Revitalizace Staré Ponávky má vrátit do centra Brna vodu | E15.cz

Revitalizace Staré Ponávky má vrátit do centra Brna vodu

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Město Brno připravuje rozsáhlý projekt, který využije vodní toky v centru města a jeho jižní oblasti. Revitalizace Staré Ponávky zahrnuje parky, promenády a jezírka podél původního toku Ponávky, jejíž tok byl překryt průmyslovu zástavbou, komunikacemi...

Vodní toky v minulosti výrazně ovlivnily morfologii brněnské krajiny a utváření podoby města, které leží na soutoku řek Svratky a Svitavy. V projektu revitalizace Staré Ponávky jde o jediný zachovalý náhon v těsné blízkosti historického jádra města, který propojuje obě hlavní brněnské řeky Svitavu a Svratku. Vodní tok i jeho okolí je dnes v neutěšeném stavu, v některých úsecích je zatrubněný a velká část je pro veřejnost těžko přístupná. V současnosti dochází k postupné transformaci bývalých průmyslových areálů v oblasti, a urbanisté to považují za unikátní příležitost, jak začlenit Starou Ponávku plnohodnotným způsobem do struktury města a revitalizovat tak širší území.

#####Obnovený náhon propojí obě řeky

Projekt se bude týkat jednoho ze dvou větších náhonů zbudovaných pro potřeby města již ve 13. století s využitím vyschlých ramen řek a částečně koryta říčky Ponávky. Náhon je nyní v některých úsecích veden pod povrchem, ale částečně vede i po povrchu městské části. Její území přímo navazuje na městskou památkovou rezervaci a v současnosti má velký potenciál projít přeměnou. Urbanisté podél náhonu navrhují zřídit ulici užšího profilu s cyklostezkou a stromořadím po jedné straně. Náhon propojí obě řeky a bude tak možné dostat se přímo z centra města zelení třemi směry ven. Na náhon bude navázán systém zelených prostranství, parkových náměstí se vzrostlou zelení, které budou zlepšovat klima ve městě.

Parková náměstí se přitom budou směrem k náhonu mírně svažovat tak, aby se přibližovala úrovni hladiny toku. V rámci projektu vznikne v komplexu bývalých židovských textilních továren Lanarest při ulici Křenová zelené náměstí. Komplex je vymezen etážovými výrobními objekty, které by měly být využity především pro zřízení loftů. Kromě toho v místě vznikne parkové náměstí se vzrostlými stromy a větší vodní plochou nebo kluzištěm.

#####Preference nemotorové dopravy

Areál bude nově navázán na současnou infrastrukturu a bude přitom preferována nemotorizovaná doprava – odstavená železniční trať bude v rámci tohoto záměru sloužit jako stezka pro pěší a cyklisty. Otevření území bude spočívat i v tom, že vznikne nově navržená ulice. Toto nové otevření by mělo být i počátečním impulzem pro další vývoj ostatních zadních dvorů v okolí teplárny. Kromě nově navrhovaného parkového prostoru by území získalo na kvalitě vybudováním obytné zástavby.

Urbanisté v cílech projektu uvádějí, že by měl především ukázat způsoby, jakými lze vrátit vodu městu. „V 19. století bylo nejjednodušším řešením hygienicky závadné kanály zasypat. Dnes, v 21. století, tušíme, že vodní toky jsou nesporným pozitivem ve městě. Z estetického, ekologického, sociálního, a tedy i ekonomického pohledu. Využijme toho, že tu existuje potenciál, že je na co navazovat,“ uvádí se ve zprávě k projektu revitalizace Staré Ponávky, který vznikl jako součást mezinárodního projektu Reuris, na němž participuje šest měst z České republiky, Německa a Polska. Město Brno chce při zajištění financí pro plánované úpravy usilovat o peníze z evropských fondů.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video