Podnikatelé mohou žádat o podporu z EU | E15.cz

Podnikatelé mohou žádat o podporu z EU

Do března příštího roku mohou podniky všech velikostí i samosprávné celky posílat žádosti o podporu z evropského dotačního programu Nemovitosti. Program nabízí čtyři miliardy korun na spolufinancování přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury.

Podpořit lze i uhrazení části kupní ceny nemovitosti a odstranění nevyužitelných staveb. „Program Nemovitosti podnikatele podporuje při rekonstrukci nevyhovujících či výstavbě nových objektů vhodných k podnikání ve zpracovatelském průmyslu a v oblasti strategických služeb či technologických center,“ vysvětluje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest, která přijímá žádosti o dotace. Velký důraz je kladen zejména na aktivity zaměřené na rekonstrukci nemovitostí. Spolufinancování z programu lze využít i na projekty revitalizace brownfieldů, tedy nevyužívaných a chátrajících nemovitostí, jejichž počet podle odhadů agentury CzechInvest přesahuje 10 tisíc.

#####Dotace i na obnovitelné zdroje energie

Žadatelé, kteří chtějí dotaci využít ke spolufinancování rekonstrukce objektu, mohou do způsobilých výdajů projektu zahrnout i náklady na pořízení a instalaci systému obnovitelných zdrojů energie. Musí však splnit podmínku, že tyto výdaje nepřesáhnou deset procent z celkové částky vynaložené na rekonstrukci. Energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů musí příjemce dotace spotřebovat v rámci činnosti v rekonstruovaném objektu, nesmí tedy docházet k jejímu prodeji. Znamená to, že příjemce dotace nesmí mít sjednány pevné výkupní ceny elektřiny, ale může získávat tzv. zelené bonusy.

V rámci druhé výzvy programu si mezi sebe úspěšní žadatelé rozdělí čtyři miliardy korun, přičemž minimální výše podpory na realizaci projektu je milion korun a maximální 500 milionů korun. Tato částka se snižuje na 500 tisíc až 50 milionů korun v případě, že podnikatel zažádá o dotaci pouze na vyhotovení projektové dokumentace. Projekty musí být realizovány na území České republiky, vyjma hlavního města Prahy. Příjem registračních žádostí o dotaci začal 1. září 2009 a skončí v poslední březnový den roku 2010.

#####Snazší přístup k úvěru

Při financování projektu z programu Nemovitosti lze využít podporu z Operačního programu Podnikání a inovace(OPPI), programu Záruka. Cílem je umožnit příjemci dotace snazší přístup k případnému úvěru, určenému na financování schváleného projektu. Žádosti o dotace do všech programů OPPI lze spravovat výhradně prostřednictvím aplikace eAccount na internetové stránce CzechInvestu www.czechinvest.org, kde podnikatelé najdou také aktuální informace o dalších programech OPPI.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!