Pozemkovému fondu šéfuje Radim Zika

Novým předsedou výkonného výboru Pozemkového fondu ČR se na počátku ledna stal Radim Zika. Rozhodlo o tom prezidium fondu poté, co přijalo rezignaci stávajícího předsedy Pavla Brandla.

Ten se rozhodl odstoupit z osobních důvodů. Pavel Brandl se vrátil zpět na post 2. místopředsedy fondu, kde vystřídal Květoslavu Brátovou, kterou prezidium pověřilo vedením sekce restitucí. Stávající vedoucí sekce restitucí Václav Krejčí své působení ve funkci člena výkonného výboru končí. Radim Zika působil od roku 2000 jako člen rady Libereckého kraje pro životní prostředí a zemědělství. Od roku 2004 byl náměstkem hejtmana Libereckého kraje, pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky. V letech 2002 až 2008 zastával post předsedy Komise pro životní prostředí a zemědělství Asociace krajů ČR.