Realitní poradna | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak vydělat v těžkých časech

Více k tématu

Realitní poradna

Sestra prodává chatu na Vysočině prostřednictvím místní realitní kanceláře a požádala mne, abych jí sehnala ještě nějakou pražskou realitní kancelář, která by jí chatu pomohla dobře prodat. Můžete mi poradit, jak postupovat?

#####Tato rubrika vzniká ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří ČR

?

Přestože se často setkávám s názorem, že pražská realitní kancelář prodá dráž, opak bývá ve většině prodejů chat a chalup pravdou. Náklady spojené s prohlídkami jsou v případě vzdáleného dojíždění příliš vysoké a nemůžete se spolehnout, že se takové nabídce ve svém portfoliu bude vzdálená realitní kancelář dostatečně věnovat.

*Ing. arch. Jan Borůvka generální sekretář ARK ČR*

Jsem vlastníkem bytu, který pronajímám. Nájemce bytu mi odmítá dát klíč od bytu s tím, že na náhradní klíč coby majitel bytu, který pronajímám, nemám právo. Bohužel po předchozích hodně špatných zkušenostech s nájemníky (neplacení nájemného, poškozování bytu), kteří mi odmítali zpřístupnit byt za účelem kontroly nebo se bez mého vědomí vystěhovali neznámo kam, a já se nemohla do bytu dostat, kopii klíče vlastnit chci. Mám na klíč nárok?

Dle obecných ustanovení § 665 písm. l OZ (občanského zákoníku) je pronajímatel oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, tj. zda nájemce užívá věc řádným způsobem. Kopii klíče mít tedy můžete, ale měla byste si ji nechat udělat dříve, než předáte klíče novému nájemci, protože ten již není povinen vám nechat kopii klíče vyrobit. Přístup do bytu za účelem běžné kontroly můžete provádět jen se souhlasem nájemce a nejlépe za jeho přítomnosti, protože zákon takovou povinnost nájemci neukládá.

Bylo by však možné sjednat podmínky běžné kontroly bytu do nájemní smlouvy, kterou nájemce podepisuje, svým podpisem by tak vyjádřil s touto podmínkou souhlas. Nájemce je ze zákona totiž povinen pouze umožnit přístup do bytu po předchozím písemném upozornění pronajímatele, že dojde k provedení instalace a údržby zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, odpočtu naměřených hodnot a přístup k dalším technickým zařízením.

Pokud byste chtěla pro příště předejít tomu, že nájemník opustí byt, aniž by vám ho řádně předal ke kontrole a uhradil případné vzniklé škody při ukončení nájemního vztahu, doporučuji vložit do nájemní smlouvy povinnost nájemníka složit jistotu ve výši maximálně trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Nájemce bude dostatečně motivován k náležitému dodržování podmínek uzavřené smlouvy, aby dostal jistotu ve formě složených peněz zpět, a vy získáte případný zdroj peněz pro náhradu škody, pokud nájemce smluvní podmínky poruší.

*Mgr. Simona Mašková, advokát – Mašek advokáti s. r. o.*

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!