Průzkum: vítězem voleb v Jihlavě bude ČSSD

Empirické centrum Vysočiny, které je součástí Vysoké školy polytechnické Jihlava, udělalo průzkum před komunálními volbami. Jako vítěz vychází ČSSD, následována ODS.

Z analýzy odpovědí respondentů vyplývá, že vítězem komunálních voleb v obci Jihlava by se ziskem 20,30% stala ČSSD. Na druhém místě by se umístila ODS s 19,90% voličů, TOP 09 na třetím místě by obdržela 17,90% hlasů. Pětiprocentní hranici by ještě překonaly následující subjekty: KSČM (14,70%), Věci veřejné (9,50%) a KDU-ČSL (6,40%). Ostatní strany a seskupení účastnící se komunálních 2010 v Jihlavě nemají šanci se do zastupitelstva dostat.

Průzkum byl proveden na vzorku 1300 respondentů a po kontrole a vyřazení neúplných nebo špatně vyplněných dotazníků bylo dále pracováno se souborem 1291 respondentů. Sociologický průzkum byl proveden formou dotazníků.

Z analýzy dat vyplývá, že ke komunálním volbám v Jihlavě by v současnosti přišlo 68,50% dotázaných respondentů. Rozhodné odmítnutí vyslovilo 19,10% a nerozhodnutých odborníci ve vzorku nalezli 12,40% respondentů.

„Na základě analýzy dat lze říci, že z hlediska pohlaví jsou muži více rozhodnuti jít k volbám než ženy. Vyšší míru ochoty jít k volbám lze také pozorovat u starších respondentů, lze konstatovat, že ochota jít volit stoupá s věkem, a také u respondentů s vyšším vzděláním,“ uvedl šéf ECV sociolog Daniel Hanzl.

Nejmladší voliče má TOP 09 (polovina voličů tohoto subjektu je do 35 let) a taktéž Věci veřejné (31,00% voličů do 35 let). Nejstarší voliče nalezneme u KSČM (68,10% voličů této strany je z věkové kohorty nad 61 let). ODS téměř vůbec „neboduje“ u nejmladších voličů. Pro tuto stranu se rozhodlo pouze 3,20% respondentů ve věku 18 až 25 let (je to druhý nejmenší počet po KSČM v této věkové kohortě).

Nejméně vzdělané respondenty má ČSSD (téměř 60% voličů tohoto subjektu má buď základní vzdělání či střední odborné s vyučením) a KSČM (téměř 80% základní a střední odborné s vyučením). Je překvapující, že podobné výsledky lze také nalézt u KDU-ČSL. Nejvzdělanější voliči byly nalezeni u TOP 09, kterou by volilo téměř 30% vysokoškoláků a absolventů vyšších odborných škol.

„Výsledek slušně kopíruje výsledek parlamentních voleb, na rozdíl od nich však z něj vyplývá lepší výsledek pro KDU-ČSL, která se v Jihlavě do zastupitelstva dostane. Je to zřejmě důsledek silné religiozity v kraji Vysočina,“ řekl Hanzl. Odhaduje vznik středopravé koalice s primátorem Jaroslavem Vymazalem z ODS. „Je nekonfliktní, bude mít širokou podporu,“ míní Hanzl.