Realitní poradna | E15.cz

Realitní poradna

Když prostřednictvím realitní kanceláře koupím nemovitost - rodinný dům a po podepsání smlouvy, zaplacení a nastěhování zjistím, že mi byly zatajeny důležité skutečnosti o stavu nemovitosti, kdo za to zodpovídá a kam se můžu obrátit?

#####Tato rubrika vzniká ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří ČR

?

Na vaši otázku je obtížné odpovědět bez znalosti průběhu celé transakce, bez znalosti dokumentů a informací, které jste měl k dispozici, když jste rodinný dům kupoval. Odpověď by bylo možné zjednodušit doporučením, abyste situaci řešil s původním majitelem objektu. Ale pokud dokážete, že vám byly zatajeny důležité skutečnosti o stavu nemovitosti zprostředkovatelem, pak by bylo možné řešit vzniklou situaci také s ním. V každém případě bude zřejmě nutné, pokud se nějak nedohodnete, volit cestu občanskoprávní.

Složili jsme rezervační zálohu na byt u realitní kanceláře. V průběhu jednání jsme zjistili, že kancelář nemá s majiteli bytu uzavřenu smlouvu o nabízení bytu. Máme obavu, že majitelé mohou během jednání prodat byt jinému zájemci. Můžeme odstoupit od rezervace a žádat vrácení zálohy?

Je u nás častým nešvarem, že některé realitní kanceláře nabízejí k prodeji i pronájmu nemovitosti, aniž by měly od vlastníka nemovitosti jakékoli pověření. V mnohých případech o tom majitel ani neví a dozvídá se to až ve chvíli, kdy se na něj takový „zprostředkovatel“ obrátí s tím, že má pro něj zájemce o koupi. Vždy doporučuji, aby klienti žádali od kanceláře, která požaduje zaplacení kauce jako potvrzení vážného zájmu o koupi vybrané nemovitosti, aby doložila souhlas majitele nemovitosti s prodejem zájemci, který tyto finanční prostředky u realitní kanceláře má složit.

Pokud zprostředkovatel nemá s majitelem nabízené nemovitosti žádnou smlouvu, která by jej k prodeji opravňovala a v lepším případě by přímo popisovala, jakým způsobem bude realitní kancelář postupovat, obrátíli se na ni vážný zájemce o koupi, pak je moje úvodní doporučení obzvlášť na místě. Neznám podmínky, za kterých jste složili finanční částku požadovanou realitní kanceláří k „rezervaci nemovitosti“, proto také nemohu říci, zda pokud odstoupíte od smlouvy, vám budou realitní kanceláří složené prostředky bez komplikací vráceny, a když, zda v plné výši.

Chtěl bych investovat určité úspory do nemovitostí. Mám nabídku na koupi jedné třetiny činžovního domu za zajímavou cenu. Zbývající dvě třetiny jsou ve vlastnictví několika dalších osob. Má nákup takového spoluvlastnického podílu nějaké nevýhody?

Nemovitost v podílovém spoluvlastnictví může být zdrojem neshod mezi jednotlivými spoluvlastníky vyplývajících např. z rozdílných zájmů těchto spoluvlastníků, což se pak projevuje třeba v rozdílných názorech na správu této nemovitosti, na rozhodování o údržbě a investicích a další problémy mohou nastat při případném prodeji části domu. Ve zmíněných i dalších otázkách rozhoduje ten spoluvlastník (případně spoluvlastníci), který má většinu podílů, u některých rozhodnutí je třeba souhlas všech spoluvlastníků.

Z uvedených důvodů doporučuji investovat do nemovitosti takovým způsobem, abyste byl jediným vlastníkem, tj. nejlépe koupit celou nemovitost, což může být nejen samostatný bytový dům či nebytový objekt, ale i byt či nebytový prostor (jednotka) v domě, který je prohlášením vlastníka dle zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, rozdělen na jednotky. V tom případě je pak každá jednotka samostatnou nemovitostí zapsanou v katastru nemovitostí.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!