Příchozí poštu zpracovává automaticky už i Ježíšek | E15.cz

Příchozí poštu zpracovává automaticky už i Ježíšek

Příchozí poštu zpracovává automaticky už i Ježíšek
Příchozí poštu zpracovává automaticky už i Ježíšek
• 

.

Zpracování došlé korespondence představuje pro mnoho firem časově a administrativně náročný proces, který v sobě skrývá nemalá rizika. Chybné či pozdní vyřízení pošty může totiž vést ke vzniku sankcí z prodlení, zhoršení vztahů s partnery či ztrátě zákazníka. Záplavě vánočních přání čelil každoročně i Ježíšek. Jeho andělští asistenti dělali vše proto, aby nedošlo k nejhoršímu ­– zkažení Vánoc pro hodné děti, jejichž přání se špatně či vůbec nevyřídí.

Pokud i vy máte obavy z nesprávného založení faktury, chybně přepsaného údaje nebo nepotvrzené žádanky, můžete se inspirovat přímo v nebi, kde byl letos zaveden systém pro správu došlé pošty.

Ztrácíte přehled o přijaté poště?
Nevíte, jestli byly všechny faktury v posledním měsíci řádně vyřízeny?
Zabírá vám zpracování korespondence neúměrný počet hodin?
Nejste si jistí, kde přesně se přijatý dokument kdy nachází?

Moderní systémy pro správu došlé pošty dovedou zpracovat veškeré formy příchozí korespondence, uložit ji v elektronické podobě na centrálním úložišti a automaticky rozdělit příchozí dokumenty do příslušných složek. Co tím získáte? Evidence pošty v digitální podobě hned při převzetí vám umožní poslat příslušným zaměstnancům namísto papírového originálu dokument elektronický. Tím se zjednodušuje celý proces vyřízení pošty, zvyšuje rychlost a přesnost práce i bezpečnost dokumentů.

Zavedení systému pro správu pošty umožní rovněž provádět efektivní audity pracovních procesů či usnadní zpětné vyhledávání přijaté korespondence. To lze provést pomocí předem zvolených atributů, jako je jméno odesílatele, datum, předmět nebo i vyhledáváním libovolných slov (tzv. fulltextově). V neposlední řadě dochází rovněž k zpřehlednění veškeré navazující administrativní agendy v celé společnosti, jako je evidence smluv, zpracování faktur, řízení objednávek a podobně.

Výhody systému pro správu došlé pošty:

Možnost sledování dokumentů souvisejících s konkrétní zakázkou
Zvýšení efektivity zpracování
Řízená distribuce korespondence na příslušná místa
Automatické zařazování do spisů
Zjednodušené vyhledávání
Zvýšení bezpečnosti dokumentů
Zajištění evidence již na vstupu
Zrychlení procesu vyřízení korespondence
Snížení nákladů na zpracování dokumentů

Jak to funguje?

Základním a nejdůležitějším krokem pro fungování systému pro správu přijaté pošty je její naskenování a označení čárovým kódem, případně spisovou značkou. Čárové kódy by vám měl být schopen dodat vybraný poskytovatel softwarového řešení. Vy je jen jednoduše nalepíte na dokument, ten naskenujete a v rámci systému se pak k dokumentu, respektive ke kódu, připojí všechny charakterizující informace, jako například o jaký typ dokumentu jde. To zajistí, že došlá korespondence bude bezpečně uložena na jednom místě a ve správném spisu – faktury u faktur, smlouvy u smluv a podobně. Ve firmě pak koluje pouze digitální kopie označená kódem, díky kterému ale můžete jednoduše zjistit, kde se nachází papírový originál. Efekt kódů se projevuje i v opačném směru. Pomocí čtečky čárového kódu můžete z fyzického dokumentu zjistit, v jaké fázi zpracování či u koho se daná korespondence zrovna nachází. V neposlední řadě pomáhají kódy při skenování velkého množství dokumentů za sebou. Jejich přítomnost v tomto případě slouží systému k automatické separaci a správnému umístění digitalizovaných verzí. Využití čárových kódů tak mnoha firmám ušetří ročně stovky hodin práce.

Vyberte si správného dodavatele

Při výběru systému pro řízení pošty byste měli volit profesionálního dodavatele, který nabízí řešení s co nejširším záběrem. V úvahu je třeba například vzít schopnost pracovat s různými druhy korespondence. Každý dokument totiž vyžaduje odlišný způsob zpracování. Flexibilní řešení by vám ve spojení s digitalizovanými dokumenty mělo umožnit individuální nastavení příslušných pracovních postupů pro vyřízení různých druhů zásilek. V závislosti na typu zpracovávaného dokumentu byste měli mít rovněž možnost upravovat přístupová oprávnění či přidělovat povinnosti jednotlivým zodpovědným osobám v procesu. Systém by vás naopak měl automaticky upozorňovat například na termíny obsažené v poště, aby z vaší strany nikdy nedošlo k jakémukoli zdržení.

Příchozí poštu zpracovává automaticky už i JežíšekPříchozí poštu zpracovává automaticky už i JežíšekAutor:

Více se o službách řízení firemních procesů dozvíte zde.

Moderní řešení musí počítat i s datovými schránkami

Například Konica Minolta nabízí řešení vhodné i pro zpracování dokumentů přijatých do datové schránky. Nejčastější problém s tímto typem korespondence bývá její vymazání ze schránky 90 dnů po obdržení. Pokud i vy řešíte toto úskalí neustálým tiskem pošty nebo jejím přeposílání jinam, moderní systémy vám nabídnou elegantnější řešení. Automaticky se totiž napojí na ISDS a pravidelně stahují všechny nové zprávy včetně příloh na firemní úložiště. Zde je tato korespondence následně standardně identifikována a roztříděna. Vše se zároveň eviduje v elektronické knize došlé pošty.

Ideální řešení by mělo

Dokázat zpracovat papírovou i elektronickou poštu všech druhů
Řídit proces došlé i odchozí korespondence
Spravovat poštu v rámci systému ISDS
Umět pracovat s korespondenci došlou na oficiální e-mail podatelna@firma.cz, ale i na libovolný e-mail pracovníka společnosti

Začít analýzou se vyplatí

Prvním vhodným krokem před samotným zavedením jakéhokoli systému pro řízení pošty a dokumentových procesů je vždy analýza aktuálního stavu. Ta pomůže odhalit jak potenciální chyby v dřívějším nastavení, tak poslouží i jako základ pro implementaci řešení. Právě správným nastavením procesů lze totiž nejen zefektivnit celkový chod firmy, ale především docílit významných časových a finančních úspor. Ty mohou dle velikosti firmy a šíře využívaných procesů dosáhnout až několika set tisíc korun ročně.

Autor: .
 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!