Prodej hájenek Lesů České republiky | e15.cz

Prodej hájenek Lesů České republiky

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Lesy České republiky vlastní kolem dvou a půl tisíce různých nemovitostí, mimo jiné bývalé hájenky a ubytovny, a některé z nich se podnik rozhodl prodat.

#####Objekty pro trvalé bydlení i k rekreaci

Prodávané hájenky se daly využít nejen k trvalému bydlení, ale také jako chalupy na rekreaci. Proto Naxos oslovil prostřednictvím celoplošné inzerce i takové zájemce, kteří neměli bezprostřední vazby na místa, v nichž se nemovitosti prodávaly. Prakticky vyloučeny byly spekulativní nákupy. „Pro ty, kdo měli z nejrůznějších důvodů zájem o obšírnější informace o prodeji hájenek, byli k dispozici odborní pracovníci, znalí situace i celé problematiky. A ve všech fázích realizace prodejů jsme médiím poskytovali tiskové zprávy,“ dodává Libor Nevšímal. Důležité bylo také zajistit administrativní a právní jistotu celého procesu. Mimo jiné byla nezbytná kompletní dokumentace. Vzhledem k tomu, že prodávané objekty byly postaveny na počátku minulého století, znamenalo to pro odborníky z Naxosu trávit desítky hodin v archivech stavebních a dalších úřadů.

#####Obchod vyžadoval naprostou profesionalitu

Ceny byly na základě předem zpracovaných znaleckých posudků nasazeny relativně vysoko, a tak zájem o hájenky nebyl vyšší, než jak tomu bývá u podobných nemovitostí. Objevili se první zájemci a nastalo období prohlídek jednotlivých objektů. „Při prohlídkách jsme spolupracovali s uživateli hájenek. A když jsme prohlídky organizovali, snažili jsme se být maximálně vstřícní k potenciálním kupcům. Návštěvy se často konaly o víkendech. Zájemcům se také dostalo pomoci při detailním objasnění náležitostí veřejné obchodní soutěže, což by bylo bez kvalifikované právní pomoci velmi náročné,“ říká Libor Nevšímal. Ti, jejichž zájem trval, pak předkládali v rámci soutěže nabídky a návrhy kupních smluv. Hájenky se Naxosu podařilo prodat – každou v hodnotě zhruba od jednoho do dvou milionů korun. Kupci byli vesměs „zvenčí“ a polovina z nich chtěla domek na rekreaci. Dosažený zisk překonal očekávání původního vlastníka. Lesy České republiky získaly tímto prodejem téměř čtrnáct milionů korun.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video