé a kolegové zesnulých si však v žádném případě nemyslíme, že se nedalo v tomto případě nic dělat!

Pan Pavel Malhocký se prokazatelně opakovaně, po delší dobu obracel na Policii ČR se žádostí o pomoc s odůvodněním, že je pronásledován a že je jemu a jeho manželce vyhrožováno smrtí. Cožpak neměla z těchto výpovědí a žádostí o pomoc a ochranu Policie ČR vyvodit, že se může jednat o spáchání trestného činu pronásledování a věc okamžitě začít šetřit, aby se zabránilo možné tragédii? Nebylo by to tak těžké, pan Pavel Malhocký, veřejně známý a oblíbený člověk, by měl pro svá tvrzení možná desítky svědků. Na co Policie ČR čekala s obviněním pozdějšího vraha z pronásledování?

Pan Pavel Malhocký zřejmě několikrát Policii ČR sdělil, že jemu a jeho manželce bylo vyhrožováno zastřelením, že u pozdějšího vraha zřejmě viděl střelnou zbraň. Okolí rodiny vědělo, že nevlastní syn P.M. má přístup ke zbraním v domě svého vlastního otce, dokonce se prý údajně chlubil tím, že se chodí učit střílet.

Podle našeho názoru je to více než dost podnětů k zahájení vyšetřování pro podezření ze spáchání trestného činu nedovoleného držení střelné zbraně či nedovoleného ozbrojování. Stačilo si tedy vše výše uvedené ověřit, např. vyslechnout svědky, ověřit navštěvování střelnice podezřelým, způsob, jakým jsou zajištěny držené střelné zbraně v bytě jeho otce atd. Toto vše napadne obyčejného, soudného člověka. My se ptáme a žádáme Vás o prošetření: Co v tomto případě činila Policie ČR? Doufáme, že Vaše šetření na tuto otázku srozumitelně odpoví, neboť stejné otázky si klademe nejen my, ale všichni, kterých se (nejen) tato událost dotkla.

Poslední a nejabsurdnější otázka se váže přímo k osudnému večeru. Je zřejmě prokazatelné (volání na linku 158), že v osudný večer, pár hodin před svou smrtí pan Pavel Malhocký naposledy žádal Policii ČR o pomoc a ochranu, když byl ze strany pozdějšího vraha opět napaden. Údajně policii sdělil, že je dotyčný zřejmě ozbrojen. V takovém případě by se každému soudnému člověku i ve světle předcházejících událostí jevilo jako nezbytné poskytnout fyzickou ochranu rodině s cílem potenciálního pachatele zadržet a v případě, že by měl u sebe skutečně nabitou střelnou zbraň, uvalit na dotyčného vazbu a vznést obvinění z trestného činu přípravy vraždy, nedovoleného ozbrojování atd., paragrafů by se v takovém případě jistě našlo dost. Taková ochrana je jiným (např. politikům) poskytnuta už poté, co dostanou anonymní výhružnou SMS či nábojnici v obálce. Co však udělala Policie ČR v tomto případě?

V momentě, kdy se pachatel na místě činu neobjevil (zřejmě kvůli přítomnému policejnímu autu), jel údajně policejní vůz na projížďku po městě s tím, že podezřelého „hledá“. Rodina ve víře, že jim Policie ČR pomůže a že je ochrání, šla spát a místo činu zůstalo až do vraždy Policií ČR nesledováno, nehlídáno.

Za zcela absurdní považujeme odpověď Policie ČR na otázku, zda pan Pavel Malhocký žádal v osudnou noc o ochranu. Údajná odpověď zněla, že „pouze nepřímo“. Nabízí se hned několik otázek: Jak zní správná formulace, jestliže chce člověk požádat o ochranu v případě aktuálního ohrožení na životě od druhé osoby, či skupiny osob? Není snad na Policii, aby vyhodnotila, kdy už je potřeba poskytnout ochranu? Soudný člověk by to zřejmě dokázal vyhodnotit lépe, než Policie ČR. Zdá se Vám postup Policie ČR osudné noci profesionální a adekvátní situaci? Nám NE a proto žádáme důkladné prošetření a vyvození srozumitelných závěrů.

Žádáme Vás dále o prošetření toho, jak byla rodina pana Pavla Malhockého poučena o možných ryzicích, přijatých opatřeních a o tom, jak má rodina sama jednat v různých situacích. Podle sdělení Policie ČR na tiskové konferenci dne 13. února 2010 byla rodina poučena. Prošetřete prosím a sdělte nám, jakým způsobem byl pan Malhocký poučen a jaké jednání mu bylo doporučeno pro případ, že se vrah dostane do bytu rozbitím balkonových dveří ve zvýšeném přízemí.

Předpokládáme, že toto riziko policejní profesionálové vyhodnotili jako reálné už kvůli tomu, že se tak již v minulosti stalo. Jaké jednání bylo doporučeno panu Malhockému v případě, že nebude Policie ČR nablízku a on nebude mít možnost a čas ji přivolat? Logicky z uvedeného vyplývá, že panu Malhockému nezbývalo doporučit nic jiného, než aby si sám pořídil střelnou zbraň a v takové situaci se už nespoléhal na Policii ČR, ale sám na sebe a postavil se vrahovi se střelnou zbraní tváří v tvář. Instruovala Policie ČR pro takový případ pana Malhockého tímto způsobem? Jak jinak se má občan České republiky, upozorňuje-li marně na svou zoufalou bezpečnostní situaci, chovat?

Případně jaký jiný postup mu doporučila? Byl pan Malhocký poučen o tom, že se nemůže ve všech případech spoléhat na pomoc a ochranu Policie ČR a musí se připravit na nutnou sebeobranu? Bylo by zcela logické pana Malhockého upozornit na všechna možná rizika, na situace, kdy jej a jeho rodinu již Policie ČR ochránit nedokáže a navrhnout mu způsob, jak má v takovém případě jednat. Stalo se tak?

Vážení, je doufáme zřejmé, že se v žádném případě neztotožňujeme s tvrzením, že Policii ČR nedávaly stávající zákony dost možností situaci řešit. Ba právě naopak. V případě, že by si Policie ČR počínala profesionálně, tedy tak, jak občané očekávají, měla podle výše uvedeného dostatek příležitostí situaci řešit a pan Pavel Malhocký se svou ženou mohli být dnes s námi. V případě, že skutečně právní normy České republiky v těchto případech neumožňují ochranu občanů, obracíme se na Vás se žádostí, aby byly podniknuty kroky, které by vše napravily

Věříme, že k prošetření této tragické události nejen vyvinete všechno potřebné úsilí, ale že Vaše závěry budou srozumitelné a akceptovatelné nejen pro nás, ale pro všechny, kteří by se v budoucnu rádi spoléhali na to, že jim Policie ČR v případě potřeby poskytne pomoc a ochranu. Té se pan Pavel Malhocký se svou ženou bohužel nedovolal.

Dopis je záměrně zformulován jako otevřený a bude poskytnut veřejnosti a médiím, protože věříme, že očekávání veřejnosti zvýší tlak na objektivitu Vašeho šetření, které tak bude pod veřejnou kontrolou. Ujišťujeme Vás, že pan Pavel Malhocký byl minimálně v Českých Budějovicích veřejně známou osobou, uměleckou osobností, s desítkami, možná stovkami přátel, kterých se tato tragická událost velmi dotkla.

O výsledcích Vašeho šetření nás prosím informujte prostřednictvím syna zemřelého, pana Mikuláše Malhockého. O výsledcích Vašeho šetření budeme informovat všechny, kterých se tato tragická událost dotkla a vaše zpráva bude dána k dispozici médiím k posouzení objektivity Vašeho šetření veřejností.

Za pozůstalé, kolegy a přátele zesnulých

Mikuláš Malhocký

Autor: Mikuláš Malhocký

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.