Polovina zemí EU uplatňuje nižší sazbu DPH | E15.cz

Polovina zemí EU uplatňuje nižší sazbu DPH

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Ve čtvrtek 10. března 2011 oznámila česká vláda další změny v koncepci sjednocení DPH. Místo původně plánovaného sjednocení DPH na 20 procent již od října letošního roku zvolila nakonec cestu postupného sbližování obou daňových sazeb od 1. ledna 2012.

Nehledě na faktory, které změnu vládního postoje ovlivnily, se podle názoru odborníků jedná o jednoznačně správné rozhodnutí. Příští rok tedy zůstane základní sazba daně na 20 procentech a snížená, do níž spadají i nové byty splňující definici tzv. sociálního bydlení (podlahová plocha do 120 metrů čtverečních), bude činit 14 procent. V roce 2013 pak pravděpodobně dojde současně ke snížení základní sazby z 20 na 17,5 procenta a zvýšení snížené sazby ze 14 na 17,5 procenta. Vznikne tak jednotná sazba DPH na úrovni 17,5 procenta bez jakýchkoli výjimek.

„Myslím, že vyjádřím názor drtivé většiny českých podniků, když řeknu, že změnu vládního postoje vítáme. Nehledě na to, čím byla tato změna názoru způsobena, jde jednoznačně o správné rozhodnutí,“ myslí si Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva developerské společnosti EKOSPOL.

#####DPH u bytů by se zvyšovat neměla

Přesto není podle Korce jakékoli zvyšování daně uplatňované na nové bydlení správným tahem. „I když stále platí, že zvyšování spodní sazby DPH zhorší dostupnost vlastního bydlení pro většinu českých domácností, alespoň nebudou dopady tak drastické jako v případě, že by došlo ke skokovému nárůstu o 10 p. b. Navíc se daň nemění v průběhu fiskálního roku, což by mohlo být pro řadu především drobných živnostníků a malých firem likvidační,“ dodává Korec. V této souvislosti je jistě zajímavé provést analýzu DPH, která je na tzv. sociální bydlení uplatňována v ostatních státech Evropské unie.

Z dokumentu Evropské komise „VAT Rates Applied in the Member States of the European Union“, který je ke stažení na webu Komise na adrese http://ec.europa.eu, vyplývá, že celkem 12 států evropské sedmadvacítky stále uplatňuje na nové byty splňující definici sociálního bydlení sníženou nebo žádnou sazbu DPH. Nižší sazbu DPH, než je současná desetiprocentní uplatňovaná v České republice, pak má celkem osm států (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko). Sazby DPH na sociální bydlení se zde pohybují v intervalu od tří do 8,5 procenta.

#####Některé země mají super sníženou daň

Zajímavé jsou především země s tzv. „super sníženou sazbou“, která je nižší než pět procent. Patří sem například Lucembursko, Itálie či Španělsko. Ve Francii zaplatí kupující nového bytu DPH pouhých 5,5 procenta, v Rumunsku pět procent, v Belgii šest procent a například v blízkém Polsku osm procent. Pouze v Lucembursku přitom uplatnění snížené daně podléhá podmínce, že musí jít o pořízení nemovitosti k trvalému bydlení. Ještě dále ale zašli na Maltě a v Portugalsku, kde je sociální bydlení od DPH úplně osvobozeno jakožto výjimka. Výčet zemí se sníženou sazbou na bydlení ještě doplňuje Irsko, tam je ale snížená sazba rovna 13,5 procenta, a tedy vyšší.

„Není náhodou, že právě v silných zemích, které platí za evropské ‚křiklouny‘ a dokážou si při vyjednávání podmínek leccos vydupat, je DPH na bydlení nejnižší. Francouzští, italští, španělští či polští politici dobře vědí, jak citlivá je otázka bydlení pro jejich voliče. U nás to bohužel tolik neplatí,“ uzavírá Evžen Korec.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video