Prošli jste si covidem-19? Nechte si kompletně zhodnotit zdravotní stav

Zdroj: Altoa s.r.o.

Covid-19 se u lidí projevuje různě. Někdo trpí horečkami a dušností, někdo jiný třeba jen bolestí hlavy a zad. Až třetina pacientů má ale čtvrt roku po nákaze virem SARS-CoV-2 nadále potíže, nejčastěji s dýchací soustavou. Společnost Altoa proto zřídila novou službu nazvanou post-covidový program, o níž více prozradí lékař Ondřej Beneš, odborný garant společnosti Altoa a primář centrálního příjmu Nemocnice Hořovice.

Jednou z nových služeb společnosti Altoa je post-covidový program. Co přesně si můžeme pod tímto programem představit?

Díky programu POST COVID-19 zjistí klient svůj aktuální zdravotní stav po prodělaném onemocnění COVID-19, včetně možných zdravotních následků, vyhodnocení případného neurologického postižení a psychického stavu s ohledem na následky stresového původu.

Existuje nějaké doporučení, pro koho je program nejvhodnější? Například ti, kteří se zotavují po těžkém průběhu, nebo i ti s lehkým průběhem?

I přestože s nákazou SARS-CoV-2 bojujeme již přes rok, stále nemáme relevantní údaje o možných dlouhodobých následcích této nemoci. Proto se domnívám, že je program vhodný i pro pacienty, kteří měli lehčí průběh onemocnění, jelikož při případné druhé nákaze jinou mutací není vyloučen těžší průběh nemoci. Program proto považuji i jako smysluplnou prevenci.

Průběh covidu bývá u lidí různý. Na jaké konkrétní obtíže se zaměřujete a jak je léčíte?

Program POST COVID-19 je komplexním posouzením respiračních obtíží a zjištění případných psychických následků. Pacient je nejdříve vyšetřen interním lékařem, který zjistí, jak nemoc u daného člověka probíhala a zda-li má nějaké potíže, na které je dobré se zaměřit. Dále je pacient vyšetřen pneumologem pomocí spirometrie, dechového testu FENO a bodypletysmografií, která se zaměřuje na celkovou kapacitu plic a dokáže odhalit významná plicní onemocnění. Součástí programu je ergometrické, echokardiografické a EKG vyšetření, dále vyšetření neurologem a RTG hrudníku. Pacient také podstoupí odběr krve a zároveň jsou odebrány i vzorky pro stanovení protilátek třídy IgG a IgM s cílem zjistit přítomnost protilátek proti koronaviru.

Altoa s.r.o.

Součástí programu POST covid-19 je i neurologické vyšetření a rozhovor s psychologem. Proč jste do péče zařadili i tyto specializace?

Prozatím nemáme dostatek informací o dlouhodobých dopadech onemocnění na lidský organismus, ale již teď se hovoří o, kromě typických respiračních selháních, či pozorovaných hematologických změnách, specifickém obrazu postižení nervového systému. Je proto důležité se zaměřit i na tyto možné komplikace onemocnění Covid-19. Pandemie může být pro spoustu lidí stresující, strach z nemoci a z toho co by se mohlo stát, významně postihuje psychiku. Snahy o snížení sociálního kontaktu mohou vyvolávat pocity osamělosti a izolace a tím pádem zhoršit celkovou obranyschopnost. Psychické zdraví je stejně tak důležité jako zdraví fyzické, proto naším pacientům nabízíme i setkání s psychologem, který může tyto negativní dopady pomoci zvládnout.

Praktičtí lékaři a pneumologové pacientům po covidu, kteří stále mají potíže s dýcháním, doporučují absolvovat intenzivnější léčebnou kůru. Ta zahrnuje klid, nejlépe také léčebný pobyt, různé rehabilitace a podobně. Nabízíte i vy něco podobného a co všechno u vás absolvuji?

V rámci POST COVID-19 rehabilitačního programu nabízíme vyšetření rehabilitačním lékařem, který doporučí fyzikální terapii a individuální cvičení s terapeutem, kladoucí si za úkol nabudit organismus k rychlejšímu návratu do stavu před koronavirovým onemocněním.  Je možné využít i doplňkových procedur jako jsou masáže, či cvičení v kardiozóně pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta.