První zkušenosti s novým Portálem dražeb jsou pozitivní | E15.cz

První zkušenosti s novým Portálem dražeb jsou pozitivní

Na počátku října loňského roku spustila Exekutorská komora České republiky (EK ČR) do provozu Portál dražeb. Cílem tohoto kroku bylo především zamezit veškerým spekulacím na téma, že dražby soudních exekutorů neprobíhají vždy zcela transparentně. Na první zkušenosti s tímto portálem jsme se zeptali člena Prezidia EK ČR Davida Koncze.

Na počátku října loňského roku spustila Exekutorská komora České republiky (EK ČR) do provozu Portál dražeb. Cílem tohoto kroku bylo především zamezit veškerým spekulacím na téma, že dražby soudních exekutorů neprobíhají vždy zcela transparentně. Na první zkušenosti s tímto portálem jsme se zeptali člena Prezidia EK ČR Davida Koncze.

Portál dražeb má za sebou první měsíce ostrého provozu. Jak ho hodnotíte, splnil očekávání, které do spuštění portálu Exekutorská komora ČR vkládala?

Spuštění Portálu dražeb – jako jednoho z hlavních programových bodů nově zvoleného prezidia komory – předcházelo velké očekávání. Pro celý projekt bylo zásadní, jak Portál dražeb přijmou samotní soudní exekutoři. Byli jsme zvědaví, zda tvrzení členů komory o tom, že chtějí dražby zveřejňovat, že neprovádějí skryté dražby, a že veškerá obvinění směřující do našeho stavu ohledně neprůhledných dražeb jsou neopodstatněná, jsou myšlena vážně a nejsou jen pouhými planými proklamacemi.

Osobně jsem byl hlavně zvědav, zda budou soudní exekutoři ochotni aktivně ke změně tohoto nelichotivého obrazu přispět – tedy dražby na portálu zveřejňovat, přestože k tomu nemají žádnou povinnost. Praxe zatím překonala moje očekávání. Dnes jsou k portálu přihlášeni všichni soudní exekutoři, kteří mají aktuální dražby nemovitostí, a počet průběžně zveřejňovaných aktivních dražeb se ustálil kolem čísla 800. Myslím tedy, že zásadní podmínka pro úspěšné fungování portálu – tedy zájem samotných soudních exekutorů, byla splněna nad očekávání.

Jak si Portál dražeb vede z hlediska návštěvnosti? Plní zatím vaše očekávání?

Krátce po spuštění portálu dražeb vyskočila jeho návštěvnost na zhruba 13 tisíc unikátních přístupů, což bylo hodnoceno jako neuvěřitelně vysoké číslo. Nyní se návštěvnost ustálila kolem dvou až tří tisíc přístupů denně. Ukazuje to, že zájem o portál není jednorázový, ale trvalý.

Od listopadu se Portál dražeb rozšířil i o věci movité. Jaké další změny už proběhly nebo jaké změny plánujete v blízké době?

Ano, v listopadu jsme portál rozšířili i o sekci dražeb movitých věcí a podniků a můžeme jej tak využít ke zveřejňování dražeb jak na CEE, tak i na dalších serverech. Dalšími servery mám na mysli zejména stránky samotných soudních exekutorů, ale i servery komerčního charakteru. Chceme především usnadnit práci všem kolegyním a kolegům a zajistit, aby jediné vyplnění dat na Portálu dražeb umožnilo jejich automatické zobrazení na CEE (a splnění tak zákonné povinnosti), stejně tak jako na webech soudních exekutorů, anebo na komerčních portálech.

V současné době již funguje export dat na CEE, hotov je i přenos dat na servery jednotlivých soudních exekutorů. Pokud jde o další plánované změny, je na řadě zveřejňování informací o dražbách na komerčních serverech. Ve střednědobém horizontu pak plánujeme využití Portálu dražeb k provádění elektronických dražeb, tomu se začneme věnovat na jaře letošního roku.

Podle názoru některých exekutorů by měl být Portál dražeb zpoplatněn. Jaká je a bude v tomto směru politika Exekutorské komory ČR?

Zpoplatnění Portálu dražeb určitě není na pořadu dne. Primárním smyslem spuštění portálu bylo ztransparentnit dražby prováděné soudními exekutory, jeho přímé zpoplatnění by zužovalo počet subjektů, k nimž se informace dostanou. To však neznamená, že jako vedlejší efekt by komora z provozování portálu nemohla získat peníze. Cesta však vede například přes sjednání provizí za zveřejňování dražeb na komerčních serverech tak, jak jsem naznačoval v předchozí odpovědi. Zaznamenali jsme i názory, že Portál dražeb je zbytečný ve chvíli, kdy je tu CEE. Musím v tomto směru podotknout, že projekt Portálu dražeb se zrodil mnohem dříve, než bylo jasné, že soudní exekutoři budou mít povinnost dražby na CEE zveřejňovat.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!