Praha spouští nový portál územního plánování | E15.cz

Praha spouští nový portál územního plánování

Útvar rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM) zprovoznil nový web uppraha.cz, který nabízí informace z oblasti územního plánování v Praze a zprávy týkající se vzniku nového Metropolitního plánu. Mapuje tak historii, přítomnost i budoucnost rozvoje města, informuje URM.

Nový portál je rozdělen do několika sekcí. Kromě informací o vznikajícím Metropolitním plánu najdou na webu uživatelé také vše, co se týká v současné době platného územního plánu hl. m. Prahy, ať už jde o vyhlášky a opatření, regulativy, výkresy, změny nebo jednotlivé úpravy územního plánu. Informace a obecná pravidla rozvoje území včetně textů a výkresů obsahuje sekce „Zásady územního rozvoje“, kde je zmapování i výčet stavebních uzávěr. Nechybí ani kompletní strategický plán města a takzvané Územně analytické podklady (textová i grafická část), které jsou stěžejním dokumentem pro vznik nového územního plánu města.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!