Platforma pro OZE: veto zákonu o podporovaných zdrojích energie | E15.cz

Platforma pro OZE: veto zákonu o podporovaných zdrojích energie

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Platforma pro OZE zaslala prezidentovi Václavovi Klausovi dopis, v němž jej žádá o veto zákonu o podporovaných zdrojích energie, respektive o podání žádosti k Ústavnímu soudu na jeho zrušení. Zákon schválila Poslanecká sněmovna 31. ledna 2012. OZE například považuje za nepřípustné zrušení soukromoprávních smluv o podpoře pro všechny výrobce ekologické elektřiny zákonem.

Platforma se dále se obává obejití Ústavního soudu ve věci srážkového odvodu z podpory fotovoltaice a v podstatě ukončení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v Česku, navíc s retroaktivními účinky, v rozporu se Směrnicemi 2009/28/ES a 2009/72/ES a s energetickou politikou Evropské unie. Protestuje proti zavedení podpory pro spalování netříděného odpadu po dobu životnosti zařízení, která údajně nemá žádnou oporu v komunitárním právu a „podezřelého“ systému financování recyklace solárních panelů. Nelíbí se jí ani zavedení zvláštního systému podpory biometanu, který nelze rozlišit od zemního plynu.

Platforma pro OZE dále v dopise prezidentovi namítá, že k předloze nikdy nebylo předloženo stanovisko Legislativní rady vlády. Současně prý nikdy nebyl doložen korektní dopad předlohy na státní rozpočet. Platforma pro OZE poukazuje na skutečnost, že návrh zákona byl zákonodárci horní komory veřejně označován za nejhorší legislativní předlohu v historii Senátu. Platforma pro OZE v dopise varuje, že zakotvení tohoto zákona do českého právního řádu nevratným způsobem poškodí Českou republiku a její demokratické právní prostředí.

„Apelujeme na prezidenta také tím, že podle aktuálního průzkumu tři čtvrtiny občanů České republiky podporují další využití obnovitelných zdrojů energie. Chceme, aby se ČR aktivně podílela na výstavbě našeho společného evropského domu a nikoliv, aby podrývala společné evropské cíle a evropskou politiku,“ komentuje Neela Winkelmann‐Heyrovská, koordinátorka Platformy pro OZE. „Pro případ, že by prezident vyhověl naší žádosti a předlohu vetoval a Poslanecká sněmovna by
následně jeho veto přehlasovala, žádáme, aby prezident využil svého práva a navrhl Ústavnímu soudu zrušení zákona, který nemá v našem právním řádu obdoby,“ doplňuje Jakub Hájek z AK NH Partners, právní konzultant Platformy pro OZE.

Platforma pro OZE vznikla počátkem roku 2011. Sdružuje české a zahraniční investory a podnikatele v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Jejím cílem je prosazovat plynulý rozvoj všech obnovitelných zdrojů energie v České republice v souladu s politikou EU. Vznikla jako reakce výrobců elektřiny, neziskových organizací, nezávislých odborníků a dalších subjektů na změny v české
legislativě, které údajně dopadají negativně na výrobu elektřiny z ekologických zdrojů. Iniciativa navazuje na aktivity pracovní skupiny podnikatelů a investorů, která byla činná od jara 2010. Mezi její úspěchy patří například zastavení návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie na úrovni vlády v srpnu 2010, organizace veřejného slyšení v Senátu ohledně solárních odvodů v listopadu 2010 či stížnost k Evropské komisi, která vedla k zrušení stop‐stavu připojování decentrálních zařízení na OZE k síti v lednu 2012.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video