Při sjednávání hypotéky se nesmí zapomenout na pojištění

Současná ekonomická situace je příčinou toho, že lidé ztrácí jistotu a mohou víc než kdy jindy pociťovat obavy z potenciální hrozby ztráty zaměstnání, nepředvídaného onemocnění a jiné svízelné situace. A to zejména stojí-li před rozhodnutím vzít si hypotéku.

Hypotéka představuje finanční závazek, ke kterému je nutné přistoupit s důkladnou rozvahou a zajistit se pro případy neschopnosti splácet. V období krize je opravdu kvalitní rizikové, úrazové a nemocenské pojištění zárukou stability příjmů každé rodiny. Ještě nedávno bylo životní pojištění podmínkou pro získání hypotéky. Finanční instituce tak měly jistotu, že jim v případě smrti klienta nevzniknou problémy s doplacením hypotéky. V posledních letech však poskytovatelé hypoték od požadavku tohoto způsobu zajištění upouštějí a životní pojištění nepožadují. Většinou postačuje zajištění samotnou nemovitostí. Odpovědnost za splácení hypotéky v případě nečekané události leží pouze na jejím majiteli.

#####S pojištěním poradí profesionální pojišťovací makléř

[file:6579:small:right]

Již při sjednání životního pojištění je potřeba si uvědomit, že jde o produkt dlouhodobějšího charakteru. Zájemce si tak musí řádně promyslet, zda preferuje rizikové pojištění, které kryje jen riziko smrti, nebo chce zároveň i zhodnocovat finanční prostředky a zvolit kapitálové nebo investiční pojištění. Vždy je vhodná konzultace s pojišťovacím zprostředkovatelem. Pokud v průběhu pojištění pojištěnec zjistí, že nemůže dostát svým závazkům a nadále pravidelně platit pojistné, je třeba kontaktovat pojišťovnu a řešit s ní vzniklou situaci. S její pomocí lze vždy nalézt optimální alternativu. Při platbě hypotéky pomůže také pojištění pro případ neschopnosti splácet hypotéku.

„Riziko neschopnosti hradit splátky hypotéky z důvodu ztráty zaměstnání je možné sjednat v rámci hypoteční smlouvy společně s dalšími riziky. Výše pojistného se v tomto případě nejčastěji stanovuje jako určité procento z měsíční úvěrové splátky, jehož výše je závislá na rozsahu krytých rizik,“ pokračuje Ivana Menclová. „Splátka úvěru se navýší minimálně a my máme jistotu, že i při jakékoli změně naší životní situace budeme mít možnost hypotéku splácet. Pojistné období je shodné s dobou splácení hypotečního úvěru. Je vždy třeba se důvěrně seznámit s pojistnými podmínkami, neboť pojištění ztráty zaměstnání se vztahuje zejména na ukončení pracovního poměru v souvislosti s organizačními změnami nebo dalšími důvody nezaviněnými zaměstnancem,“ doplňuje.

#####Domov zajistí správně zvolené pojištění

Samostatnou kapitolou je pak vlastní pojištění domácnosti. Zbytečnou investicí rozhodně nebude pojištění veškerého vybavení domu či bytu, jako je například nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika či šperky. Pojištění nemovitosti, které bude hypoteční společnost pravděpodobně i vyžadovat, zaručuje pojistnou ochranu pro byt, rodinný dům a další budovy nebo nebytové jednotky či stavby. Při sjednání pojištění by se neměla podceňovat žádná rizika. „Při sjednání pojištění bychom vždy měli uvažovat v částkách, které odpovídají nákladům na naše zařízení. Pokud se totiž budeme snažit za každou cenu ušetřit na pojistném, budeme v případě pojistné události nemile zaskočeni,“ dodala Ivana Menclová.