Práva opouští nejlepší učitelé | E15.cz

Práva opouští nejlepší učitelé

Obejde se plzeňská právnická fakulta bez lidí, kteří jí dělali dobré jméno?

Ovládat právo odjakživa znamenalo rozeznat pravé od nepravého, rovné od křivého. Rozpoznat to na Právnické fakultě ZČU v Plzni je dnes velmi obtížné.

Na začátku dubna tu přišla více než polovina oborů, o akreditaci doktorského studijního programu. Pak šlo všechno v rychlém sledu - fakulta, na kterou se každý rok hlásí tisíce lidí, může přijít o své nejlepší vyučující - za kritiku byli někteří zbaveni funkcí, jiní kvůli tomu hrozí výpovědí. Akreditační komise a ministerstvo školství vedení fakulty obvinilo, že je chtělo oklamat. Znovu se k celé věci vrátí v září. Do té doby se rektor univerzity rozhodl mlčet. O všem už ale informoval primátora, který se obává, že aféra poškodí pověst města.

Akreditační komise ministerstva školství prodloužila v dubnu možnost doktorandského studia jen pro dvě katedry ze šesti. Po následném doplnění informací získala tuto možnost katedra Obchodního práva. Podle závěrů komise katedra nevyvíjí potřebnou akademickou činnost nutnou k udělení povolení. „Fakulta podala žádost pozdě. U zbývajících kateder komise konstatovala nedostatečné personální zabezpečení a nedostatečnou vědeckou aktivitu pro uskutečňování doktorského studijního programu. Navíc se nás snažilo uvést v omyl,“ uvedla Vladimíra Dvořáková, předsedkyně komise. „Děkanát se ovšem místo řešení situace na fakultě, snažil rozhodnutí o omezení akreditace zvrátit,“ kroutí hlavou Dvořáková.

28.května došlo k odvolání Heleny Válkové. Navíc emailem a v době kdy byla na studijní stáži v USA.

Pomoc se snažila nabídnout dvojice šéfů kateder profesoři Eliáš a Válková. Na děkanát předali 11.května prohlášení s výčtem nedostatků fungování fakulty. Místo, aby na děkanátu sloužilo jako podnět na zlepšení činnosti, došlo 28.května k odvolání Heleny Válkové. Navíc emailem a v době kdy byla na studijní stáži v USA. Ta se zatím k celé kauze odmítá vyjádřit. Poté odchodem z fakulty kolegiálně pohrozil i profesor Karel Eliáš, šéf katedry obchodního práva. Ani on se ale nechce vyjadřovat do médií. Na fakultě tak hrozí nedostatek profesorů, zaručující dostatečnou úroveň akademického vzdělání. Ze 16, kteří tu učí. Čtyři nejsou právníci. Ze zbývajících má jen pět větší pracovní úvazky. U Válkové a Eliáše reálně hrozí odchod. Vedení fakulty už podle slov proděkana Milana Kindla hledá možnou náhradu. „Pro případ, že někteří ze stávajících pedagogů skutečně odejdou, jedná současné vedení s dalšími profesory z dotčených oborů, kteří jsou ochotni nastoupit,“ uvedl proděkan s tím, že by byl radši, kdyby všichni zůstali.

Do dění už se vložil i rektor univerzity Josef Průša. „V srpnu i v září nás čekají další jednání na fakultě i s akreditační komisí,“ uvedl. Zároveň také připustil, že výměny vedoucích kateder nebývají časté. „Příčinou bývá většinou věk,“ uvedl Průša. To ale není tento případ. O dění na fakultě už se začal zajímat i primátor Pavel Rödl. „Pro město není dobré, pokud jedna z fakult univerzity ztrácí kredit. Jsem připraven pana rektora podpořit.“

V textu odvolání profesorky Válkové, které je volně k dispozici na internetu není uveden ani jeden konkrétní důvod. Akreditaci pro doktorandské studium její katedra dostala. Jediným důvodem k odvolání by mohla být kritika po debaklu s udílením akreditací.

„Domnívám se, že naše fakulta má být stmeleným funkčním pracovištěm, jež si zachovává vysoký standard vztahů mezi pedagogy a studenty. Naše názory se v tomto diametrálně rozcházejí,“ píše se například v odvolání podepsaném děkanem Jaroslavem Zachariášem. Skutečnost, že toto děkan zjistil až po více než deseti letech kdy Válková katedru vede je zarážející. I když se nechce vyjadřovat, na internetu je k dispozici její prohlášení zveřejněné po odvolání, kde svůj postoj vyjádřila jasně. „Mé odvolání bylo zdůvodněno zčásti nepravdami, zčásti směšnými důvody připomínajícími totalitní dobu a její praktiky,“ napsala Válková. Mluvit nechtěl ani děkan Jaroslav Zachariáš. Podle proděkana Milana Kindla jsou lidé na těchto pozicích manažery svých oddělení. „Prostě se stane, že určité osoby na manažerské úrovni nemohou spolupracovat. To je i případ vedení katedry trestního práva,“ uvedl Kindl. Tím si ale děkan výslovně protiřečí se Zákonem o vysokých školách, který říká, že výměna názorů je v akademickém prostředí přímo žádoucí.

Za svoji bývalou šéfku se ihned postavila drtivá většina členů katedry trestního práva. A požádala děkana o její okamžitý návrat do funkce. „Odvolání je pro nás nepochopitelné. Žádáme o zrušení rozhodnutí děkana,“ píše se v rezoluci, pod kterou jsou podepsáni například autor nového trestního zákoníku z roku 2009 a soudce Nejvyššího soudu Pavel Šámal nebo první předseda Nejvyššího správního soudu v Brně Josef Baxa. Stejně tak se proti odvolání, ústy Studentské komory Akademického senátu, postavili studenti. Rozhodnutí nechápe ani Vladimír Balaš, který fakultu založil a více než sedm let byl pověřen jejím vedením. Podle něho je zjevné, že „její“ katedra je vlajkovou lodí celé fakulty.„Rozhodnutí není moudré ani logické. Rád bych věřil, že současnému vedení jde o dobro fakulty, a své rozhodnutí ještě změní,“ říká Balaš. Na první pohled nelogicky se ale děkanát zachoval již tři dny před odvoláním Heleny Válkové. To katedru Trestního práva nedobrovolně opustila i její sekretářka Martina Ambrosová. Byla zde zaměstnána na dobu určitou. V květnu jí mělo čekat prodloužení smlouvy. Děkan nejdřív souhlasil. Slíbil, že projedná navýšení platu. Potom co její šéfová kritizovala poměry na fakultě, změnil názor a sekretářku vyhodil. Nejprve jí nechtěl náhlou změnu rozhodnutí vysvětlit. „Nakonec utrousil, že dělám svou práci až moc dobře,“ vzpomíná na nelogickou odpověď.

V křesle Heleny Válkové teď sedí Miroslav Rybář, odborník v oblasti kriminalistiky. Podle bývalého děkana fakulty Vladimíra Balaše se však nejedná o plnohodnotnou náhradu. Z hlediska výuky prý navíc přednáší pouze doplňkový předmět. „Poté, co jsem si přečetl jeho aktuální úvahu na téma výuka
trestního práva na fakultě právnické, překvapilo mě, že nedokáže zformulovat větu, natož myšlenku,“ okomentoval Balaš.

Dění na právnické fakultě zaujalo Michala Bobka, právníka působícího na Evropském právním institutu ve Florencii. Na serveru www.nepravo.cz zveřejnil svůj komentář „Zaujalo mě, jak také může vypadat odůvodnění sepsané děkanem právnické fakulty,“ píše mimo jiné na svém blogu.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.