Realitní poradna | E15.cz

Realitní poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Podepsali jsme s realitní kanceláří dvě dohody ve věci převodu družstevních práv k družstevnímu bytu. První se týkala převodu družstevních práv, druhá se týkala finančního vyrovnání, aby se údaje o částce finančního vyrovnání neuváděly v dohodě první. Částka byla ve smlouvě stanovena na 1 450 000 korun k zaplacení na konto prodávajícího.

Moje otázka zní: pokud jsme již uvedli rezervační poplatek ve výši 50 000 korun na konto zprostředkovatele, je možné si tento odečíst a částku snížit na 1 400 000 korun? Podle mého názoru zprostředkovatel, realitní kancelář, se chtěl vyhnout zdanění a částku rezervačního poplatku ve smlouvě opomenul, v inzerátu byla tedy cena převodu bytu do užívání ve výši 1,5 milionu korun, ve smlouvě však byla snížena a rezervační poplatek nebyl zohledněn.

Ve všech smlouvách, které klienti realitních kanceláří podepisují, je třeba dbát na to, aby skládané finanční prostředky byly vždy přesně definované. Musí být zřejmé, zda jde o kupní cenu, zálohu na kupní cenu, zprostředkovatelskou provizi apod. Ze smlouvy by mělo plynout, za jakých podmínek a komu peníze patří. V zaslaném dotazu klient uvádí, že složil tzv. rezervační poplatek. Ten by měl být složen na základě nějakého smluvního vztahu a účetního dokladu. V obou dokumentech by tedy měla být uvedena přesná specifikace poplatku. Nabídková (inzerovaná) cena nemovitosti při spolupráci s RK obvykle obsahuje i odměnu realitní kanceláře. Tu může účetně vypořádávat s prodávajícím nebo i s kupujícím. Vždy by však mělo být řečeno, jaká je struktura nabídkové ceny, co je kupní cena a co je provize. Na obojí je nutné požadovat řádné účetní, resp. daňové doklady. Pak nepochybně nemůže dojít k pokusu vyhnout se zdanění.

*Ing. Jaroslav Novotný*

Jsme společenství vlastníků jednotek (SVJ) jednoho bytového domu a řešíme otázku, jak nejlépe zabezpečit správu našeho domu.
Může podle vašich zkušeností výbor SVJ zvládnout správu domu vlastními silami? Jaký způsob zajištění správy domu považujete za optimální?

Před správou domu bez účasti profesionální správní firmy bych chtěl hned v úvodu odpovědi varovat. Správa nemovitostí bývá často považována za jednoduchou záležitost, kterou při troše snahy zvládne téměř každý. Pravý opak je však pravdou. Mimo jiné - řada procesů, které probíhají při správě domu, je usměrňována mnoha právními předpisy.

Jako příklad lze uvést provoz technických zařízení (výtahy, elektrická zařízení a rozvody aj.), zajišťování dodávky tepla, vody a jejich rozúčtování mezi jednotlivé byty či nebytové prostory, velmi přísné jsou také předpisy související s požární ochranou. Také je třeba připomenout, že každé SVJ je povinno vést účetnictví, zajišťovat rozpis záloh na úhradu služeb a dodávek energií, řešit dlužníky těchto plateb, zajišťovat smluvní vztahy s dodavateli služeb, provádět kvalifikovaný výběr dodavatelů menších oprav i rozsáhlých rekonstrukcí aj. Při porušení zákonných norem může dojít i k uplatnění hmotné či dokonce trestní odpovědnosti členů výboru SVJ jako členů statutárního orgánu zastupujícího vlastníky domu. Při zajišťování správy domu externí profesionální firmou s vlastním odborným zázemím a praxí prověřenými subdodavateli služeb přenáší vlastník domu na základě písemné smlouvy o správě mimo jiné i některé povinnosti na příslušnou správní firmu (tou může být i družstvo, které bylo např. dříve vlastníkem celého domu). Při výběru firmy na správu vašeho domu je třeba provést výběr z více nabídek a při porovnání ceny za tuto službu pečlivě porovnávat nejen cenu (která se většinou vyjadřuje u bytových domů v částce za jednotku měsíčně), ale zároveň i rozsah nabízených služeb, který může být u jednotlivých nabídek dosti rozdílný. Při výběru správce pro váš bytový dům je možné se s důvěrou obrátit na členy Asociace realitních kanceláří ČR - viz seznam správců na www.arkcr.cz.

*Ing. Petr Koranda*

Hodlám přes nějakou realitní kancelář prodat dům v Písku, v jižních Čechách. Je obvyklé, že dotyčná realitní kancelář vyžaduje exkluzivitu, tzn. že nemohu zadat prodej i v jiné RK? Doporučili byste v případě, že by tomu tak nebylo, kromě místní - písecké RK, zadat prodej ještě např. některé RK v Praze?

Pokud chcete, aby realitní kancelář, které svěříte svoji nemovitost k prodeji, pro vás pracovala na sto procent, pak je obvyklé uzavřít smlouvu o výhradním zastoupení.

*Ing. arch. Jan Borůvka*

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video