Problém města? Stadion

Rekonstrukce hradeckého zimního stadionu může skončit ostudou. Město špatně kontrolovalo firmu, kterou si vybralo.

Nové vedení hradeckého magistrátu má před sebou první problém, který zdědilo po svých předchůdcích. Minulé vedení města před čtyřmi lety svěřilo rekonstrukci zimního stadionu soukromé společnosti. Ta měla během tří let do oprav investovat zhruba 200 milionů korun. Hotová je polovina a předpokládané náklady stouply na více než 270 milionů korun. Firma inkasuje od hokejového klubu nájem 36 milionů korun ročně.

„Původní záměr se mohl jevit jako výhodný pro město i hokejový klub, v praxi však přinesl potíže,“ píše se ve zprávě o městské kontrole plnění nájemní smlouvy, podle které může radnice v krajním případě odstoupit od smlouvy.

Město uzavřelo smlouvu na rekonstrukci stadionu s firmami ABD Group a Damovo ČR. Pak došlo k výměně investora za společnost ABD Invest. Poté následovaly další změny odsouhlasené, často jen těsnou většinou městských zastupitelů. Rekonstrukce tak má trvat do roku 2012 a firma ABD Invest bude mít stadion v pronájmu do roku 2022.

„Čím více se prodlužuje nájem, tím je to pro město méně výhodné,“ řekl šéf bývalého kontrolního výboru zastupitelstva Arnošt Urban.

Když se před více než čtyřmi lety vedení hradeckého magistrátu dohodlo se sdružením soukromých firem na rekonstrukci zimního stadionu, výhledy byly optimistické. Město nebude muset investovat do náročné akce najednou a soukromník stadion opraví rychleji a výhodněji. Zato bude mít arénu dlouhodobě v pronájmu.
Následovalo pět dodatků ke smlouvě. Desetiletý pronájem a tříleté práce se postupně změnily na pronájem na 16 let a doba oprav se zdvojnásobila. Náklady ve výši necelých 200 milionů korun stouply na 274 miliony korun.

„Zpoždění vyvolaly například požadavky na rozšíření rekonstrukce o skyboxy a restauraci za 50 milionů korun, ale také nevyjasněné majetkové vztahy v okolí stadionu a nesouhlas památkářů s navrženým řešením přestavby hotelu. Všechny změny schválilo zastupitelstvo,“ řekl náměstek primátora a předseda představenstva HC VCES Hradec Králové Martin Soukup, podle kterého probíhá komunikace mezi městem a investorem standardně.

Městský odbor interního auditu a kontroly však zjistil chyby. První část oprav proběhla s dílčími nedostatky, nedodělky či nekvalifikovaně odvedenými pracemi. Druhá ani nezačala, přestože stavební povolení platí od počátku roku 2009.

Vyjádření zástupců společnosti ABD Invest se do uzávěrky Sedmičky nepodařilo získat. Problémy však nejsou ani podle kontrolní zprávy jen na její straně.

„Nekontroloval se průběh oprav a rekonstrukce, faktury ve vztahu k rozsahu a kvalitě provedených prací. Nebyly důsledně posuzovány připravované úpravy s ohledem na zájmy města a potřeby v klubu,“ píše se ve zprávě, podle které je třeba nedostatky odstranit.

„Spolupráce z naší strany probíhá podle smlouvy, hokejový klub by uvítal zrychlení prací,“ zhodnotil Soukup.