Realitní kanceláře by se měly sjednotit | E15.cz

Realitní kanceláře by se měly sjednotit

Jestli někde panuje rivalita, pak tomu je bezesporu mezi realitními kancelářemi. Přestože jsou navzájem ekonomickými konkurenty, dokážou v některých případech na obchodním případu spolupracovat.

Rozhodně spolupracovat by pak měly pod hlavičkou jedné asociace s cílem hájit kvalitu v zájmu profese i v zájmu klientů. „Fungování více asociací je spíše kontraproduktivní,“ říká generální sekretář Asociace realitních kanceláří ČR Jan Borůvka.

Před několika týdny začala působit na českém trhu Česká komora realitních kanceláří, která se poměrně ostře vymezila vůči vaší asociaci. Co podle vás stálo za vznikem této komory a jak hodnotíte její prezentovanou politiku nejen vůči vaší asociaci?

Za dobu existence Asociace realitních kanceláří České republiky vzniklo několik subjektů, které chtěly po své ose realizovat cíle, které se téměř vždy ztotožňovaly ve většině bodů s cíly ARK ČR. Většina z nich už zanikla nebo nevyvíjí žádnou viditelnou činnost. Prakticky vždy bylo tím společným cílem prosazení takových změn do české legislativy, které by vedly k licencování realitní činnosti. Tedy k takovému stavu, aby realitní činnost nebyla ve smyslu zákona zařazena mezi volné živnosti. Většina ze zakladatelů nových organizací si nechce přiznat, že by bylo účelnější přičlenit se za účelem prosazení klíčových a legitimních požadavků všech realitních kanceláří pod jeden silný národní subjekt - Asociaci realitních kanceláří České republiky. Pokud kdy došlo na diskusi na toto téma mezi zakladateli těchto sdružení a asociací, vždy se ukázalo, že o činnosti asociace toho moc nevědí, v některých případech dokonce ani nechtějí vědět. Můžeme se pak dočíst, že odborné vzdělávání pro realitní kanceláře u nás není, přestože ARK ČR jej na vysoké úrovni poskytuje již 15 let. Prvních několik let dokonce ve spolupráci s Národní asociací realitních makléřů USA. Že etický kodex pro realitní kancelář u nás není zaveden, přestože jej asociace má a dokonce má také 14člennou dozorčí radu, která velmi zodpovědně řeší veškeré přestupky proti kodexu. Že se musí zavést povinné pojištění odpovědnosti, přestože každý řádný člen asociace tuto povinnost musí dodržovat již řadu let. Že u nás neexistuje certifikace, přestože každý člen asociace musí svůj certifikát obnovovat každých pět let. Ano, jediné, co se doposud nepodařilo, je prosazení všech těchto povinností pro všechny realitní kanceláře do zákona. Důvodem však není, že by asociace tyto zásady nechtěla prosadit do zákona, jak jsem se také někde dočetl, je to proto, že pro konkrétní návrhy asociace na změny platné legislativy není politická vůle.

Jaký je momentálně vztah asociace k nové komoře, berete ji jako partnera, nebo jako soupeře?

Asociace realitních kanceláří České republiky spolupracuje a bude spolupracovat s každou organizací, ale i s každou kvalifikovanou osobou, která aktivně prosazuje zájmy realitních kanceláří, které to myslí s realitní činností vážně. Kladu důraz na slovo všech. Nikoli pouze největších nebo třeba nejmenších. Stejně v Praze, jako v té nejmenší obci. Nechceme regulovat trh, chceme, aby kvalita byla klíčem. Ani nám a našim členům se nelíbí, že naše legislativa dává prostor pro činnost zcela nekvalifikovaným osobám, které kazí jméno profesi. V zahraničí realitní makléři chápou rozdíl mezi profesními a ekonomickými zájmy, a proto pomáhají hájit zájmy realitní branže prostřednictvím jedné asociace. U nás tomu tak zatím až na několik výjimek není.

Neobáváte se o přetahování realitních kanceláří mezi oběma profesními sdruženími?

Jestli se něčeho obávám, pak toho, aby se netříštily síly v rámci podstatných věcí, týkajících se prosazování standardů poskytovaných realitních služeb, realitní legislativy apod. Zatím mě aktivity žádných jiných sdružení u nás nepřesvědčily o tom, že by chtěly prosazovat zájmy všech kvalitních realitních kanceláří. Smysl členství si každý řádný člen vyhodnocuje sám. Smysl členství realitní kanceláře v naší asociaci si však vyhodnocují také klienti realitek. Svědčí o tom každodenní komunikace klientů s asociací.

Je na českém trhu prostor pro existenci dvou profesních sdružení realitních kanceláří, nebo to může mít spíše negativní vliv na trh?

Podle mého soudu to není pozitivní signál pro naše legislativce, ani pro veřejnost. Nemohu se zbavit dojmu, že na rozdíl od obhajoby profesních zájmů branže, jak to činí ARKČR, převažovaly a stále převažují u nově vznikajících subjektů soukromé, resp. firemní zájmy zakladatelů. Osobně jsem v současnosti zastupujícím prezidentem evropského sdružení EPAG při Evropské radě realitních profesí (CEPI) v Bruselu a to, jaký je stav trhů, jakým způsobem se vyvíjí legislativní rámec pro provozování realitních profesí v zemích EU nejenom monitorujeme, ale také řešíme. V zájmu jakékoli profese je jednotné prosazování oprávněných požadavků na národní i evropské úrovni. Posledním příkladem, o kterém vím, je sloučení dvou odvěkých rivalů v Německu - RDM a VDM - do jedné velké a silné organizace.

Jak se podle asociace mění český realitní trh v posledních letech, jaký vliv na něj má příchod zahraničních řetězců či frančíz typu REMAXU a dalších podobných kanceláří?

Franšíza se prosazuje v řadě podnikatelských odvětví. Část populace by do franšízové prodejny hamburgerů nevkročila, jiní na tento způsob nedají dopustit. Tento trend se nemohl vyhnout ani realitám. V zahraničí jej monitorujeme již řadu let. U nás se to bohužel nesnoubí pouze se zaručeným standardem, ale často pouze se snadnějším zviditelněním vůči klientům. Je logické, že sdružené finanční prostředky - pod jednou obchodní značkou - pomáhají zejména v reklamě. Otázkou je, zda všechny sítě u nás jsou franšízy se vším všudy, včetně garantované úrovně služeb klientům. Některé se o to snaží a to je dobře.

Co konkrétně asociace dělá a co vůbec může dělat pro kultivaci trhu?

Snažíme se zejména vzdělávat své členy, ale také ostatní realitní kanceláře. Ale nejen je. Také správce nemovitostí a dražebníky, což jsou blízce související činnosti, kde vidíme také značné rezervy v kvalitě poskytovaných služeb. Využíváme k tomu nejlepší lektory naše i zahraniční. Naše kurzy a semináře každoročně absolvuje kolem 400 osob. Za 15 let činnosti to jsou již tisíce absolventů. Asociace se zúčastňuje lektorsky na řadě akcí, které sama neorganizuje. V současnosti např. spolupracujeme s Bankovním institutem VŠ na přípravě magisterského studia v oboru nemovitostí. To bude splňovat všechny schválené standardy EU.

Je nějaká šance, že z trhu zmizí neseriózní realitní makléři, může na ně dosáhnout již současná legislativa? Respektive co je nutné udělat pro to, aby opravdu zmizeli?

Neserióznost a nekvalifikovanost není jedno a totéž, přestože to v realitách často souvisí. Nejednou medializované problémy s realitní kanceláří souvisí jednak s tím, že nemají ze zákona žádnou kvalifikační povinnost. Mnozí tzv. makléři ve vlastním zájmu za každou cenu prodat poškozují, často neúmyslně, zájmy svých klientů. Pokud koupíte např. pozemek jako stavební, i když tomu tak není, pak se těžko budete radovat. Pokud realitka ke zprostředkování bere do nabídky nemovitosti za nesmyslné ceny, prodeji nepomůžete. Neserióznost je někdy i na straně některých tzv. velkých realitních kanceláří, které s takovými makléři spolupracují a v rámci své překotné expanze se o jejich výchovu a odborné vzdělávání fakticky nestarají. Současná legislativa je na tuto situaci krátká. Představa o tom, že na realitním makléři je dát dohromady strany obchodu a jinak nic, je nedostatečná. Fundovaná realitní kancelář poskytuje svým klientům úplný servis, který není bez příslušného vzdělání možný. A klienti to od realitních kanceláří požadují. Bohužel někdy až poté, co ho nedostanou.

Neexistuje žádné krátkodobé řešení. Změna legislativy by proces usnadnila. Je úlohou profesních asociací a zejména realitních makléřů samotných, aby se tento stav změnil.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!