Pardubický kraj: západ dražší než východ | E15.cz

Pardubický kraj: západ dražší než východ

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Pardubický kraj se nachází na východě Čech. Jeho západní a střední část leží v úrodné polabské rovině, z ostatních stran je kraj lemován pásmem hor a vrchovin. Na severu kraje při hranicích s Polskem se zvedají Orlické hory, na východě ční nejvyšší hora kraje Králický Sněžník, jih a jihovýchod je tvořen zvlněnou krajinou Svitavské pahorkatiny, Českomoravské vrchoviny a Železných hor.

#####Dva pomyslné celky

Z ekonomického hlediska lze území Pardubického kraje rozčlenit na dva pomyslné celky. Západní část – Pardubicko a Chrudimsko – je součástí hradecko-pardubické aglomerace a projevuje se zde velká míra kooperace a dělba funkcí v území. To se odráží taktéž v cenách nemovitostí. Nejvyšší ceny starších bytů v kraji nalezneme právě v Pardubicích (1 496 000 Kč za standardní byt), Chrudimi (1 319 000 za standardní byt) a Lázních Bohdaneč (1 334 000 Kč za standardní byt). Východní část kraje tvoří území okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy, která ekonomicky i dopravně spíše náleží k Jihomoravskému kraji než k Pardubickému. Ceny standardních bytů ve východní části Pardubického kraje proto ve většině měst nedosahují ani hranice milionu korun. Nejnižší aktuální ceny standardních bytů najdeme v Králíkách (724 000 Kč za standardní byt) a České Třebové (874 000 Kč za standardní byt).

#####Míra poklesu cen

V rozčlenění Pardubického kraje lze pokračovat i v rámci vývoje cen standardních bytů. Z přiložených tabulek je patrný značný pokles cen mezi lety 2009 a 2011 v okresech Ústí nad Orlicí (18 %), Svitavy (11 %) a Pardubice (12 %). Ve srovnání s tím byl zaznamenán pouze mírný pokles cen v okrese Chrudim (5 %). Z okresních průměrů vybočují města Letohrad a Lanškroun z okresu Ústí nad Orlicí s poklesem cen pouze 5 % a z okresu Svitavy město Moravská Třebová s poklesem cen jen o 3 %. Stagnace cen pak byla v období 2009–2011 zaregistrována pouze v menších městech okresu Chrudim, a to ve Skutči a v Třemošnici.

*

Institut regionálních informací, s. r. o. (IRI)

Dlouhodobě sleduje vývoj tržních cen bytů ve vybraných městech České republiky. Informace o realitním trhu jsou získávány z inzerce v tisku a na internetu. Celkové vyhodnocení cen je prováděno jednou ročně, vždy k 15. listopadu. Kromě tohoto vyhodnocení jsou zpracovávány dílčí závěrky vývoje cen v krajských a okresních městech za jednotlivá čtvrtletí. V Praze je vyhodnocení údajů prováděno každý měsíc. Pro sběr a vyhodnocení cen nemovitostí vypracoval Institut regionálních informací vlastní metodiku s využitím standardní jednotky, kterou je starší byt I. kategorie s podlahovou plochou 68 metrů čtverečních v běžné, nikoli okrajové poloze (standard IRI).

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video